(c) AM Studios Ayzaiah Bryson

10 jaar Mannen Meer Mens, wat een feest!

Afgelopen vrijdag 14 juni vierden we ons tienjarige bestaan op gepaste feestelijke en kwetsbare wijze. Zo’n 150 mensen zagen een zaal in de Tolhuistuin in Amsterdam omgetoverd tot een veilig, inspirerend mannenemancipatiepodium. Hier stonden we met een zeer geslaagd programma stil bij de liefdevolle boodschap, de successen en de nog te bereiken doelen, maar vooral bij de prachtige mensen rondom Emancipator.

Het bomvolle programma met getalenteerde en zeer uiteenlopende artiesten bestond uit poëzie, theater, literatuur en muziek. De optredens combineerden op een ontroerende en feestelijke manier het zeer persoonlijke met kritisch beschouwende, gingen van lief en kwetsbaar naar grappig en uitdagend tot aan krachtig en hoopgevend.

En natuurlijk waren er verschillende momenten van reflectie met Jens en verschillende partners uit de vele jaren succesvol werken om mannenemancipatie op de agenda te zetten. Dit alles werd op een vrolijke, scherpe en eigenzinnige manier aaneengepraat door Tim Hofman, die zich wederom opstelde als een stevige voorvechter van (mannen)emancipatie.

Er werd ook veelvuldig stilgestaan bij hoe dit vieren van tien jaar strijden, successen, prachtige samenwerkingen en meer plaatsvindt in een maatschappelijke context die emancipatiestrijden meer en meer vijandig gezind lijkt. En ondanks dat meermaals bevestigd werd hoe beangstigend dit is en hoe noodzakelijk deze strijd en strijden blijven, stemde deze dag zeker tot hoop. De uiteenlopende verhalen over hoe ontwikkelingen voorbij traditionele mannelijkheid de deelnemers verrijkt hebben, bieden hoop voor wat we op persoonlijk, gemeenschap-, maatschappelijk en institutioneel niveau kunnen verbeteren in de komende jaren door mannen meer mens te helpen worden.

Met de mooie aankleding, heerlijk eten, geweldige artiesten en een ontzettend mooi publiek werd de avond door Tim niet voor niets ‘de liefste bijeenkomst in Amsterdam op dit ogenblik’ genoemd. En met liefheid, een wederom in alle feestelijkheid bevestigde boodschap van de noodzakelijkheid van ons werk en met een gevoel van kracht sloten we de avond af met zin in onze toekomst. Op naar nog tien jaar Emancipator!

– Hessel

Foto’s (c) AM Studios / Ayzaiah Bryson