12/09/2016 Emancipator on Tour – Haags Emancipatie Netwerk

Schermafbeelding 2016-09-01 om 10.30.12Na de succesvolle lancering van het Handelingsperspectief Mannenemancipatie gaat Emancipator de komende maanden het land in. We beginnen op 12 september in Den Haag met een inleiding en debat over mannenemancipatie. Hieronder de uitnodiging van PEP Den Haag en het Haags Emancipatie Netwerk:

Overheid en vrouwenorganisaties hebben jarenlang geïnvesteerd in de inhaalslag van vrouwen ten opzichte van mannen. Het emancipatieproces van de vrouw is nog in volle gang en inmiddels is ze de man op een aantal terreinen zelfs voorbijgestreefd. Sommige mannen moesten echt wennen aan deze situatie. Een enkeling voelde zich hierdoor zelfs achtergesteld op vrouwen. Anderen wilden juist graag mee met die veranderende samenleving. Want zij voelden zich niet thuis in die macho samenleving die ook van hen allerlei traditionele verwachtingen had. Vanaf de jaren zeventig deed de term Mannenemancipatie zijn intrede. Maar wat houdt het begrip eigenlijk in? Wat is die nieuwe rol van de man? En wat zijn de laatste ontwikkelingen?
Kom en praat met ons mee! U bent van harte uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan de HEN bijeenkomst op maandag 12 september a.s. van 17:00-20:00.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats bij PEP Den Haag (Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag)

Programma
17:00 – 18:00 Inloop met een broodje
18:00 – 18:10 Welkom en uitleg programma door dagvoorzitter Nathaly Mercera, adviseur PEP
18:10 – 18:20 Opening door vertegenwoordiger Gemeente Den HaagSchermafbeelding 2016-09-01 om 10.30.50
18:20 – 18:45 Inleiding mannenemancipatie
18:45 – 19:00 Pauze
19:00 – 20:00 Debat met het publiek aan de hand van stellingen
20:00 – 21.00 Netwerken
21:00 Einde

Organisatie
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haagse Emancipatie Netwerk (HEN). Het HEN is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de activering en participatie van vrouwen in Den Haag. Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt. In het platform zitten vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties.
Meld u nu aan
Ziet u de meerwaarde van deelname aan deze bijeenkomst? Aanmelden kan door een mail te sturen naar PEP adviseur Wai-Kin Chung, wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘aanmelding HEN bijeenkomst 12 september 2016’ met daarin uw contactgegevens.