Training toolkit ‘Menselijk potentieel’: 13 mei

Over jongens en mannelijkheid in het onderwijs. Informatie, inspiratie en concrete handvatten, oefeningen en tips:

  • Over gender, mannelijkheidsnormen en de gevolgen daarvan in het algemeen en in het onderwijs
  • Over het stimuleren van jongens richting zorg, onderwijs en andere niet traditioneel ‘mannelijke’ beroepen
  • Over het stimuleren van zorg en andere eigenschappen die traditioneel als vrouwelijk worden gezien in jongens
  • Voor professionals in en rond het onderwijs en andere geïnteresseerden

13 mei 2020, ca 13:00 – 17:00 uur – definitieve tijden volgen | Online in Zoom | Gratis deelname

 

Deze toolkit is onderdeel van ons project Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.