15/11/2016 Emancipator on Tour – MJD Mankracht Groningen

Na de succesvolle lancering van het Handelingsperspectief Mannenemancipatie gaat Emancipator de komende maanden het land in. Op 15 november organiseren we een expertmeeting en dialoog in samenwerking met MJD Mankracht in Groningen.

Expertmeeting en Dialoog over Mannen Emancipatie in Groningen Emancipatie, dat gaat toch over vrouwen? Absoluut niet. Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen speelt vrijwel altijd een belangrijke rol. Mannenemancipatie is een kans voor mannen om een eind te maken aan ongelijke sekseverhoudingen en onderdeel te zijn van de oplossing. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol. Emancipator lanceerde voor hen daarom het Handelingsperspectief Mannenemancipatie en gaat hiermee de komende maanden het land in. Mannenemancipatie heeft alles te maken met integratie emancipatie. Daarom organiseren Emancipator en MJD Mankracht op 15 november 2016 samen een expertmeeting voor maatschappelijk organisaties, zelforganisaties, ambassadeurs, professionals en intermediairs – en een openbare dialoog.

Organisatie Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Mankracht Groningen is een netwerkorganisatie waar alle mannen in Groningen -van jong tot oud, van alleenstaand tot vader, studerend, werkend of werkzoekend en van iedere culturele afkomst mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van ondernemen, sport en gezondheid, vrije tijd, opvoeden en werk.

Programma

13.00 – 17.00 Expertmeeting: Mannen en emancipatie – waar gaat dat over?
Emancipator verzorgt een interactieve expertmeeting voor maatschappelijk organisaties, zelforganisaties, ambassadeurs, professionals en intermediairs. Hierin worden onderdelen uit het handelingsperspectief gepresenteerd en gaan de aanwezigen samen aan de slag met onder andere de volgende vragen en thema’s:

  • Hoe geven we op een positieve manier richting en invulling aan de veranderende rol van jongens en mannen in de samenleving?
  • Hoe verhouden mannen- en vrouwenemancipatie zich tot elkaar?
  • Welke thema’s komen kijken bij mannenemancipatie?
  • Hoe verhoudt mannenemancipatie zich tot andere maatschappelijke thema’s, zoals integratie, opvoeding, onderwijs, arbeidsmarkt, discriminatie, participatie, etcetera?
  • Wat betekent mannenemancipatie voor jouw organisatie, doelgroep en werkwijze?

17.00 – 18.00 Borrel / uitloop / inloop / netwerken

18.00 – 20.00 Emancipator Café: Dialoog over Mannen en Emancipatie

Deelnemers worden uitgenodigd voor een lekkere maaltijd en een goed gesprek over de veranderende rol van jongens en mannen in de samenleving. Centrale vragen hierbij zijn: wat kunnen mannen bijdragen aan emancipatie, en wat hebben ze er zelf bij te winnen? We zijn als altijd benieuwd welke onderwerpen, vragen en antwoorden bij de aanwezigen leven.

20.00 – 20.30 Netwerken
Praktische informatie

Datum: Dinsdag 15 november 2016
Locatie: Kostverloren Kwartier (in basisschool de Petteflet), Jakob van Ruysdaelstraat 73, 9718 SC Groningen
Informatie: info@emancipator.nl
Kosten: Deelname is gratis

Aanmelden via deze link