16 juni: De Vaderdagborrel – met inhoud!

Op vrijdag 16 juni organiseerde Emancipator in samenwerking met Rutgers, Doetank PEER en Sardes de Vaderdagborrel – met inhoud! Daar lanceerde Emancipator de publicatie ‘Méér dan papadag‘, een inventarisatie van initiatieven in Nederland die zich inzetten voor vaders en vaderschap. Behalve vertegenwoordigers van die initiatieven, waaronder stichting Koningshart, Mankracht Groningen en Pappacoach, waren de betrokken vaders van de Denktank Mannelijke Opvoeders uitgenodigd en was een heel scala aan gerelateerde organisaties aanwezig: van de Bernard van Leer Foundation tot Vader zoekt Verlof, en van het Kinderopvangfonds tot stichting Prematurendag. Ook het Platform Ouderschap en het Platform Vaderschap waren aanwezig. De middag was bedoeld om elkaar te leren kennen, te inspireren en samen vooruit te kijken. Want hoewel er steeds meer aandacht is voor vaders en het belang van vaderschap zijn we er nog lang niet, en door elkaar en elkaars initiatief te empoweren hoopten we samen de beweging te versterken.

De eerste interactieve sessie ging over het belang van aandacht te hebben voor álle factoren die vaderbetrokkenheid bepalen: je kan nog zo hard je best doen om vaders te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen, je zult nooit blijvende verandering bewerkstelligen als, bijvoorbeeld, de politiek of werkgevers niet meewerken. In de tweede sessie gingen we praktisch aan de slag. Iedereen bedacht voor zichzelf drie personen, instanties of politieke organisaties die hij of zij zou willen betrekken bij de ‘vaderbeweging’ of die zich meer bewust zouden moeten worden van dit onderwerp. Vervolgens bedachten we in groepjes concrete manieren om hen te betrekken, en het netwerk van vaderbewuste instanties verder uit te breiden.

Na dit alles hebben Emancipator, RutgersDoetank PEER en Sardes iets verteld over hun bezigheden en de huidige politieke situatie rond vaderschapsverlof, en na afloop werd er gezellig nageborreld bij Café Hofman.

Samen met Rutgers heeft Emancipator deze week de publicatie aangeboden aan de politieke partijen, om zichtbaar te maken dat er veel vaders zijn die behoefte hebben aan uitbreiding van het vaderschapsverlof, en in de hoop hen te inspireren tot meer vadervriendelijk beleid.