16 juni: De Vaderdagborrel – met inhoud!

Emancipator Podcasts

Ruben Brunings kwam langs bij Emancipator en interviewde een aantal aanwezigen: Henk Kouijzer, Jurhaily Sling en Jens van Tricht.

Hier kunnen jullie ons beluisteren.

IMAGINE workshops over het voorkomen van seksueel geweld en seksuele intimidatie

IMAGINE workshops over het voorkomen van seksueel geweld en seksuele intimidatie

Sinds 2016 geven onze vrijwilligers in het kader van IMAGINE workshops op scholen en andere organisaties die met jongeren werken, in heel Nederland. Tijdens de workshops gaan de vrijwilligers in gesprek met leerlingen over wat zij kunnen doen om seksueel geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan. Het is ons opgevallen dat veel van de jongeren graag in dialoog willen gaan over dit soort thema’s. Regelmatig komt het voor dat de workshopleiders overspoeld worden met persoonlijke verhalen en vragen over hoe er gehandeld moet worden als een situatie neigt richting seksueel geweld of seksuele intimidatie.

Een goed voorbeeld hiervan is de vraag die een leerling stelde tijdens één van de eerste workshops. Ik kan de betreffende leerling niet citeren, omdat hij gebruik maakte van een kleurrijke vocabulaire. Maar het kwam op het volgende neer: “In films hebben mannen altijd zin in seks en gaan vrouwen ermee akkoord. Ik heb dat ook maar verwacht het niet van mijn vriendin. Soms is ze moe en gaan we wat anders doen. Ben ik een slechte vriend, omdat ik dit niet afdwing?”

Een oprechte vraag dat tot heel veel discussie leidde binnen de groep en het belang van ons werk benadrukte. In de klas waren er medeleerlingen die vonden dat hij had gefaald als partner maar er waren ook velen die hem bewonderden voor zijn empathie en bereidheid om te investeren in meer dan een fysieke relatie. Dit was duidelijk een onderwerp dat leefde binnen de groep en ons de mogelijkheid bood om diverse maatschappelijke overtuigingen omtrent seksueel geweld en seksuele intimidatie te vertalen naar de belevingswereld van de leerlingen.

Door de fysieke oefeningen in te zetten trok de workshopleider de vraag breder dan het verhaal van één deelnemer en ging met de groep in gesprek over hoe media bijdraagt aan een vertekend beeld over relaties en de seksualisering van vrouwen. Het gesprek begon stroef, omdat veel leerlingen van mening waren dat er in 2017 geen mensen bestaan die de boodschap van films, videoclips, reclame en soaps klakkeloos overnemen. In hun optiek waren seksueel geweld en seksuele intimidatie de gevolgen van persoonlijke keuzes en houding. Natuurlijk bevat dit een kern van waarheid! Echter, is dit niet voldoende om de problemen te verklaren waar veel vrouwen dagelijks tegen aan lopen. Als reactie op dit denken toonden de workshop leiders diverse reclames aan de groep waarin vrouwen werden weggezet als objecten. Echter, bleef het hier niet bij en werd er ook aan diverse leerlingen gevraagd om een kort betoog te houden over wat de meerwaarde was van dergelijke beelden in relatie tot het product. Velen konden geen antwoord geven, omdat ze geen verklaring hadden en anderen spraken zichzelf na drie zinnen tegen.

Het niet kunnen verklaren van iets wat ze dagelijks zien en accepteren als onderdeel van onze sociale norm leidde tot een vloedgolf van vragen. Duidelijk was dat de leerlingen nog nooit hadden nagedacht over de beelden. Bijna iedereen wilde dan ook weten waarom deze beelden werden getoond en wat ze konden doen om toegang te krijgen tot realistischer beeld materiaal.

Dit voorbeeld is maar één van de succesverhalen van de afgelopen tijd binnen IMAGINE. Vanuit Emancipator hopen wij meer van dit soort voorbeelden met jullie te kunnen delen. Wij roepen lezers dan ook op om contact met ons op te nemen als ze een leuke school, jongerencentra, sportvereniging et cetera kennen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in een workshop. Daarnaast kunnen mannen en vrouwen die interesse hebben om als peer educator aan de slag te gaan ook contact met ons opnemen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met imagine@emancipator.nl

Download hier de flyer met informatie over IMAGINE

13 juni 2017 – Discussion Night: Violence against women as a men’s issue (Together with The Feminist Club Amsterdam)

Together with The Feminist Club Amsterdam we organise an evening around the question, should violence against women be seen as a men’s issue, and what kinds of activism we might be able to plan to engage more men in this topic.

Read more and register here.

20 juni 2017: Expertmeeting Mannenemancipatie in Tilburg

Emancipator werkt mee aan een Exptermeeting over Mannenemancipatie in Tilburg, in samenwerking met Feniks Emancipatiecentrum en De Kennismakerij.

Emancipatie, dat gaat toch uitsluitend over vrouwen? Absoluut niet! Want of het nu gaat om herverdeling van arbeid en zorg, geweld, seksualiteit of seksuele diversiteit, de veranderende positie van jongens en mannen is van belang. Tijdens de expertmeeting licht Jens van Tricht, directeur van De Emancipator, landelijk expertisecentrum voor mannenemancipatie, het Handelingsperspectief Mannenemancipatie toe. Interessant voor (semi)professionals in het sociaal domein, zorg en onderwijs.

Meer info: Tilburgse expertmeeting Mannenemancipatie, dinsdag 20 juni van 13.00 – 17.00 uur in de Kennismakerij.

Download hier de uitnodiging.

Quickscan Mannelijke Opvoeders

Emancipator werkt samen met Sardes aan het bevorderen van mannelijk ouderschap. Hiervoor hebben we een Denktank Mannelijke Opvoeders in het leven geroepen, en voeren we een quickscan uit om in kaart te brengen wat er bij mannelijke opvoeders leeft.

Zowel vrouwen als mannen zijn actief betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. Toch richten organisaties die met kinderen werken zich vaak op vrouwen. Waar hebben mannen behoefte aan in het contact met deze organisaties? Ben jij een man en voed jij kinderen op? Vul dan de quickscan mannelijke opvoeders in. Dit kost ongeveer 5 minuten.

De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://sardes.datacoll.net/begpnkdzud?l=nl