23/10/2017 Expertmeeting Stop Geweld Tegen Vrouwen i.s.m. Mannencentrum DaadKr8 Amsterdam

23/10/2017 Expertmeeting Stop Geweld Tegen Vrouwen i.s.m. Mannencentrum DaadKr8 Amsterdam

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden, lees hier het verslag.

Tussen 25 november en 10 december vraagt Emancipator met de White Ribbon Campagne aandacht voor het probleem van geweld tegen vrouwen en de rol van mannen in het voorkomen daarvan.

Vijfenveertig procent van de volwassen Nederlandse vrouwen heeft sinds haar vijftiende te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, tien procent heeft een verkrachting meegemaakt. In negentig procent van de gevallen is de dader een man, meestal een bekende van het slachtoffer.

Gelukkig zijn de meeste mannen geen geweldpleger, maar helaas doen te veel mannen er het zwijgen toe wanneer het over geweld tegen vrouwen gaat. Veel mannen weten niet hoe vaak geweld tegen vrouwen voorkomt, of willen het niet geloven. Vaak wordt het probleem gebagatelliseerd of wordt ervan weggekeken. Maar geweld tegen vrouwen komt overal voor. Mannen kunnen deel worden van de oplossing wanneer ze zich hiervan bewust worden, als ze zich uitspreken over hun eigen handelen en als zij met andere mannen in gesprek durven te gaan.

White Ribbon is een internationale campagne die erop gericht is om mannen bewust te maken van (de omvang van) het probleem, en van de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de oplossing. De campagne vraagt mannen een statement te maken: “Ik zal nooit geweld tegen vrouwen plegen, toelaten of verzwijgen”.

De internationale vrouwenbeweging voert jaarlijks zestien dagen campagne (“sixteen days of activism”) om een eind te maken aan gendergerelateerd geweld. Emancipator sluit met de White Ribbon Campagne aan bij dit initiatief en voert zestien dagen campagne om mannen bewust te maken, zich uit te spreken én te activeren – deel te worden van de oplossing dus. We organiseren tussen 25 november en 10 december allerlei activiteiten.

Op 23 oktober starten we met een expertmeeting in Mannencentrum Daadkracht in Amsterdam, met betrokken en geïnteresseerde organisaties, professionals, beleidsmakers en activisten. Daar presenteren we de White Ribbon Campagne en willen we graag met u verkennen welke activiteiten er in de campagneperiode georganiseerd gaan of kunnen worden. Uiteraard sluiten we ons ook graag aan bij andere initiatieven rond dit onderwerp, binnen en buiten de campagneperiode. We horen graag wat er door jullie en anderen georganiseerd wordt.

Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Mannencentrum DaadKr8, President Allendelaan 719, 1068 VN Amsterdam

Indien u hierbij aanwezig wil zijn, kunt u zich via deze link aanmelden.