27 november 2015: Kracht on Tour – En de man dan?

Schermafbeelding-2015-10-13-om-12.14.49-300x108Twee jaar lang bezocht minister Jet Bussemaker zes regio’s om afspraken te maken over een betere
financiële positie van vrouwen.

Dat is Kracht on Tour. Op 27 november wordt Kracht on Tour afgesloten
met een Grande Finale, waarbij ook de Joke Smit Prijs wordt uitgereikt.

Emancipator geeft tijdens de Grande Finale van Kracht on Tour een workshop over de bijdrage die mannen kunnen leveren aan het verbeteren van de financiële positie van vrouwen:

En de man dan?

Mannenemancipatie en vrouwenemancipatie gaan hand in hand. Hoe kunnen mannen de economische zelfstandigheid van vrouwen stimuleren en ondersteunen? Wat hebben vrouwen nodig van mannen? Wat hebben mannen überhaupt te maken met emancipatie? En hebben ze er ook iets bij te winnen? En hoe kunnen we de emancipatie van mannen en vrouwen een stap verder helpen?

In deze workshop gaan de deelnemers samen aan de slag om aanbevelingen te formuleren voor het bevorderen van mannen- en vrouwenemancipatie. Vanuit ieders eigen deskundigheid wordt in kaart gebracht wie de belangrijkste betrokkenen zijn, welke stappen zij kunnen zetten, en wat de deelnemers zelf kunnen doen. Je gaat naar huis met concrete handvatten voor de emancipatie van mannen én vrouwen.

Je kunt je hier aanmelden voor de gehele dag en de workshop.

wordle drie