9 en 10 dec online informatiebijeenkomsten over het Deltaplan

Geweld tegen vrouwen wordt in meer dan negentig procent van de gevallen gepleegd door mannen. Niet alle mannen zijn pleger, maar alle mannen kunnen en moeten bijdragen aan het voorkomen van dit geweld. Emancipator organiseert sinds 2016 de Nederlandse White Ribbon Campagne, om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en de rol van mannen en mannelijkheid daarin, en mannen op te roepen zich uit te spreken. Sinds 2018 werken we aan het ‘Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld’: een netwerk van organisaties en individuen met wie we dit onderwerp op de agenda zetten.

In december organiseren we twee online bijeenkomsten voor wie meer wil weten over het Deltaplan en ons werk aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld:

De bijeenkomsten zijn gericht op respectievelijk Tilburgse en Rotterdamse professionals en organisaties, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

 

Meer over het Deltaplan lees je hier.

Meer activiteiten in het kader van de White Ribbon Campagne? Kijk in de campagne-agenda.