Achtergrond IMAGINE

IMAGINE is een internationaal project dat Emancipator in samenwerking met MÄN (Zweden) en The Good Lad Initiative (Verenigd Koninkrijk) tussen 2016 en 2018 heeft uitgevoerd. Onder de vlag van het IMAGINE-project zijn er een groot aantal workshops gegeven aan jongeren in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van het project werden gepresenteerd tijdens een internationale conferentie over het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen.

33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar heeft fysiek en/of seksueel geweld ervaren. Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste plegers jongens en mannen zijn – maar de meeste jongens en mannen zijn geen plegers. Juist de potentie van deze groep is belangrijk om het geweld te stoppen.Interventies en workshops gericht op jongens en mannen blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te verkleinen. IMAGINE is gericht op jongens en mannen, gezien hun positie in de maatschappij en de positieve rol die zij kunnen hebben om dit geweld te stoppen.

Lees hier een (Engelstalig) interview van de Europese Commissie met onze projectcoördinatoren en de blog over de IMAGINE-workshop.

De IMAGINE-workshops worden verzorgd en gefaciliteerd door bevlogen jonge mannen die wij als peer educator hebben opgeleid. Sinds 2018 is de Toolkit klaar, hebben we een succesvolle international conferentie achter de rug, en een trainingsweekend met de nieuwe peer educators gehad. Klaar om aan de slag te gaan!

Conferentie 2018: werken met jongens en mannen in het #MeToo-tijdperk

Op 13 juni 2018 werd de toolkit en andere resultaten van het IMAGINE-project gepresenteerd op de internationale conferentie ‘Werken met jongens en mannen in het #MeToo-tijdperk’ in Amsterdam. Er kwamen zo’n tweehonderd deelnemers uit heel Europa.

Transman Robert Witte was onze reporter ter plaatse en schreef deze impressie. Justine van de Beek schreef dit verslag voor OneWorld/Harlot.

Foto’s van de conferentie – door Rebecca Collins & Tony Halldin Hultkvist (www.män.se)

Vanaf 2019 is IMAGINE voortgezet in Nederland!

IMAGINE maakt deel uit van de Nederlandse White Ribbon Campagne: Stop Geweld Tegen Vrouwen. In deze campagne spreken mannen zich uit tegen geweld tegen vrouwen, als ambassadeur, als blogger, door workshops te geven of te volgen, door bijeenkomsten te bezoeken of door op de website het statement te onderschrijven.

White Ribbon is een mondiale beweging van mannen en jongens die werken aan het beëindigen van geweld tegen vrouwen. Het is opgericht in 1991 in Canada, waarna Emancipator de campagne in 2016 naar Nederland heeft gehaald. Ondertussen wordt de White Ribbon Campagne al 25 jaar gevoerd in meer dan zestig landen, en is het in 2019 uitgerold tot het Deltaplan!

The Graphic Story en Alex Skim maakten over IMAGINE en de White Ribbon Campagne 2017 een inspirerend stripverhaal en filmpje.

Financiering

IMAGINE is gefinancierd vanuit het Citizens, Rights and Justice-programma van de Europese Commissie, door de Gemeente Amsterdam, en vanuit de White Ribbon Campagne van Emancipator met financiering van het Ministerie van OCW. Daarnaast was IMAGINE niet mogelijk geweest zonder de vaak onbezoldigde medewerking van een groot aantal individuen en organisaties die het belangrijk vinden om te werken aan een toekomst zonder geweld en ongelijkheid.