Afstudeerders 2020 | Ahmed en Munir: Online challenges

Thema’s van Emancipator hebben ons altijd gecharmeerd. Zo houden zij zich bezig met thema’s als genderongelijkheid, arbeid en zorg, geweld en veiligheid, seksualiteit of seksuele diversiteit. Hun kracht zit hem in het bespreekbaar maken van deze thema’s om zo bewustzijn te creëren over de effecten daarvan en leggen ze uit wat mannen te winnen hebben bij o.a. gendergelijkheid.

Vanaf januari 2020 zijn wij gestart met onze afstudeeropdracht aan de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) op de Hogeschool van Amsterdam.
Tijdens onze afstudeeropdracht zijn wij gestart met een actie-onderzoek Dit resulteer tot een beroepsproduct. Mannelijkheid verschilt per cultuur en verwijst naar een aantal eigenschappen, rollen en bepaalde houding dat geassocieerd worden met mannen. Hier verschilt het nogal per cultuur. Wat men in de ene cultuur erg mannelijk kan vinden, kan de ander cultuur als onmannelijk worden ervaren. De verschillen hierin gaan gepaard met stempels. Heb je net andere houding dat jou niet mannelijk genoeg maakt? word je bestempeld als ‘’mietje’’ of andere benamingen.
Dit geeft spanningen en conflicten in de samenleving. Deze spanningen hebben wij ook ervaren. Mede door deze ervaringen hebben wij samen besloten om deels van dit probleem aan te pakken. Desondanks de vele verschillen willen wij als CMV’ers deze norm dat nergens gebaseerd is ruimer te trekken. De reden is dat binnen Amsterdam komen verschillende groepen met een diversiteit aan achtergrond. Veel mannen komen uit landen die niet gewend zijn om over deze thema’s te praten. Vandaar dat wij de noodzaak zien om de mannen te informeren en in gesprek/dialoog te gaan om te zoeken naar acceptatie. Hierdoor kunnen veel mannen zich comfortabeler voelen.
Tijdens de IMAGINE-workshops worden verschillende thema’s behandeld zoals: sekse en gender, vooroordelen en stereotypen, grenzen herkennen en relaties, groepsdruk en (seksueel) geweld. De IMAGINE-workshop draagt voornamelijk bij aan de bewustwording van jongeren rond thema’s als mannelijkheid en vrouwelijkheid, relaties en seksualiteit, grenzen en (seksuele) grensoverschrijding, en het voorkomen van geweld. De workshop is op maat en richt zich op het betrekken van jongens en (jonge) mannen, om de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen te verkleinen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland niet zulke onzekere tijden gekend als anno 2020. Vanwege het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt om de richtlijnen van het RIVM aan te houden. Helaas zijn hierdoor de geplande IMAGINE-workshops komen te vervallen. Deze onzekere tijden vragen om creatieve oplossingen. Dit was een moment voor iedereen om out of the box te denken. Wij als CMV’ers hebben geen moment getwijfeld om ons hierbij neer te leggen. Een CMV’er kenmerkt zich als een persoon die innovatief is en op zoek gaat naar oplossingen. Zo hebben wij om ons eindproduct met zijn allen bekommerd met de aanwezigheid van de ZOOM-emancipator. Dit ging niet fysiek helaas maar gelukkig bestaat er binnenkort zelfs 5G internet waardoor onze brainstormsessies virtueel plaats hebben gevonden via het programma ZOOM. Zo zijn wij gekomen tot het volgend idee: de educatieve online challenges.

De zoektocht ging uit naar een manier om alsnog in contact te blijven met onze doelgroep, een manier om de aansluiting bij de jongeren te vinden. Het is niet de bedoeling om continu het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Een bestaand sterk idee met een creatief jasje die wij bedacht hebben was onze focus. Zo zetten wij uiteen wat de huidige trends zijn van Sociaal Media Influenceren tijdens deze COVID-19 periode. Wat jongeren aantrekt is het meedoen aan challenges online. Dit is een trend waarbij mensen elkaar uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in de challenge. De educatieve online challenges zijn gelukkig geen taboe. Zo kan iedereen vanuit huis in een veilige omgeving hun aandeel doen. De jongeren scoren op de productiviteit omdat zij ontzettend hun best doen om iets goed neer te zetten. Op psychologisch vlak betekent dit dat jongeren minder afgeleid zijn, op fysiek vlak betekent het dat jongeren minder moe raken en zij hebben enorme tijdwinst. Zo geldt voor de jongeren minder tijdverlies. Uit onderzoek blijkt dat een vijfde van de Nederlandse jongeren dagelijks minste 90 minuten kwijt is aan reistijd. Dat is kostbaar tijd van ruim ander halfuur die ook ergens anders ingestoken kan worden. Bovendien begin je je dag niet geïrriteerd omdat je drie kwartier moet afleggen. De educatieve online challenges zijn ideaal voor het combineren met andere zaken. Dat kan iets kleins zijn zoals gamen of huiswerk maken. Hierdoor kunnen wij tijdens deze omstandigheden jongeren thuis bereiken en zorgen ervoor dat zij binnen blijven. Dit was deels de aanleiding geweest voor ons om de educatieve online Challenges te gaan ontwikkelen.