Slotbijeenkomst Mannenemancipatie Rotterdam

DonaDaria Gerard Scholtenstraat 129, Rotterdam

In de tweede helft van 2022 zal Emancipator in samenwerking met Dona Daria bestaande netwerken rond mannenemancipatie in Rotterdam in kaart brengen, bij elkaar brengen, uitbreiden en versterken. In een proces van netwerken, kwartiermaken, en een kick off/werkconferentie doen we gezamenlijk een verkenning van thema’s, invalshoeken, oplossingsrichtingen, werkwijzen, en actoren op het gebied van mannenemancipatie. Dit resulteert […]

Symposium “De weg van ongelijkheid naar gelijkheid in seksueel plezier”

Op welke manier beïnvloeden patriarchale systemen en socialisatie de menselijke seksualiteit? Symposium De weg van ongelijkheid naar gelijkheid in seksueel plezier De term patriarchaat valt tegenwoordig weer vaak. Hoe oud is 'het' patriarchaat eigenlijk? Welke verschijningsvormen neemt het patriarchaat wereldwijd aan? Drie gastsprekers nemen ons mee in het ontstaan en het in stand blijven van […]