Arbeid en Zorg

Traditioneel worden zorgtaken en onbetaalde arbeid meer gezien als vrouwentaken, terwijl betaalde arbeid het domein van de man is. Het idee van de zorgende vrouw en de werkende man zit diep geworteld in onze samenleving. Opvallend is dat vanuit een emancipatie-perspectief vaak instrumenteel gekeken wordt naar de rol van mannen: hoe kunnen mannen meer zorgtaken op zich nemen zodat vrouwen niet alle zorg alleen hoeven te dragen en kunnen participeren op de arbeidsmarkt? Vanuit het perspectief van mannenemancipatie is het echter ook belangrijk te kijken naar wat mannen zelf te winnen hebben bij een andere man-vrouw verdeling in arbeid en zorg.

Lees meer in de Handreiking Arbeid & Zorg

Subthema’s

Op het terrein van arbeid en zorg spelen er veel thema’s die te relateren zijn aan mannenemancipatie. Hoe kunnen we in beleid, interventies, projecten en onderzoek werken met mannen, mannelijkheid en mannenemancipatie? Deze Handreiking Mannenemancipatie biedt een inzicht in verschillende deelonderwerpen van het thema Arbeid & Zorg. Daarnaast vindt u verduidelijkende infographics en biedt het tips en adviezen om in uw werk de rol van mannen een betekenisvolle plek te geven.

Tien tips voor professionals

Als het gaat om zorg is het belangrijkste punt te erkennen dat mannen ook kunnen zorgen, en dat hun zorg belangrijk is. De overheid moet hierover een ondubbelzinnige boodschap geven door mannen uitgebreid ouderschaps- en zorgverlof te bieden.

Het is belangrijk om jongens al vanaf het allereerste begin te leren dat zorg evengoed door mannen als door vrouwen gedaan kan en moet worden. Bediscussieer hierin beelden van mannelijkheid die niet samen zouden gaan met zorgende eigenschappen. Het onderwijs heef hier een belangrijke rol in, maar ook organisaties en professionals die (aanstaande) ouders begeleiden, zoals verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus, centra voor jeugd en gezin, etcetera. En natuurlijk spelen de ouders zelf hier een belangrijke rol in; zij zullen het als primaire rolmodellen moeten voorleven.

Ondersteun mannelijke werknemers die vader worden met een uitbreiding van het vaderschapsverlof voor mannen. Verruim het ouderschapsverlof en maak hiervan een deel niet overdraagbaar aan de partner.

Betrek vaders al in een vroeg stadium bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Creëer hiervoor mogelijkheden in de prenatale focus en ondersteun dit met voldoende en substantiële mogelijkheden voor bevallingsverlof voor vaders. Eenmaal ingezette patronen voor de arbeid en zorg verdeling tussen partners blijken bijna niet gewijzigd te worden ondanks de wensen voor verandering.

Gelijk ouderschaps- en zorgverlof voor mannen en vrouwen creëert een dubbel level playing field; voor mannen richting (onbetaalde) zorg en voor vrouwen richting (betaalde) arbeid – het neemt voor werkgevers immers een belangrijke reden weg om vrouwen op de arbeidsmarkt te discrimineren.

Besteed in arbeidsmarktbeleid aandacht aan bestaande verschillen in arbeids- en zorgpatronen tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende mannen. Denk hierbij aan mannen met of zonder kinderen, mannen met een migrantenachtergrond, verschillende opleidingsniveaus. Houdt hierbij oog voor gender en ontwikkel in uw beleid, interventies of projecten een gender sensitieve aanpak.

Gendersensitief arbeidsmarktbeleid kijkt niet alleen naar de feitelijk gewerkte uren, maar kijkt ook naar horizontale segregatie (het bestaan van ‘mannenberoepen’ en vrouwenberoepen’ en verticale segregatie (ongelijke M/V verdeling in de verschillende niveaus van banen) en hoe deze segregatie valt te verbreken.

Voorkom dat projecten, beleid en andere initiatieven op het terrein van zorg zich alleen richten op zorg voor kinderen of de uren besteedt aan zorg. Er zijn vele andere vormen van zorg zoals de zorg voor ouders, partners, broers en zussen of anderen in de directe omgeving. Daarnaast is er ook aandacht nodig voor de herwaardering van zorgkwaliteiten van mannen.

Voorkom dat projecten, beleid en andere initiatieven op het terrein van arbeid en zorg zich alleen richten op heteroseksuele stellen mét kinderen. Ook op dit thema is oog voor diversiteit belangrijk. Ook alleenstaande mannen, mannen met een migrantenachtergrond of gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht ervaren belemmeringen in de arbeid en zorg combinatie of de onderwaardering van zorgkwaliteiten van mannen.

Maak gebruik van rolmodellen om mannen en vrouwen meer alternatieven te bieden op het terrein van arbeid en zorg dan de traditionele rolpatronen die mannen en vrouwen vaak als vanzelfsprekend nemen.

Meer publicaties

</p>
<p style="text-align: center;">Vaderschap 2.0:<br />
opvoedingsondersteuning<br />
voor vaders van nu</p>
<p>

Vaderschap 2.0:
opvoedingsondersteuning
voor vaders van nu

Auteur: Saskia de Hoog,
Hanna Harthoorn en Roselle Servage
Jaar: 2011

</p>
<p style="text-align: center;">Mannen en Mantelzorg</p>
<p>

Mannen en Mantelzorg

Auteur: Kruijswijk, W. Hermans,
M. van Rooijen, H.
Jaar: 2016

</p>
<p style="text-align: center;">The MenCare Parental<br />
Leave Platform</p>
<p>

The MenCare Parental
Leave Platform

Auteur: Men Care
Jaar: 2016

Meer expertise

</p>
<p style="text-align: center;">Renske Keizer</p>
<p>

Renske Keizer

Expertise: Vaderschap

</p>
<p style="text-align: center;">Wilco Kruijswijk</p>
<p>

Wilco Kruijswijk

Expertise: Man & Mantelzorg

Meer organisaties

</p>
<p style="text-align: center;">Movisie</p>
<p>

Movisie

Postbus 19129
3501 DC Utrecht
T 030 789 20 00
E info@movisie.n

</p>
<p style="text-align: center;">Trias Pedagogica</p>
<p>

Trias Pedagogica

Postbus 144
1110 AC Diemen
T 020 779 31 30
E info@triaspedagogica.nl

</p>
<p style="text-align: center;">WomenInc</p>
<p>

WomenInc

Hoogte Kadijk 143 F19
1018 BH Amsterdam
T 020 788 42 31
E info@womeninc.nl

Mee ontwikkelen aan de subthema’s Arbeid en zorg? Neem contact op met Emancipator.