Be the (hu)man you wish to see in the world

Mannenemancipatie: wat voor man wil jij zijn?

En wat voor mannen wil je zien in de wereld?

Mannenemancipatie gaat over de bijdrage van mannen aan vrouwen- en lhbtqia+-emancipatie en over wat mannen daar zelf bij te winnen hebben. Daarom werken we aan het bevragen en transformeren van mannelijkheid.

Mannelijkheid is niet eenduidig en is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld hoe en waar je opgegroeid bent, wie je ouders zijn of waren en wat ze doen of deden, welke kansen je in het leven gekregen hebt. Je verhouding tot mannelijkheid kan beïnvloed worden door je huidskleur, je seksualiteit, je verhouding tot armoede of rijkdom, je opleiding, gender of migratiegeschiedenis. Daarom spreken we niet over ‘de man’ of ‘de mannelijkheid’ maar over mannen en mannelijkheden in het meervoud.

Elke man heeft een verhouding tot wat wel eens patriarchaal dividend is genoemd: de macht en privileges die voortkomen uit het man-zijn. Elke man heeft ook een verhouding tot kwetsbaarheden, marginalisatie, onderdrukking, uitsluiting: de prijs die mannen betalen voor hun man-zijn. Die kwetsbaarheden volgen uit de regels die gelden voor mannen en mannelijkheid, en die mannen vaak hebben geïnternaliseerd.

Volgens die regels moeten mannen ‘een echte man zijn’, niet vrouwelijk, geen mietje, niet gay. Dat betekent dat mannen een flink deel van hun menselijke eigenschappen moeten negeren, ontkennen en onderdrukken. Want welke man is er nou niet ook zorgzaam, lief, kwetsbaar of mooi?

Mannen meer mens

Met de campagne ‘Be the (hu)man you wish to see in the world’ stellen we de vragen ‘Wat voor man wil je zijn?’ en ‘Wat voor mannen wil je zien in de wereld?’. Mannelijkheid is geen vaststaand gegeven en kan op verschillende manieren ingevuld worden. Iedereen heeft de keuze heeft om dat op hun eigen manier te doen. Met deze campagne willen we stimuleren dat mannen hun menselijk potentieel gaan onderzoeken en ontwikkelen en de verantwoordelijkheid nemen die hoort bij hun privilege. Mannen zijn meer mens dan man alleen.

Te weinig wordt de vraag gesteld, wat voor mens wil je zijn? Wat voor mensheid willen we zijn? Wat voor wereld willen we om in te leven? Te vaak gaat het over kleine, concrete oplossingen voor complexe vraagstukken. Alsof we het probleem even zouden kunnen oplossen om dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar die orde van de dag heeft vaak de problemen mede gecreëerd, en het volgende probleem dient zich zo weer aan als we de voedingsbodem niet wegnemen.

Daarom moeten we grotere vragen stellen en grotere keuzes maken. Niet dweilen met de kraan open. Wel aan de slag met wat voor mensen we willen zijn en wat voor wereld we willen om in te leven. Op basis daarvan kunnen we keuzes maken en ons ontwikkelen, relaties aangaan, betekenis geven aan ons bestaan. De invulling van mannelijkheid heeft daarin een centrale rol.

En jij kan ons helpen! Meld je hieronder aan en spreek je uit!

Wat voor organisatie wil je zijn?

Zoals we mannen uitnodigen na te denken over hun plek en verantwoordelijkheid in de wereld, nodigen we ook organisaties daartoe uit. Is er in jouw organisatie aandacht voor deze vragen over mannelijkheid? Voor het grote plaatje en het grote verhaal?

Deze vraag hebben we onszelf ook gesteld. Je leest hier meer over accountability en Emancipator als accountable organisatie.

De man die ik wil zijn…

Wat voor mens wil jij zijn?

Be the (hu)man you wish to see in the world