Fatherhood and MenCare meeting oktober 2019

Op 24 en 25 oktober 2019 vond de Fatherhood and MenCare meeting plaats in Wenen, georganiseerd door MenEngage Europe lid-organisatie Poika. Deze meeting werd gesponsord door Oak Foundation Oost-Europa en Promundo US en bracht bijna 50 vertegenwoordigers uit heel Europa samen, met een focus op centraal en Oost-Europa. De deelnemers deelden hun expertise en ervaringen m.b.t. zorg en mannen en bespraken concepten zoals ’toxic masculinity’ en ‘caring masculinity’ in de door deelnemers verzorgde workshops; hoe kunnen we mannen en jongens meer in zorg betrekken?

Geweldspreventie meeting MÄN Stockholm mei 2019

Van 14 t/m 16 mei kwamen een aantal MenEngage Europe leden samen tijdens de study visit van een van de MEE leden, MÄN, in Stockholm. Deze study visit ging over geweldspreventie en 16 leden van MenEngage Europe waren daarbij aanwezig.

Steering Committee meeting Stockholm maart 2019

In maart 2019 kwam de Steering Committee samen in Stockholm, thuisbasis van MÄN, een van de SC leden. Na een rondleiding door hun kantoor, hebben we twee dagen gewerkt aan de strategie voor MenEngage Europe in de toekomst en een activiteitenplan. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de input die is gegeven tijdens onze ledenbijeenkomst in Wenen 2018 (wat vinden leden dat prioriteiten van het netwerk zouden moeten zijn) en de aanbevelingen die twee consultants hebben gedaan in een rapport m.b.t. onze organisatorische ontwikkeling en strategieën voor structuur en funding.

Bijeenkomst bij European Institute for Gender Equality (EIGE) Vilnius januari 2019

Eind januari organiseerde EIGE een NGO consultation meeting waarvoor ook MenEngage Europe was uitgenodigd. Er werden verschillende workshops gegeven die we konden combineren met een Steering Committee meeting om MenEngage Europe zaken te bespreken en te regelen.

Ledenbijeenkomst Wenen oktober 2018

De ledenbijeenkomst in oktober 2018 in Wenen liet een grote opkomst zien vanuit heel Europa, ook van veel nieuwe leden. Er waren 50 vertegenwoordigers van 40 lid-organisaties uit 21 landen aanwezig. Naast het uitwisselen van ervaringen en expertise, zijn tijdens een formeel deel van de bijeenkomst de huisregels definitief gemaakt en is er een nieuwe Steering Committee (stuurgroep) gekozen. Lees hier het verslag van de meeting (en de print versie).

Deze ledenbijeenkomst markeert een belangrijk moment in de ontwikkeling van het regionale netwerk: van informeel platform naar een meer geformaliseerd netwerk, klaar om actie te ondernemen te midden van het veranderende Europese politieke klimaat. Dat schrijft de MenEngage Global Alliance in een kort artikel over de ledenbijeenkomst in Wenen: ‘Envisioning collective action in Europe: MenEngage Europe members meeting’ . MenEngage Global Alliance maakte ook een video van de meeting.