Blog 1. Philip Huff: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mannen vaker en luider hun stem laten horen tegen geweld tegen vrouwen?

Ten eerste, door de feiten te kennen.

Dat wil zeggen: het was niet Edmund Burke die zei dat het enige noodzakelijke voor de triomf van het kwaad is dat goede mannen niets doen – ook al schreef John F. Kennedy de uitspraak wel aan hem toe. Wie dit wel ooit zo zei, of schreef, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk vindt Kennedy’s uitspraak zijn oorsprong bij John Stuart Mill (hij verhaspelde vaker zijn citaten): ‘Slechte mensen hebben niets meer nodig om hun doelen te bereiken, dan dat goede mannen iets zien en niets doen.’ Blijft staan: wie toekijkt bij geweld en niets doet helpt het geweld een handje. Dat geldt dus ook voor mannelijk geweld tegen vrouwen. Ook als je je als toekijker niet zelf fysiek schuldig maakt aan dit geweld.

Dit zijn de cijfers over het geweld tegen vrouwen (en cijfers zijn feiten – tot ze veranderen, uiteraard), die moet je kennen. In Nederland:

  • heeft eenenveertig procent, dus bijna de helft van de vrouwen, sinds haar vijftiende ooit een vorm van fysiek of seksueel geweld meegemaakt (het Europese gemiddelde ligt lager, op drieëndertig procent), het gaat om bijna tweeënhalf miljoen vrouwen;
  • is tweeëntwintig procent van alle vrouwen, meer dan een op de vijf, het slachtoffer van fysiek geweld door haar partner of ex-partner, het gaat om meer dan een miljoen vrouwen;
  • heeft twintig procent van de vrouwen onder de vijftien een ervaring van seksueel geweld meegemaakt;
  • heeft elf procent van de vrouwen seksueel geweld ervaren door een (ex)partner. Dat zijn bijna 660.00 vrouwen;
  • heeft tien procent van de vrouwen een verkrachting meegemaakt;
  • heeft bijna driekwart van de vrouwen seksuele intimidatie meegemaakt, dat zijn meer dan vier miljoen vrouwen.

De plegers van dit geweld zijn vaker mannen dan vrouwen. Hoe veel vaker? Negen op de tien plegers van fysiek of seksueel geweld tegen vrouwen is een man. Het aandeel van vrouwen in geweld tegen (ex)partners is verwaarloosbaar.

(Dit wil allemaal niet zeggen dat er geen geweld tegen mannen plaatsvindt, en dat, hoewel die aantallen veel lager zijn, dat geweld ook niet verwerpelijk is – tegelijkertijd: daar gaat deze campagne niet over.)

Dit zijn cijfers. Cijfers werken minder goed als er geen verhaal bij komt. Dat is punt twee. Dit stukje een oproep is aan jou, de man die dit leest – hallo! – om een bekende vrouw in je omgeving – je zus, je vriendin, je moeder, je beste vrienden, een collega – te vragen wat deze cijfers betekenen, wat hún ervaringen zijn; hoe zij graag gehoord en gezien zouden willen worden, geholpen. Want al het huiselijk geweld en het cybergeweld van mannen tegen vrouwen stopt niet als het verhaal bij statistieken blijft. Maak van feiten verhalen in jouw omgeving.

Punt drie: bespreek deze ervaringen en je eigen ervaringen met mannen in je omgeving. Bespreek angst, afwijzing, gevoelens van tekortkomen; spreek vrienden aan op nafluiten, op hun eventueel intimiderende gedrag; let op je eigen taal.

En vier, ik schreef het al eerder: ‘Verdiep je in feministische denkers: in de media, in de politiek, in je omgeving’. Lees dus blogs als deze, boeken als dit, en luister naar vrouwen en mannen die veel over dit onderwerp denken. Zo verdiep je je gesprekken weer, en je begrip van de wereld.

Vijf: spreek je vervolgens uit, op basis van dit verdiepte begrip, op basis van je ervaringen en inzichten. Schrijf bijvoorbeeld een volgende blog.

 

Bron: Factsheet geweld tegen vrouwen van Emancipator en https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld/geweld-tegen-vrouwen/geweld-tegen-vrouwen-feiten-en-cijfers/