Blog 5. Robert Vos: Het kan … Zonder geweld!

Dit is blog 5 in de White Ribbon-blogmarathon. Ook meebloggen tegen geweld tegen vrouwen? Kijk hier.

Ik denk na over al het geweld tegen vrouwen in onze wereld. Ik wil ook nadenken over mijzelf: zou ik in staat willen zijn om geweld tegen vrouwen te gebruiken? Mijn antwoord luidt zonder enige aarzeling: nee nooit! Ik wil een man zijn die zichzelf in de spiegel durft aan te kijken. Waarom zou je überhaupt geweld gebruiken? Vrouwen en kinderen zijn in onze nog steeds zeer masculiene wereld vrijwel altijd de zwakkere partij. Ik kan er met mijn pet niet bij waarom je als sterke (?) man geweld zou gebruiken tegen kinderen, tegen vrouwen. Waarom? Weegt een – eventueel met geweld – afgedwongen snelle zaadlozing soms op tegen een fijne intieme relatie op de lange termijn? Juist door voor een fijne intieme relatie te gaan voel ik mij echt niet minder man, integendeel. Door jezelf als man kwetsbaar op te stellen wordt het vinden van zo’n fijne relatie alleen maar makkelijker. Probeer het eens. En nog eens. Houd vol. Zonder geweld!

Zelf coach ik vrouwen en mannen op bewust inclusief leiderschap. Opdat iedereen meepraat, meebeslist en meedoet. Zodat iedereen zich betrokken voelt. Zodat iedereen voelt er echt bij te horen. In onze huidige nog immer sterk masculiene samenleving is er nog steeds veel ruimte voor verbetering. Op leidinggevende posities op de werkvloer domineren nog steeds “sterke mannen”. Terwijl er inmiddels veel “slimme vrouwen” afstuderen en beschikbaar komen voor leidinggevende posities. Dat creëert volop ruimte om in een soort van onontbeerlijke samenhang leiding te geven aan onze bedrijven, onze politiek en onze wetenschap. Kijk om je heen en je zult zien dat anno 2020 mannen nog steeds zeer dominant de dienst uitmaken. Onze wereld vraagt om meer samenwerking dan competitie. Meer verbinding dan eenzaamheid. Meer de dialoog dan twistgesprekken of erger: fysiek geweld. Zelfs met hooligans, viruswaanzinnigen, klimaatontkenners en complotdenkers is een dialoog te voeren. Niet met zo’n groep, maar wel individueel. Probeer het eens. En nog eens. Houd vol. Zonder geweld!

Ik werd zeer geïnspireerd door de speech van Emma Watson, wel bekend als Hermione Granger (Hermelien Griffel) in acht Harry Potter films, die zij op 20 september 2014 hield bij de Verenigde Naties in New York bij de aftrap van de “He for She” campagne. Deze “Hij voor Zij” campagne vraagt mannen om op te komen voor gendergelijkheid. De afgelopen zes jaar heb ik mij ingezet om ook in Nederland gendergelijkheid te realiseren. Juist als je bewust kijkt naar wie de leiding heeft in dit land, wie leiding geeft aan onze grote, middelgrote en kleine bedrijven en hoe de genderverhoudingen in de wetenschap liggen, dan schrik je enorm. De cijfers liegen niet. Terwijl onze bevolking uit iets meer meisjes en vrouwen bestaat dan jongens en mannen, zie je dat de macht in bedrijven, bij de overheid en in de wetenschap nog onevenredig bij de mannen ligt. Met alle gevolgen van dien. Juist wij mannen moeten ons inzetten om meer, veel meer feminien leiderschap in onze maatschappij te realiseren. Niet omdat vrouwen belangrijker zijn dan mannen, maar omdat onze wereld te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten. Doe mee. Probeer het eens. En nog eens. Houd vol. Zonder geweld!

De 21ste eeuw vraagt om meer creativiteit, meer duurzaamheid en meer innovatiekracht. Meisjes en vrouwen bieden competenties die mannen ontberen, maar die hard nodig zijn om aan deze nieuwe vraag te voldoen. Zoals verbinding, samenwerking en “wij” in plaats van het “ego”. In zo’n wereld past de dialoog. Waarin we actief naar elkaar luisteren. Vragen als iets niet duidelijk is. Doorvragen naar wat er precies achter die mening van de ander zit. En goed luisteren naar de gegeven antwoorden. Opdat je die ander beter begrijpt. Opdat je leert dat er meer in de wereld te koop is dan jouw eigen mening, dan jouw fysieke kracht. Zodat je uiteindelijk empathisch vermogen ontwikkelt, zodat je de ander beter aanvoelt. Probeer het eens. En nog eens. Je kunt het. Zonder geweld!

In zo’n gave wereld past eenvoudigweg geen geweld meer. En al helemaal niet tegen vrouwen. Wij mannen hebben vrouwen hard nodig om te overleven in een vredelievende wereld waar wij onze energie kwijt kunnen in nieuwe creaties, nieuwe duurzaamheid en toepasbare innovaties. Gezien de klimaatverandering, stijgende zeespiegels, dalende bodems, virusuitbraken, armoede en dergelijke zullen we dat hard nodig hebben. In zo’n wereld past eenvoudigweg geen geweld tegen vrouwen. Probeer het eens. En nog eens. Er is nog nooit iemand overleden aan “de dialoog”. Zonder geweld!