Breaking the Cycle (2018-2020)

Betrek mannen en jongens bij het bevorderen van gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen

Het ERASMUS+ project Breaking the Cycle wil mannen en jongens aanmoedigen zich in te zetten voor gendergelijkheid en het uitbannen van gendergerelateerd geweld. Het project is een samenwerking van organisaties in India, Sri Lanka, Madagaskar, Samoa, Spanje en Nederland. Tussen december 2018 en januari 2020 organiseerden we werk- en studiebezoeken aan elkaars organisaties en culturele contexten en ontwikkelden we tools en strategieën voor jongeren.

Het project legt sterk de nadruk op de noodzaak om mannen en jongens te betrekken bij het uitbannen van geweld tegen vrouwen en wil de bewustwording van de rol van mannen en jongens in genderkwesties vergroten, zowel in de verschillende nationale contexten als internationaal.

Het project heeft geresulteerd in o.a.:

  • Een Best Practice Gids, over het betrekken van jongens en mannen bij gendergelijkheid. Klik hier voor de gids of op het plaatje in de kolom hiernaast.
  • E-learning, een online cursus voor professionals over het werken met jongens en mannen aan gendergelijkheid (niet meer beschikbaar)
  • Een ‘List of Recommendations’, dit zijn aanbevelingen voor instellingen en individuen over het perspectief van werken aan gendergelijkheid, waarbij jongens en mannen betrokken zijn en moeten worden op verschillende gebieden: List of Recommendations (pdf)
  • Promo-Video (hierboven te zien)
  • 30 Dagen Challenge

Hieronder lees je meer over de projectpartners en de activiteiten.

Samoa Victim Support Group

Het Breaking the Cycle project begon met een eerste bijeenkomst in januari 2019, georganiseerd door de Samoa Victim Support Group (SVSG). Jens was een van de deelnemers.

De Samoa Victim Support Group heeft als missie professionele service te bieden aan slachtoffers van misdrijven, zoals huiselijk geweld, en aan slachtoffers van pesterijen op het werk of andere misdrijven die verband houden met armoede. De SVSG Junioren bestaan uit een team van jonge mentoren die optreden als ambassadeurs voor de jeugd in hun gemeenschap. Hun doel is dit soort misdrijven te voorkomen en uit te bannen.

Naast de eerste bijeenkomst is de organisatie verantwoordelijk voor het werven en trainen van deelnemers, het ontwikkelen van een pleitbezorgings- en onderzoeksstrategie en voor het organiseren van lokale workshops en een persconferentie.

Hieronder foto’s van de bijeenkomst in Samoa.

India: Center for Health and Social Justice

Na de eerste bijeenkomst, was het de beurt voor het Center for Health and Social Justice (CHSJ) in New Delhi, India. Van 12 -16 maart 2019 organiseerden zij een vijfdaags seminar over maatschappelijke vraagstukken, zoals sociaaleconomisch beleid.

Hun voornaamste doelstelling is het versterken van bestuur en vergroten van de verantwoordingsplicht op het gebied van gezondheidsrecht en gendergelijkheid, door het bevorderen en verstevigen van netwerken, door onderzoek en door evidence-based belangenbehartiging. Deelnemers kregen de gelegenheid kennis uit te wisselen, o.a. over methodes die worden gebruikt door de verschillende organisaties die met mannen en jongens werken op het gebied van gendergerelateerd geweld.

Deelnemers konden de theorie in de praktijk brengen door het gebruik van hedendaagse zienswijzen op gender, maatschappijtheorie en interventiekunde. Na het seminar zal iedere organisatie hun eigen antropologische onderzoek doen. Door de verschillende onderzoeksresultaten samen te voegen, wil men beter zicht krijgen op het probleem binnen verschillende contexten en een methodologie vinden die de beste resultaten geeft.

Het CHSJ organiseert, naast het seminar, ook acties, werft en traint deelnemers en neemt deel aan verschillende bijeenkomsten. Het ontwikkelt de pleitbezorging- en onderzoekstrategie, de toolkit, ontwikkelt en geeft lokale workshops en een persconferentie. Ook heeft het de leiding over de E-learning cursus.

Hieronder foto’s van de seminar in New Delhi.

Nederland: Emancipator

Na al het onderzoek volgt er een peer review (intercollegiale toetsing en evaluatie) georganiseerd door Emancipator in Amsterdam. Het doel is de deelnemers inzicht te geven in de werkwijze van Nederlandse gespecialiseerde instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdbelangenbehartiging en het betrekken van mannen en jongens bij gendergelijkheid.

Daartoe organiseerde Emancipator een study visit die plaatsvond van 7 tot 13 mei 2019 in Amsterdam. We organiseerden teambuildingactiviteiten, excursies en evenementen om de deelnemers in contact te brengen met andere Nederlandse organisaties die zich bezighouden met gerelateerde onderwerpen, zoals Atria en de Blijf Groep. De deelnemers kregen zo de kans om van hun internationale collega’s te leren.

Tijdens de study visit hebben de deelnemers bovendien de kaders opgesteld voor de advocacy toolkit, die ook ontwikkeld wordt als deel van het project. De toolkit geeft een innovatieve benadering van belangenbehartiging bij jongeren, met praktische hulpmiddelen en begeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van een advocacy strategie. De toolkit leert gebruikers om het onderwerp aan te snijden en de discussie erover aan te zwengelen.

Hier een uitgebreid verslag van de study visit.

Sri Lanka: Foundation for Innovative Social Development

De Foundation for Innovative Social Development (FISD, Stichting voor Innovatieve Maatschappelijke Ontwikkeling) is een ngo in Sri Lanka. De organisatie werkt aan het verbeteren van de levensstandaard van de lokale bevolking. Hun belangrijkste aandachtsgebieden zijn de bescherming en bevordering van de rechten van het kind, de emancipatie van vrouwen – met speciale nadruk op de preventie van gendergerelateerd geweld – en de preventie van drugs en alcohol.

Net als de andere organisaties zal het FISD deelnemers werven en trainen, deelnemen aan vergaderingen en activiteiten, strategie en toolkit ontwikkelen en lokale workshops en een mediaconferentie ontwikkelen en implementeren. Bovendien organiseert FISD samen met Youth First (Madagascar), in september 2019 een training in Sri Lanka geven. De training heeft tot doel inzicht te geven in de rol van mannen en jongens in gendergelijkheid en welke strategieën kunnen worden toegepast om hen bij deze kwesties te betrekken. Na deze training kunnen de deelnemers deze programma’s en workshops uitvoeren binnen hun eigen gemeenschap.

Lees hier een verslag van de train-de-trainer in Sri Lanka.

Madagascar: Youth First

Youth First is een ngo gevestigd in Antananarivo, Madagascar. De organisatie werkt aan de empowerment van jongeren en jonge vrouwen door hen de ruimte en vaardigheden te bieden hun toekomst op te bouwen en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Het leiderschapsprogramma, gericht op jonge vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van geweld of mensenhandel, bevordert de economische zelfstandigheid van vrouwen en stimuleert hun deelname aan ontwikkelingsbeleid en -programma’s gericht op het verbeteren van hun leven.

Als onderdeel van Breaking the Circle zal Youth First helpen bij het organiseren van de training in Sri Lanka, deelnemers werven en trainers, deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten, en helpen bij het ontwikkelen van strategie/onderzoek en de toolkit, en lokale workshops en een mediaconferentie organiseren in Madagaskar. Het resultaat van deze activiteiten zal gedeeld worden met partnerorganisaties door het hele land en nationale instellingen.

Spanje: Diputación Provincial de Cáceres

Diputación Provincial de Cáceres is het departementale bestuur in de provincie Càceres, Spanje. Zij leveren diensten aan de bevolking in landelijke gebieden die niet door gemeenten kunnen worden beheerd. Diputación Provincial de Cáceres besteedt bijzondere aandacht aan de gelijkheid van mannen en vrouwen door de verschillende sociale projecten die zij ontwikkelt en uitvoert en het betrekken van de bevolking bij het bevorderen van werkelijke en effectieve gendergelijkheid. Diputación Provincial de Cáceres wil de lijnen tussen jongerenorganisaties en openbare instellingen korter maken. Net als de andere deelnemers zal het bijdragen aan alle onderdelen van Breaking the Circle. De belangrijkste bijdrage van de organisatie aan het project is het organiseren van het jeugdevenement samen met Cerujovi. Het jeugdevenement heeft als doel jongeren een platform te geven waar ze hun uiteenlopende interesses, vaardigheden en ideeën kunnen inzetten voor het bevorderen van gendergelijkheid.

Spanje: Centro Rural Joven Vida

Cerujovi is een ngo, gevestigd in Cáceres, Spanje. Zij zijn een organisatie die jonge generaties aanmoedigt te strijden voor een meer gelijke en tolerante samenleving voor individuen in gemarginaliseerde posities. Het gaat hierbij vooral om vrouwen die te maken hebben met gendergerelateerd geweld en sociale uitsluiting.

Binnen het project Breaking the Cycle draagt de organisatie de financiële en administratieve verantwoordelijkheid voor het project. De organisatie waarborgt de kwaliteit door het project te coördineren en te realiseren volgens overeengekomen normen en door de uitwisseling tussen partnerorganisaties te vergemakkelijken. Bovendien zal Cerujovi het jeugdevenement, de evaluatiebijeenkomst in Cáceres in november/december 2019 en de website van het project leiden. De evaluatiebijeenkomst heeft tot doel het project Breaking the Cycle samen te vatten en erop te reflecteren.

Na het jeugdevenement en de evaluatiebijeenkomst is er een persbijeenkomst waarin alle deelnemers een eigen persconferentie voorbereiden waarin ze de resultaten van het project zullen verspreiden met de mogelijkheid de doelstellingen en resultaten aan te passen aan taal en context.