Bronnen Arbeid en Zorg

Op het terrein van arbeid en zorg spelen er veel thema’s die te relateren zijn aan mannenemancipatie. Hoe kunnen we in beleid, interventies, projecten en onderzoek werken met mannen, mannelijkheid en mannenemancipatie? Op deze pagina vindt u verduidelijkende infographics, tips en adviezen om in uw werk de rol van mannen een betekenisvolle plek te geven.

Traditioneel worden zorgtaken en onbetaalde arbeid meer gezien als vrouwentaken, terwijl betaalde arbeid het domein van de man is. Het idee van de zorgende vrouw en de werkende man zit diep geworteld in onze samenleving. Opvallend is dat vanuit een emancipatie-perspectief vaak instrumenteel gekeken wordt naar de rol van mannen: hoe kunnen mannen meer zorgtaken op zich nemen zodat vrouwen niet alle zorg alleen hoeven te dragen en kunnen participeren op de arbeidsmarkt? Vanuit het perspectief van mannenemancipatie is het echter ook belangrijk te kijken naar wat mannen zelf te winnen hebben bij een andere man-vrouw verdeling in arbeid en zorg.

Infographic Man en mantelzorg

mannenmantelzorg