Bronnen Geweld en Veiligheid

Op het terrein van geweld en veiligheid spelen er veel thema’s die te relateren zijn aan mannenemancipatie. Hoe kunnen we in beleid, interventies, projecten en onderzoek werken met mannen, mannelijkheid en mannenemancipatie? Op deze pagina vindt u verduidelijkende infographics, tips en adviezen om in uw werk de rol van mannen een betekenisvolle plek te geven.

Veiligheid is een essentiele voorwaarde om je leven op een prettige manier in te kunnen vullen. Onveiligheid door geweld komt óók in Nederland helaas vaak voor. Veel mensen ervaren geweld in relaties, in huis en in het openbare leven. Geweld is nauw verbonden met dominante en rigide opvattingen van met name heteroseksuele mannen over mannelijkheid. Het veroorzaakt ernstige problemen binnen onze samenleving voor vrouwen en kinderen, maar ook voor mannen zelf. Het ervaren van geweld heeft vaak een problematisch en ontwrichtend effect.

Deelonderwerp

Deelonderwerp

Infographic