Bronnen Seksualiteit

Mannelijke seksualiteit speelt een centrale rol in belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom seksualisering, pornoficatie, en grensoverschrijdend gedrag. Emancipatiebeleid op het terrein van seksualiteit is veelal gericht op de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Hierbij is er veel aandacht voor de empowerment van meisjes en vrouwen. Interventies gericht op jongens en mannen zijn er minder en de interventies die er zijn, richten zich vaak op het aanleren van het accepteren en respecteren van grenzen van meisjes. Het is belangrijk jongens en mannen te leren een ‘nee’ te respecteren. Maar het is ook belangrijk om uit te dragen dat jongens en mannen ook zelf nee mogen zeggen; dat mannelijkheid en seksualiteit in de media geen afspiegeling van de werkelijkheid is; dat seksualiteit divers is en dat er ook mannen (en vrouwen) zijn die geen seksuele behoeftes of gevoelens ervaren. Voor gezonde en constructieve seksuele (identiteits-) vorming bij jongens en meisjes is het belangrijk dat die verder gaat dan alleen het aangeven en/of respecteren van grenzen. De positieve seksuele ontwikkeling van jongens en mannen, met daarin aandacht voor wat ze zelf prettig vinden op seksualiteit, lichamelijkheid, intimiteit en relatievorming verdient hierin nog meer aandacht.

Lees meer in de Handreiking Seksualiteit

Op deze pagina vindt u verduidelijkende infographics, tips en adviezen om in uw werk de rol van mannen een betekenisvolle plek te geven.

Tips voor professionals