man met post-its op gezicht

Gentlemens Workshop zaterdag 3 april

Wat betekent man-zijn vandaag de dag?
Waar moeten jongens en mannen a
an voldoen?
En ben jij de man die je wilt zijn in deze wereld?

In deze inspirerende workshop verkennen we op interactieve wijze wat man-zijn anno 2021 betekent. Ook gaan we in dialoog over de verwachtingen waar mannen mee te maken krijgen en hoe dit van invloed is op hun leven, de uitdagingen die spelen en de keuzes die zij maken. Hoe komen we tot een meer gelijkwaardige wereld waarin iedereen zichzelf in vrijheid en veiligheid kan ontplooien?

Kom meer te weten en ervaar het zelf tijdens de online Gentlemens Workshop op zaterdag 3 april van 14.00-17.00 uur. Gratis aanmelden kan door een mail te sturen naar: patrick

Wijkbijeenkomsten Amsterdam | Werken met jongens & mannen aan een veilige stad

Emancipator organiseert in april online wijkbijeenkomsten voor organisaties en professionals in de stadsdelen West, Nieuw-West en Oost. Samen met de professionals uit de stadsdelen zoeken we de samenwerking opnieuw op om jongens en (jonge) mannen te betrekken bij het creëren van een veilige stad. De online Wijkbijeenkomsten vinden plaats op:

 • Amsterdam West | Dinsdag 13 april van 11.30 – 13.00
 • Amsterdam Nieuw-West | Woensdag 21 april van 11.30 – 13.00
 • Amsterdam Oost | Woensdag 26 mei van 10.00 – 11.30


Jongens, wat is er aan de hand?

De afgelopen weken lezen we opnieuw veel in het nieuws over het geweld tegen meiden en vrouwen. Ook in Nederland zijn meiden en vrouwen lang niet altijd veilig en is onveiligheid de dagelijkse realiteit. Geweld tegen vrouwen is niet incidenteel maar een structureel probleem, een probleem dat niet is gebonden aan een land of regio. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en op verschillende plekken, zowel thuis als op straat en tijdens het uitgaan.

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat onveiligheid niet een probleem van vrouwen is. Of het nou gaat over vrouwonvriendelijke grapjes, ongelijke behandeling, het naroepen of achtervolgen op straat, ongewensten aanrakingen, grooming en exposing, of andere vormen van geweld; vaak hoor je ‘Waarom doen ze dat!’, Hoe halen ze het in hun hoofd!’, ‘Wat zijn dat voor een jongens!’ of ‘Wat is er met die jongens aan de hand!’. Herkenbare vragen, maar het zijn helaas bijna nooit vragen. Er wordt makkelijk geoordeeld maar weinig gevraagd. En toch is dat wat we zouden moeten doen: vragen stellen en luisteren.De genoemde vragen hierboven zijn goede vragen, wanneer ze worden afgesloten met een werkelijk gemeend vraagteken: ‘Waarom doen ze dat?’, ‘Hoe halen ze het in hun hoofd?’, ‘Wat zijn dat voor een jongens?’ of ‘Wat is er met die jongens aan de hand?’

Als we ons oprecht verdiepen in deze vragen, geïnteresseerd zijn in wat jongens bezighoudt en hoe we hen kunnen helpen, dan komen we vaak uit bij de schadelijke opvattingen over mannelijkheid.

Jongens en mannen als deel van de oplossing!

Onze jongens en jonge mannen groeien op in een samenleving waarin er verwachtingen zijn en worden gesteld omdat ze man zijn. De mannelijkheidsnormen en verwachtingen – gendernormen- waaraan jongens en mannen ‘horen’ te voldoen zijn vaak beperkend, en schadelijk. Zowel voor de mentale en fysieke gezondheid van jongens en mannen zelf als hoe het tot uiting komt in het gedrag naar de omgeving. Onderzoek door de American Psychological Association toont aan dat schadelijke opvattingen over mannelijkheid kunnen leiden tot verwarring over hun rol, risicovol- en grensoverschrijdend gedrag, homofobie, (seksuele) straatintimidatie en zelfs geweld.

Hier kunnen wij de vragen stellen: ‘Wat voor jongen, vriend, mattie, buurjongen, klasgenoot, collega, of omstander wil je zijn?’ En die vragen moeten we ook aan onszelf stellen als pedagogisch professionals: Wat voor mannen willen we zien in de wereld? En wat kunnen we daarvoor doen? Hoe draagt ons eigen man-zijn hieraan bij? Geven we de goede boodschappen? Wat hebben we zelf eigenlijk nodig om de man of mens te kunnen zijn in de wereld?

De wijkbijeenkomsten zijn gericht op professionals die met jongens en jonge mannen werken, en hen willen betrekken zodat zij deel van de oplossing worden bij het creëren van veilige stadsdelen voor iedereen.

Over de Wijkbijeenkomsten

Er is een hele gemeenschap – opvoeders, professionals, sleutelpersonen en mannen – nodig om jongeren op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving. Emancipator organiseert de wijkbijeenkomsten om professionals te verbinden, versterken in hun werk, en te  informeren over wat wij kunnen betekenen (workshops, trainingen, campagnes, enzovoorts).

Wereldwijd worden door MenEngage en MenCare organisaties succesvolle interventies uitgevoerd om hier met jongens en mannen aan te werken. Emancipator maakt deel uit van dit internationale netwerk en vertaalt internationale inzichten en werkwijzen naar een effectieve Nederlandse aanpak.

Tijdens de wijkbijeenkomsten gaan we:

 • In op het belang van het werken met jongens en mannen;
 • Kennismaken met onze methodiek(en);
 • Vertellen over de campagne Be the (hu)man you wish to see In the world (link naar campagne);
 • Inventariseren wat de professionals nodig hebben in hun stadsdeel en wat Emancipator daarin kan betekenen.

Vanuit de wijkbijeenkomst kijken we samen met de betreffende partijen op welke mogelijke manier we van betekenis kunnen zijn voor hen. Denk aan deskundigheidsbevordering, trainingen, workshops, campagne voeren of iets anders. In april staan er drie online wijkbijeenkomsten gepland voor de stadsdelen.

Meld je aan:

202104 Wijkbijeenkomsten Amsterdam
Ik meld me aan voor de bijeenkomst: *
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator ontvangen?
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Emancipator *

 

Save the date: 4-6 juni trainingsweekend nieuwe peer educators

Gezocht: jonge mannen die op middelbare scholen workshops willen geven over gender, mannelijkheid en de brede talentontwikkeling en studie- en beroepskeuze van jongens

In de tweede helft van 2021 gaan we met peer educators workshops geven op middelbare scholen, over gender en mannelijkheid in het algemeen en de brede talentontwikkeling van jongens in het bijzonder. Tijdens een trainingsweekend in juni stomen we een groep jonge mannen klaar om tussen september en december workshops te geven op middelbare scholen. Iets voor jou?

In het kort:

 • 4, 5, 6 juni trainingsweekend, geheel verzorgd, gratis deelname
 • life changing weekend, fijne community,
 • vanaf september workshops (minstens 1) geven op scholen
 • verdieping in andere Emancipator-thema’s en inzet voor andere workshops (zie bijvoorbeeld IMAGINE) ook mogelijk

Meer informatie volgt, save the date! Vooraanmelden, interesse laten weten, vragen stellen? Mail naar Hannah.

28 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst

Emancipator wenst je graag een gelukkig nieuwjaar tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Helaas online maar toch gezellig. Kom je ook?

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Wat voor man of mens wil jij zijn in 2021? Wat voor organisatie wil je zijn? Hoe ga je dat doen? Dat en meer bespreken we graag tijdens de bijeenkomst.

28 januari, van 16:00 tot 18:00 uur, online, voor iedereen, met al je favoriete emancipatoren.

Meld je aan!

20210128 Nieuwjaarsbijeenkomst
Ik wil de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator ontvangen *
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Emancipator. *

Straatinterviews in Rotterdam en Tilburg | White Ribbon-Campagnefonds 2020

Met het White Ribbon Campagnefonds steunden we in november en december allerlei leuke activiteiten. Barry de Bruin vertelt over de opnames van straatinterviews voor Boys Won’t Be Boys. De video is nog in de maak.

Op 11 december zijn Matthijs Rijsdijk en Barry de Bruin voor Boys Won’t Be Boys met camera en microfoon de straat op gegaan. In Rotterdam en Tilburg hebben ze mannen gevraagd wie voor hen positieve voorbeelden van mannelijkheid zijn.

Dit leverde persoonlijke gesprekken op over idolen, familieleden, vrienden en liefdes. Elke man die deze vraag gesteld kreeg moest even denken, was is mannelijkheid voor mij eigenlijk? Waar zit het ‘m in dat je je mannelijk voelt? En wanneer en waarom voel je je goed omdat je mannelijk bent?

Veel mannen praten met afstand over mannelijkheid. Het blijkt niet iets wat zij zich voelen te zijn, of het is niet iets waar zij aan voldoen. Ook zijn veel mannen het er over eens dat hun persoonlijke positieve vorm van mannelijkheid niet strookt met de norm. Het zijn niet de stereotype dingen die je goed doen voelen als man. Het gaat over jezelf kennen, keuzes maken waar je trots op bent. Soms gaat het over de elegantie die een goede voetballer aan het spel toe kan voegen. Het gaat over eerlijkheid, of over de kracht om voor iemand te kunnen zorgen. Dat is waar de mannen van Rotterdam en Tilburg over hebben gepraat.

Discussiebijeenkomst mannen en huiselijk geweld | White Ribbon-Campagnefonds 2020

Met het White Ribbon Campagnefonds steunden we in november en december allerlei leuke activiteiten. Abdikarim Mohamud vertelt over de discussiebijeenkomst over mannen en huiselijk geweld die hij met stichting Himilo organiseerde.

Stichting HIMILO heeft een discussiemiddag georganiseerd voor mannen met een Somalische achtergrond. De voertaal tijdens deze discussie bijeenkomst was Somalisch, zodat iedereen makkelijk in de discussie over het onderwerp kon participeren. Aangezien de bijeenkomst ook online plaatsvond, konden mannen woonachtig in heel Nederland deelnemen. Aan het begin hebben we het over mannelijkheid gehad en wat de aanwezige mannen hier zelf van vinden. Al snel bleek dat er een traditioneel beeld van mannelijkeid heerst binnen de gemeenschap. Het werd dan ook gelijk geuit dat je hard moet zijn als man en dat je geen watje moet zijn. Je moet je emotie kunnen bedwingen en dus bijvoorbeeld niet openbaar gaan huilen. De gastsprekers hebben een ander beeld van man zijn. Zij hebben dan ook laten zien dat je als man ook zacht en zorgzaam kan zijn en dat het juist goed is voor je gemoedzucht om je emotie te tonen.

Vervolgens ging de discussie over geweld tegen vrouwen in het algemeen en werd in het bijzonder gediscussieerd over geweld in de huiselijke kringen. Hier werd de vraag ‘waarom gebruiken mannen vaker geweld’ gesteld, waarop gelijk een verband werd gelegd met het beeld wat we als samenleving en gemeenschap van mannen of jongens hebben. We verwachten dat dit beeld een belangrijke oorzaak kan zijn waardoor mannen het hoofd van het gezin zijn en waardoor mannen gezag moeten uitstralen en in sommige gevallen de eer van de familie moeten beschermen. Door de gevolgen van het gebruiken van geweld tegen vrouwen te laten zien, is duidelijk geworden dat het leven van vrouwen hiermee verwoest wordt. De meeste mannen beaamden dat geweld geen oplossing is en zagen ook dat als mannen een rol voor hen is weggelegd om onderdeel van de oplossing te zijn.

 

 

IT STARTS HERE | White Ribbon-Campagnefonds 2020

Met het White Ribbon Campagnefonds steunden we in november en december allerlei leuke activiteiten. Arjan Braaksma vertelt over de abri-campagne IT STARTS HERE van BUROBRAAK. Hier meer foto’s.

N.a.v. het mannenweekend van Emancipator die wij beiden, Jeroen Abels en Arjan Braaksma, hebben mogen meemaken zijn wij deze campagne begonnen. Het heeft ons in contact gebracht met veel deskundige en gedreven mensen van o.a. de UvA, de HvA en de
Knowledgemile, studenten, docenten en anderen. We hebben gaandeweg het campagne budget dat begon met €1500,- kunnen aanvullen tot zo’n €10.000,-. Daar zijn we best een beetje trots op. We hebben tijdens de loop van de Campagne nauw samengewerkt met de OBOV (Our Bodies Our Voice STUDENTBOARD van de UvA) die een belangrijk deel van de content heeft geleverd. Zij hebben de interviews gehouden met onze 3 hoofdpersonen. Dit was een intensief proces waar we over en weer veel van hebben geleerd. De campagne hopen we in 2021 verder uit te kunnen bouwen. We gaan opzoek naar meer budget en organisaties die betrokken willen worden in deze campagne. OBOV student board staat klaar om meer interviews te houden, ook met studenten van andere opleidingen. De Reinward academie heeft laten weten dat er interesse is bij hun voor betrokkenheid bij de campagne. Hopelijk is dit het begin van een campagne die breder ingezet kan worden dan alleen in Amsterdam. Wij zullen hiervoor in januari de eerste volgende stappen gaan zetten.