We zijn verhuisd!

MenEngage Europe (MEE) updates

Breaking the Cycle & MenEngage

Voor het Breaking the Cycle project, waar Emancipator deel van uitmaakt, kwamen deelnemers uit Samoa, India, Spanje, Madagaskar en Sri Lanka in mei naar Amsterdam voor een study visit. Een aantal van hen zijn met hun land ook verbonden met MenEngage, zoals Samitha Sugathimala uit Sri Lanka (zie foto’s).

                 

Jens (coördinator MEE) en Samitha            Floor (MEE secretariaat) en Samitha

Global Board Meeting MenEngage

In de maand juni was de Global Board Meeting van de MenEngage Global Alliance in Beirut, Lebanon. Drie leden van MenEngage Europe vertegenwoordigden hier de Europese regio en er werd onder andere hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het derde ‘Global Symposium on Engaging Men and Boys in Gender Equality’ van MenEngage in 2020.

  

‘Boys in Care Work’ conferentie

Op 21 juni vertegenwoordigde Jens zowel MenEngage Europe als Emancipator op de ‘Boys in Care Work’ conferentie in Florence, gericht op “supporting boys in atypical educational and vocational choices.”

MEE’s ‘Fatherhood and MenCare’ meeting

Verder wordt er een ‘Fatherhood and MenCare’ meeting na de zomer in oktober georganiseerd, door een van onze leden, Poika. De meeting vindt in Wenen plaats en wordt gefinancierd door de Oak Foundation (Eastern Europe) en Promundo-US. Op de bijeenkomst zullen 40 deelnemers (met de focus op de centraal- en Oost-Europese regio) samenkomen met lokale onderzoekers en activisten om kennis, ervaringen en expertise over vaderschap, mannen en zorg te delen.
De meeting is ook deel van de MenEngage Europe activiteiten voor 2019 en brengt daarmee ook vertegenwoordigers van het MEE netwerk samen. Een mooie gelegenheid voor MEE leden en anderen om van elkaar te leren, ‘good practices’ uit te wisselen, te netwerken en de banden te versterken tussen organisaties die zich bezighouden met het transformeren van mannelijkheid.

 

 

 

 

 

MenEngage Europe (MEE) updates

MenEngage Europe groeit! Het aantal leden is inmiddels de 70 gepasseerd, afkomstig uit 30 landen, en het netwerk blijft groeien. Met zoveel leden is het handig om een overzicht te hebben wat iedereen precies doet en op welke thema’s men werkt. Daarvoor hebben we een profielen document opgesteld waarin leden meer informatie over elkaar kunnen vinden. Zo wordt het makkelijker om verbindingen te leggen en samenwerkingen aan te gaan op gezamenlijke thema’s met bijvoorbeeld gezamenlijke projecten, campagnes of onderzoeken.

Van 14 t/m 16 mei kwamen een aantal MenEngage Europe leden samen tijdens de study visit van een van de MEE leden, MÄN, in Stockholm. Deze study visit ging over geweldspreventie en 16 leden van MenEngage Europe waren daarbij aanwezig (zie foto’s).

Een volgende meeting met MenEngage Europe leden, en vooral de nadruk op organisaties in oost – en centraal Europa, wordt voor aankomende oktober georganiseerd in Wenen. Deze meeting zal in het teken staan van vaderschap en MenCare.

Volg ons ook op Facebook of in de Facebook groep!

IMAGINE-nieuws

In het eerste kwartaal van 2019 heeft het IMAGINE-team 24 workshops mogen verzorgen aan ruim driehonderd jongeren op scholen en binnen het jongerenwerk. Nu zitten we op de helft van het tweede kwartaal en staat de teller inmiddels op vijftien workshops: een totaal van 39 IMAGINE-workshops dit jaar!

En we zijn nog niet klaar, want er zijn nog ruim acht weken tot aan de zomervakantie!

Graag komen wij met ons IMAGINE-team aan peer educators (voorlichters) bij jouw organisatie of onderwijsinstelling langs om met jongeren, tussen de 12 en 30 jaar, te werken aan het doorbreken van stereotypen en het voorkomen van geweld.

Vandaag de dag zien we nog veel vormen van geweld, waar met name meisjes en vrouwen alledaags mee te maken krijgen. Denk aan onder andere naroepen, grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Vooral jongens en mannen kunnen hier een belangrijke rol in spelen en onderdeel zijn van de oplossing. Het is daarom belangrijk om de sociale norm positief te veranderen, en daar dragen we met IMAGINE aan bij!

 

‘’De man wordt gezien als sleutel en de vrouw als slot. Als een man meerdere sloten kan openen is hij een masterkey, maar als een slot door meerdere sleutels geopend kan worden is zij defect. Ik vind dat echt nergens op slaan!’’

-Jongere

De IMAGINE-workshop werkt op interactieve wijze met groepen jongeren aan de thema’s: gender en sekse, seksualiteit en relaties, grenzen en consent, mannelijkheid en (het voorkomen van) geweld.

 

‘’Eigenlijk zou ik het heel fijn vinden als wij jongens zorgzamer zouden zijn met elkaar. We hebben het nooit over onze emoties, als we het fijn hebben of ons goed voelen, en dat zou ons heel erg helpen.’’

-Jongere

Ben jij of ken jij iemand die interesse in een workshop? Of wil je meer informatie? Stuur een mail naar: imagine@emancipator.nl.

Trainingsweekend | Oproep: jonge mannen voor workshops gendergelijkheid

Gezocht: jonge mannen die IMAGINE-workshops willen verzorgen ter bevordering van gendergelijkheid

Trainingsweekend voor nieuwe peer educators: 5-7 juli, Amsterdam

IMAGINE werkt aan een wereld zonder genderstereotypen en zonder ongelijkheid, een wereld waarin iedereen zichzelf als mens kan ontplooien, een wereld waarin iedereen veilig is om zichzelf te zijn en zich te bewegen.

Onze samenleving geeft bepaalde boodschappen mee aan jongens en mannen over wat het betekent om een ‘’echte man’’ te zijn, dat wat we beschouwen als mannelijkheid. Dit zijn eigenschappen als: stoer, sterk, dominant, moedig, seks-gedreven, zelfredzaam, competitief, zakelijk, besluitvaardig, daadkracht, verantwoordelijk, rationeel, sportief, winnen, technisch, doelgericht, zelfstandig, individueel en nonchalant. De maatschappij leert mannen vooral geen ‘’vrouwelijke’’ eigenschappen (zoals zacht, lief, empathie, zorgzaam en behulpzaam) te ontwikkelen en deze juist te negeren, te ontkennen en te onderdrukken. Mannen zeuren niet, huilen niet, houden zich sterk en beschermen, zijn gespierd, focus op hun werk, hebben de controle en zijn kostwinner.

Deze traditionele opvattingen over mannen en mannelijkheid zijn beperkend voor de ontwikkeling tot volwaardig mens en zorgen voor maatschappelijke ongelijkheid. Zo liet de #MeToo-beweging zien hoe groot het probleem van (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen is. Opvallend is dat het overgrote deel (92%) van de plegers man is. Maar tegelijkertijd weten we dat het overgrote deel van de mannen geen plegers zijn. En juist daarin zit een groot potentieel. Wij zien de positieve rol die jongens en mannen kunnen spelen om het geweld tegen te gaan en de sociale norm te veranderen.

Emancipator is opzoek naar gemotiveerde jonge mannen die deel van de oplossing willen zijn, en zich willen inzetten tegen geweld tegen vrouwen door IMAGINE-workshops te verzorgen.

 

 

Over het IMAGINE-trainingsweekend:

Deze zomer organiseert Emancipator het IMAGINE-trainingsweekend van 5 tot en met 7 juli. Het driedaagse weekend vindt plaats in Amsterdam van vrijdagavond tot en met zondag, en bestaat uit trainingen en workshops van (young) professionals en ervaringsdeskundigen. Tijdens dit weekend word je opgeleid tot voorlichter, oftewel peer educator. Wij bieden jou inhoudelijke scholing, en dus de kennis, tools en vaardigheden om met groepen jongeren te werken omtrent de thema’s: gender en sekse, seksualiteit en relaties, grenzen en consent, mannelijkheid en (het voorkomen van) geweld.

Je zult begeleid, geïnspireerd en gecoacht worden tijdens en ver na het weekend om samen met het Emancipator-team de workshops te verzorgen op scholen, het jongerenwerk, sportclubs en (buurt)verenigingen.

Binnen het unieke IMAGINE-project is er veel ruimte om jezelf te ontplooien, eigen ervaringen te delen over mannelijkheid en de heersende norm, leer- en werkervaring op te doen, en de gelegenheid voor eigen initiatief bij het organiseren van (voorlichtings-)bijeenkomsten. Tevens ontvang je als vrijwilliger een vergoeding voor het verzorgen van workshops.

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar, en wil jij je inzetten voor het doorbreken van stereotypen en het bevorderen van gendergelijkheid? Vind jij (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen een probleem? En wil jij na het trainingsweekend minstens 5 workshops verzorgen (waarvan 1 in eigen omgeving) om jongeren (meer) te leren over het voorkomen van gender-gerelateerd geweld?

 Meld je dan aan voor het IMAGINE-trainingsweekend, want jij kunt het verschil maken!

Voor interesse en aanmelding kun je vóór maandag 1 juli mailen naar imagine@emancipator.nl.

Women’s March 2019