Gezocht: mannen in zorg, onderwijs of thuis

MenEngage Europe (MEE) updates

MenEngage Europe groeit! Het aantal leden is inmiddels de 70 gepasseerd, afkomstig uit 30 landen, en het netwerk blijft groeien. Met zoveel leden is het handig om een overzicht te hebben wat iedereen precies doet en op welke thema’s men werkt. Daarvoor hebben we een profielen document opgesteld waarin leden meer informatie over elkaar kunnen vinden. Zo wordt het makkelijker om verbindingen te leggen en samenwerkingen aan te gaan op gezamenlijke thema’s met bijvoorbeeld gezamenlijke projecten, campagnes of onderzoeken.

Van 14 t/m 16 mei kwamen een aantal MenEngage Europe leden samen tijdens de study visit van een van de MEE leden, MÄN, in Stockholm. Deze study visit ging over geweldspreventie en 16 leden van MenEngage Europe waren daarbij aanwezig (zie foto’s).

Een volgende meeting met MenEngage Europe leden, en vooral de nadruk op organisaties in oost – en centraal Europa, wordt voor aankomende oktober georganiseerd in Wenen. Deze meeting zal in het teken staan van vaderschap en MenCare.

Volg ons ook op Facebook of in de Facebook groep!

IMAGINE-nieuws

In het eerste kwartaal van 2019 heeft het IMAGINE-team 24 workshops mogen verzorgen aan ruim driehonderd jongeren op scholen en binnen het jongerenwerk. Nu zitten we op de helft van het tweede kwartaal en staat de teller inmiddels op vijftien workshops: een totaal van 39 IMAGINE-workshops dit jaar!

En we zijn nog niet klaar, want er zijn nog ruim acht weken tot aan de zomervakantie!

Graag komen wij met ons IMAGINE-team aan peer educators (voorlichters) bij jouw organisatie of onderwijsinstelling langs om met jongeren, tussen de 12 en 30 jaar, te werken aan het doorbreken van stereotypen en het voorkomen van geweld.

Vandaag de dag zien we nog veel vormen van geweld, waar met name meisjes en vrouwen alledaags mee te maken krijgen. Denk aan onder andere naroepen, grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Vooral jongens en mannen kunnen hier een belangrijke rol in spelen en onderdeel zijn van de oplossing. Het is daarom belangrijk om de sociale norm positief te veranderen, en daar dragen we met IMAGINE aan bij!

 

‘’De man wordt gezien als sleutel en de vrouw als slot. Als een man meerdere sloten kan openen is hij een masterkey, maar als een slot door meerdere sleutels geopend kan worden is zij defect. Ik vind dat echt nergens op slaan!’’

-Jongere

De IMAGINE-workshop werkt op interactieve wijze met groepen jongeren aan de thema’s: gender en sekse, seksualiteit en relaties, grenzen en consent, mannelijkheid en (het voorkomen van) geweld.

 

‘’Eigenlijk zou ik het heel fijn vinden als wij jongens zorgzamer zouden zijn met elkaar. We hebben het nooit over onze emoties, als we het fijn hebben of ons goed voelen, en dat zou ons heel erg helpen.’’

-Jongere

Ben jij of ken jij iemand die interesse in een workshop? Of wil je meer informatie? Stuur een mail naar: imagine@emancipator.nl.

Trainingsweekend | Oproep: jonge mannen voor workshops gendergelijkheid

Gezocht: jonge mannen die IMAGINE-workshops willen verzorgen ter bevordering van gendergelijkheid

Trainingsweekend voor nieuwe peer educators: 5-7 juli, Amsterdam

IMAGINE werkt aan een wereld zonder genderstereotypen en zonder ongelijkheid, een wereld waarin iedereen zichzelf als mens kan ontplooien, een wereld waarin iedereen veilig is om zichzelf te zijn en zich te bewegen.

Onze samenleving geeft bepaalde boodschappen mee aan jongens en mannen over wat het betekent om een ‘’echte man’’ te zijn, dat wat we beschouwen als mannelijkheid. Dit zijn eigenschappen als: stoer, sterk, dominant, moedig, seks-gedreven, zelfredzaam, competitief, zakelijk, besluitvaardig, daadkracht, verantwoordelijk, rationeel, sportief, winnen, technisch, doelgericht, zelfstandig, individueel en nonchalant. De maatschappij leert mannen vooral geen ‘’vrouwelijke’’ eigenschappen (zoals zacht, lief, empathie, zorgzaam en behulpzaam) te ontwikkelen en deze juist te negeren, te ontkennen en te onderdrukken. Mannen zeuren niet, huilen niet, houden zich sterk en beschermen, zijn gespierd, focus op hun werk, hebben de controle en zijn kostwinner.

Deze traditionele opvattingen over mannen en mannelijkheid zijn beperkend voor de ontwikkeling tot volwaardig mens en zorgen voor maatschappelijke ongelijkheid. Zo liet de #MeToo-beweging zien hoe groot het probleem van (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen is. Opvallend is dat het overgrote deel (92%) van de plegers man is. Maar tegelijkertijd weten we dat het overgrote deel van de mannen geen plegers zijn. En juist daarin zit een groot potentieel. Wij zien de positieve rol die jongens en mannen kunnen spelen om het geweld tegen te gaan en de sociale norm te veranderen.

Emancipator is opzoek naar gemotiveerde jonge mannen die deel van de oplossing willen zijn, en zich willen inzetten tegen geweld tegen vrouwen door IMAGINE-workshops te verzorgen.

 

 

Over het IMAGINE-trainingsweekend:

Deze zomer organiseert Emancipator het IMAGINE-trainingsweekend van 5 tot en met 7 juli. Het driedaagse weekend vindt plaats in Amsterdam van vrijdagavond tot en met zondag, en bestaat uit trainingen en workshops van (young) professionals en ervaringsdeskundigen. Tijdens dit weekend word je opgeleid tot voorlichter, oftewel peer educator. Wij bieden jou inhoudelijke scholing, en dus de kennis, tools en vaardigheden om met groepen jongeren te werken omtrent de thema’s: gender en sekse, seksualiteit en relaties, grenzen en consent, mannelijkheid en (het voorkomen van) geweld.

Je zult begeleid, geïnspireerd en gecoacht worden tijdens en ver na het weekend om samen met het Emancipator-team de workshops te verzorgen op scholen, het jongerenwerk, sportclubs en (buurt)verenigingen.

Binnen het unieke IMAGINE-project is er veel ruimte om jezelf te ontplooien, eigen ervaringen te delen over mannelijkheid en de heersende norm, leer- en werkervaring op te doen, en de gelegenheid voor eigen initiatief bij het organiseren van (voorlichtings-)bijeenkomsten. Tevens ontvang je als vrijwilliger een vergoeding voor het verzorgen van workshops.

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar, en wil jij je inzetten voor het doorbreken van stereotypen en het bevorderen van gendergelijkheid? Vind jij (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen een probleem? En wil jij na het trainingsweekend minstens 5 workshops verzorgen (waarvan 1 in eigen omgeving) om jongeren (meer) te leren over het voorkomen van gender-gerelateerd geweld?

 Meld je dan aan voor het IMAGINE-trainingsweekend, want jij kunt het verschil maken!

Voor interesse en aanmelding kun je vóór maandag 1 juli mailen naar imagine@emancipator.nl.

Women’s March 2019

MenEngage Europe in Stockholm

Afgelopen 5 en 6 maart kwam de Steering Committee (SC) van MenEngage Europe bij elkaar in Stockholm. Hier werden zij rondgeleid op het kantoor van MÄN (een van de SC leden en coördinator van het netwerk) en werden de plannen en strategie voor de komende twee jaar besproken.
In 2019 staan een aantal activiteiten op de planning: conferenties over bijvoorbeeld prostitutie, vaderschap, ‘International boys’ work’, MenCare en de ‘State of World’s Fathers’; een study visit over geweldspreventie; een meeting over vaderschap; en een accountability training voor leden uit het MenEngage Europe netwerk.
In 2020 staat er bovendien weer een membership meeting op de planning, waarvoor de voorbereidingen na de zomer van start zullen gaan. Volg onze activiteiten ook op Facebook!

 

Hard werken maar ook tijd voor ontspanning! Foto’s door Floor van Schagen

Gezocht: communicatiemonster

Vacature: Vrijwilliger communicatie

We zijn op zoek naar iemand om ons te helpen met communicatietaken. Bijvoorbeeld het bijhouden van de website (WordPress) en de Facebookpagina, knutselen aan de maandelijkse nieuwsbrief (MailChimp), en meedenken over wat waar en hoe geplaatst moet worden. Het gaat om één à twee dagen in de week, liefst per direct of zo snel mogelijk, en flexibel in te richten wat betreft tijd en plaats maar zo mogelijk in ieder geval op maandag in Amsterdam. Ervaring met WordPress en MailChimp is een pre. Dit kan natuurlijk ook een stage zijn!

Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie? Mail naar hannah@emancipator.nl.

MenEngage Europe bij jaarlijkse bijeenkomst European Institute for Gender Equality

Vorige week was MenEngage Europe aanwezig bij de jaarlijkse Civil Society consultation meeting van EIGE (European Institute for Gender Equality). Floor van Schagen en Jens van Tricht vertegenwoordigden Emancipator. Andere aanwezige netwerken waren de European Women’s Lobby en Social Platform, met wie MenEngage Europe ook lunch meetings had, om gezamenlijke thema’s, activiteiten en samenwerking te bespreken.

Donderdag 31 januari
Op donderdag begon de meeting met een presentatie van EIGE’s activiteiten in 2018 en de plannen voor 2019. In groepen werd gediscussieerd over wat er moet gebeuren op de verschillende thema’s zoals geweld tegen vrouwen, mensenrechten en onderwijs. Ook werd aan de aanwezigen gevraagd welke lessen zij hebben geleerd, binnen het werk van de eigen organisatie of op persoonlijk vlak.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in werkgroepen om te discussiëren en input te geven op verschillende thema’s zoals: work-life balance and gender pay gap, shrinking space for Civil Society, femicide, gender budgeting, and #metoo: what comes next?
Het was fijn om naast de presentaties en input van EIGE ook zelf ervaringen uit te kunnen wisselen met andere organisaties, input te kunnen geven op thema’s in verschillende werkgroepen en hierin van elkaar te leren.

Vrijdag 1 februari
Op vrijdag was er een meeting tussen EIGE en MenEngage Europe waarin we ingingen op de samenwerkingsmogelijkheden met EIGE en het delen van elkaars activiteiten en rapportages met onze leden. We hebben EIGE geïnformeerd over de ontwikkelingen die MenEngage Europe momenteel doormaakt, zoals de aanstelling van een secretariaat, de succesvolle ledenbijeenkomst in Wenen afgelopen oktober, de verkiezing van een nieuwe Steering Committee en het aanstellen van 2 consultants die ons helpen in organisatie ontwikkeling en fondsenwerving. Met al deze ontwikkelingen hopen we dat MenEngage Europe een sterker en stabieler netwerk wordt dat organisaties samenbrengt en informatie en kennis uitwisselt in relatie tot het betrekken van mannen en jongens in het bereiken van gendergelijkheid.
Naast de meeting met EIGE was er vrijdag ook nog tijd om samen te komen met MEE’s Steering Committee en intern verder te spreken over toekomstplannen voor het netwerk.

 

MenEngage Europe (MEE) is onderdeel van de MenEngage Global Alliance, dat zich inzet voor het betrekken van mannen en jongens bij het bereiken van gendergelijkheid. Emancipator is lid van dit Europese netwerk en ook lid van de Steering Committee. Jens van Tricht is tevens een van de coördinatoren van het netwerk.