Teamupdates | Nieuwe en vertrekkende emancipatoren

De tijden veranderen en Emancipator ook: sinds april hebben we Octavia én Jessie als versterking aan ons team toegevoegd.

Octavia Mihalcea komt ons ondersteunen als Manager Financiën & Organisatie. Octavia is ACCA accountant met ervaring als Manager Finance, HR en Operations bij stichtingen in de onderwijs en welzijn sector, zoals GNP+, ISSA en Spark. Octavia heeft een BA Business Administration van Oxford Brooks afgestudeerd en een Master Public Health van de Universiteit Maastricht afgerond. Als extra-curriculum activiteiten was zij coördinator van vrijwilligers (stichting Unicef) en ambassadeur huiselijk geweld (stichting Zijweg).

Jessie van Sambeek komt als vrijwilliger voor ons communicatie & evenementen organiseren. Zij is afgestudeerd socioloog met een specialisatie in gender en seksualiteit. Vanaf nu zal je ook van haar de nieuwsbrief ontvangen.

Er is ook minder leuk nieuws: Patrick Engels gaat ons verlaten.

“Na een gedenkwaardige periode ben ik per 1 mei uit dienst bij Emancipator. Alhoewel ik begin aan een nieuw avontuur, blijf ik betrokken bij de organisatie en is het wat mij betreft geen definitief afscheid. Met veel plezier kijk ik terug op alle mooie contacten en samenwerkingen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Bedankt!”

Bekijk ons team.

Social media and communications internship MenEngage 2021

MenEngage is looking for a paid intern/ MenEngage is op zoek naar een betaalde stagiair:

MenEngage Global Alliance is looking for a self-motivated advocate for women’s rights and gender justice with a passion for digital communications and social media to join the MenEngage Alliance team for a part-time, flexible internship placement for 6 months. We welcome applications from people from all backgrounds and strongly encourage those from underrepresented communities to apply.

Read more about the internship / Lees hier meer over de stage

More about MenEngage / Lees hier meer over MenEngage

Important to know / Ook niet onbelangrijk:
This role can be done remotely, wherever internet connectivity permits. You will need to be in close, regular contact with the communications coordinator using video calls, instant messaging, and email – as well as support from the wider MenEngage Alliance team.

Emancipator is a member of the MenEngage Alliance and strongly connected to the work of MenEngage.

Wijkbijeenkomsten Amsterdam | Werken met jongens & mannen aan een veilige stad | 13, 15, 21 april

Emancipator organiseert in april online wijkbijeenkomsten voor organisaties en professionals in de stadsdelen West, Nieuw-West en Oost. Samen met de professionals uit de stadsdelen zoeken we de samenwerking opnieuw op om jongens en (jonge) mannen te betrekken bij het creëren van een veilige stad.

Benieuwd wat Emancipator voor jouw organisatie en doelgroep kan betekenen?
Lees verder en wees welkom!

Jongens, wat is er aan de hand?

De afgelopen weken lezen we opnieuw veel in het nieuws over het geweld tegen meiden en vrouwen. Ook in Nederland zijn meiden en vrouwen lang niet altijd veilig en is onveiligheid de dagelijkse realiteit. Geweld tegen vrouwen is niet incidenteel maar een structureel probleem, een probleem dat niet is gebonden aan een land of regio. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en op verschillende plekken, zowel thuis als op straat en tijdens het uitgaan.

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat onveiligheid niet een probleem van vrouwen is. Of het nou gaat over vrouwonvriendelijke grapjes, ongelijke behandeling, het naroepen of achtervolgen op straat, ongewensten aanrakingen, grooming en exposing, of andere vormen van geweld; vaak hoor je ‘Waarom doen ze dat!’, Hoe halen ze het in hun hoofd!’, ‘Wat zijn dat voor een jongens!’ of ‘Wat is er met die jongens aan de hand!’. Herkenbare vragen, maar het zijn helaas bijna nooit vragen. Er wordt makkelijk geoordeeld maar weinig gevraagd. En toch is dat wat we zouden moeten doen: vragen stellen en luisteren.De genoemde vragen hierboven zijn goede vragen, wanneer ze worden afgesloten met een werkelijk gemeend vraagteken: ‘Waarom doen ze dat?’, ‘Hoe halen ze het in hun hoofd?’, ‘Wat zijn dat voor een jongens?’ of ‘Wat is er met die jongens aan de hand?’

Als we ons oprecht verdiepen in deze vragen, geïnteresseerd zijn in wat jongens bezighoudt en hoe we hen kunnen helpen, dan komen we vaak uit bij de schadelijke opvattingen over mannelijkheid.

Jongens en mannen als deel van de oplossing!

Onze jongens en jonge mannen groeien op in een samenleving waarin er verwachtingen zijn en worden gesteld omdat ze man zijn. De mannelijkheidsnormen en verwachtingen – gendernormen- waaraan jongens en mannen ‘horen’ te voldoen zijn vaak beperkend, en schadelijk. Zowel voor de mentale en fysieke gezondheid van jongens en mannen zelf als hoe het tot uiting komt in het gedrag naar de omgeving. Onderzoek door de American Psychological Association toont aan dat schadelijke opvattingen over mannelijkheid kunnen leiden tot verwarring over hun rol, risicovol- en grensoverschrijdend gedrag, homofobie, (seksuele) straatintimidatie en zelfs geweld.

Hier kunnen wij de vragen stellen: ‘Wat voor jongen, vriend, mattie, buurjongen, klasgenoot, collega, of omstander wil je zijn?’ En die vragen moeten we ook aan onszelf stellen als pedagogisch professionals: Wat voor mannen willen we zien in de wereld? En wat kunnen we daarvoor doen? Hoe draagt ons eigen man-zijn hieraan bij? Geven we de goede boodschappen? Wat hebben we zelf eigenlijk nodig om de man of mens te kunnen zijn in de wereld?

De wijkbijeenkomsten zijn gericht op professionals die met jongens en jonge mannen werken, en hen willen betrekken zodat zij deel van de oplossing worden bij het creëren van veilige stadsdelen voor iedereen.

Over de Wijkbijeenkomsten

Er is een hele gemeenschap – opvoeders, professionals, sleutelpersonen en mannen – nodig om jongeren op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving. Emancipator organiseert de wijkbijeenkomsten om professionals te verbinden, versterken in hun werk, en te  informeren over wat wij kunnen betekenen (workshops, trainingen, campagnes, enzovoorts).

Wereldwijd worden door MenEngage en MenCare organisaties succesvolle interventies uitgevoerd om hier met jongens en mannen aan te werken. Emancipator maakt deel uit van dit internationale netwerk en vertaalt internationale inzichten en werkwijzen naar een effectieve Nederlandse aanpak.

Tijdens de wijkbijeenkomsten gaan we:

 • In op het belang van het werken met jongens en mannen;
 • Kennismaken met onze methodiek(en);
 • Vertellen over de campagne Be the (hu)man you wish to see In the world (link naar campagne);
 • Inventariseren wat de professionals nodig hebben in hun stadsdeel en wat Emancipator daarin kan betekenen.

Vanuit de wijkbijeenkomst kijken we samen met de betreffende partijen op welke mogelijke manier we van betekenis kunnen zijn voor hen. Denk aan deskundigheidsbevordering, trainingen, workshops, campagne voeren of iets anders. In april staan er drie online wijkbijeenkomsten gepland voor de stadsdelen.

Meld je aan:

202104 Wijkbijeenkomsten Amsterdam
Ik meld me aan voor de bijeenkomst: *
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator ontvangen?
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Emancipator *

 

Oproep voor een Nationale Coördinator tegen geweld tegen vrouwen

Veel goede bedoelingen maar coördinatie is nodig (en verplicht)

Wij eisen dat Nederland, conform het Verdrag van Istanboel, zorgt voor een nationale coördinatie van het beleid en de activiteiten tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Er moet zo snel mogelijk worden onderzocht hoe deze nationale coördinatie het best kan worden ingericht en ingevoerd. De rol van nationaal coördinator bestaat uit enerzijds de coördinatie van het beleid en de uitvoering daarvan en anderzijds uit de onafhankelijke monitoring en evaluatie ervan. De coördinator dient daartoe te beschikken over een duidelijk mandaat en over de nodige bevoegdheden en competenties alsmede over de nodige, ook op de langere termijn stabiele personele en financiële middelen.

Bijna de helft van de Nederlandse meisjes en vrouwen boven de 15 jaar heeft ervaring met seksueel of lichamelijk geweld. Iedere 10 dagen sterft er in Nederland een vrouw aan huiselijk geweld. En één op de tien vrouwen heeft een verkrachting meegemaakt. 12% van de Nederlandse vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld door een niet-partner. Meer dan een kwart van de Nederlandse vrouwen heeft wel eens een vorm van stalking meegemaakt. Bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen heeft te maken gehad met een vorm van seksuele intimidatie. Geweld tegen vrouwen komt in alle lagen van de bevolking voor. Op maatschappelijk niveau kost geweld tegen vrouwen Nederland naar schatting 7,5 miljard euro per jaar, door gederfde economische output, zorgkosten en kosten voor de slachtoffers zelf.

Het Verdrag van Istanboel is het meest vergaande internationale verdrag tot nu toe om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te pakken. Nederland heeft dit geratificeerd in 2015. Dat betekent dat wij ons daaraan moeten houden. Eén van de belangrijkste punten in het verdrag is dat elk land zijn activiteiten tegen geweld tegen vrouwen op nationaal niveau goed moet coördineren. Dat doet Nederland niet.

Bij het ministerie van VWS is er weliswaar een coördinatiegroep die werkt tegen huiselijk geweld, maar de meeste verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Gemeenten zijn na de decentralisatie vrij om hun eigen beleid te maken en eigen prioriteiten te stellen. Dit heeft geleid tot zowel een verlies aan expertise als een inconsistente ondersteuning aan slachtoffers in heel Nederland, met gevolgen voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de dienstverlening. Bovendien is er geen coördinatie van maatregelen tegen alle andere soorten geweld tegen vrouwen die onder de conventie vallen aan te pakken. Zoals activiteiten die worden ondernomen om intimidatie, seksueel geweld, genitale verminking van vrouwen, stalking enzovoort tegen te gaan. Al die activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende ministeries en andere actoren. Met als gevolg dat het onduidelijk is waar je als slachtoffer hulp kan krijgen en er geen eenduidig krachtig maatschappelijk geluid ontstaat dat geweld tegen vrouwen absoluut onaanvaardbaar is.

Coördinatie op dit vlak kan op bovenstaande en meer punten uit het verdrag van Istanbul hét verschil maken voor vrouwen en meisjes in Nederland. Invoering van een landelijk coördinator is dus dringend noodzakelijk.  Wij roepen dan ook op: Nederland kom de verplichting na die je bent aangegaan om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld wat hen wordt aangedaan, en stel een Nationaal Coördinator tegen geweld tegen vrouwen aan.

Deze oproep is een initatief van FemNet en ondertekend door:

 • FemNet
 • ActionAid
 • Emancipator
 • Fairspace
 • RealComics
 • UN Women Nationaal Comité Nederland
 • Stem op een Vrouw
 • Nederlandse Vrouwen Raad
 • Stichting Stop Straatintimidatie
 • VaderVisie
 • Dona Daria
 • Stichting Our Bodies Our Voice
 • Circus Andersom
 • KirstenRegtop.Com
 • Ekvall Consulting
 • Sabine Meulenbeld
 • Hear Me Now
 • Safe
 • De Bovengrondse
 • Feniks
 • Hevien Dahly en Leverne Nijman, Nederlandse Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken.
 • Centrum Seksueel Geweld

 

Save the date: 4-6 juni trainingsweekend nieuwe peer educators

Gezocht: jonge mannen die op middelbare scholen workshops willen geven over gender, mannelijkheid en de brede talentontwikkeling en studie- en beroepskeuze van jongens

In de tweede helft van 2021 gaan we met peer educators workshops geven op middelbare scholen, over gender en mannelijkheid in het algemeen en de brede talentontwikkeling van jongens in het bijzonder. Tijdens een trainingsweekend in juni stomen we een groep jonge mannen klaar om tussen september en december workshops te geven op middelbare scholen. Iets voor jou?

In het kort:

 • 4, 5, 6 juni trainingsweekend, geheel verzorgd, gratis deelname
 • life changing weekend, fijne community,
 • vanaf september workshops (minstens 1) geven op scholen
 • verdieping in andere Emancipator-thema’s en inzet voor andere workshops (zie bijvoorbeeld IMAGINE) ook mogelijk

Meer informatie volgt, save the date! Vooraanmelden, interesse laten weten, vragen stellen? Mail naar Hannah.