Breaking the Cycle in Spanje

Van 1 t/m 4 december waren Emancipator-collega’s Hannah, Patrick en Floor aanwezig op de eindconferentie van het project Breaking the Cycle in Cáceres, Spanje.

Breaking the Cycle is een project gericht op het betrekken van mannen en jongens bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld, met Cerujovi uit Spanje, Youth First uit Madagaskar, Samoa Victim Support Group, Foundation for Innovative Social Development uit Sri Lanka, Center for Health and Social Justice uit India, en Emancipator. We hebben het afgelopen jaar verschillende uitwisselingen gehad naar Samoa, India, Amsterdam en Sri Lanka. Vorige week was de afsluitende conferentie in Spanje.

Vier dagen lang waren we met de groep samen om het project te evalueren, output te bespreken en externe gasten te laten zien wat we het afgelopen jaar samen gedaan hebben.

Op maandag gaven we met alle bezoekende organisaties workshops aan 65 Spaanse jongeren die weinig tot geen Engels spraken; een hele uitdaging maar erg leuk om te doen! Google Translate blijkt maar weer een fijne uitvinding en zo hebben we ook nog wat Spaans geleerd. In zes rondes van een half uur lieten we de jongeren nadenken over typische gendergedragingen die ze als kind hebben geleerd, en hoe advertenties seksistische stereotypen opdringen. Later op de dag kregen we jongeren op bezoek die wonen in de opvanghuizen van Cerujovi, met wie we een culturele uitwisseling hadden. Naast het beantwoorden van al hun vragen over Amsterdam (van de prijs van een joint en ons favoriete vervoermiddel tot onze nationale bloem), deden we een parcours met Nederlandse spellen zoals spijkerpoepen en stroopwafelhappen.

Op dinsdag was de officiële eindconferentie met externe sprekers en allerlei gasten uit Spanje, waar we ook veel mensen terugzagen die we eerder in India, Nederland en Sri Lanka hadden ontmoet.

Expert Satish Singh van CHSJ (India), sociologe Samitha Sugathamala van FISD (Sri Lanka), socioloog Erick Pescador (Spanje) en antropoloog Aida Esther Bueno Sarduy (Cuba) vertelden over hun expertise in werken met mannen. Onze eigen Floor van Schagen gaf een presentatie over MenEngage, het Europese netwerk en haar activiteiten.

Daarna waren er verschillende workshops. Patrick en Hannah deden een deel van onze IMAGINE-workshop: na een brainstorm over mannelijkheid en vrouwelijkheid bespraken we de piramide van vormen van geweld die daarmee samenhangen.

We eindigden de conferentie met een ‘fish bowl’-gesprek over wat we kunnen doen om het patriarchaat te ontmantelen. De vorm was geïnspireerd op een van de events die Emancipator in mei voor het project organiseerde: in het midden van een grote cirkel beginnen drie mensen op vier stoelen het gesprek. Mensen uit de buitenste kring kunnen op de lege stoel gaan zitten om mee te praten, dan moet een van de anderen hun stoel verlaten.

Het multiculturele publiek zorgde voor een gevarieerd scala aan benaderingen en perspectieven. Want als er iets duidelijk is geworden tijdens het afgelopen jaar dan is het wel dit: hoewel het onderliggende probleem over de hele wereld hetzelfde is, zijn de manieren waarop het zich manifesteert in iedere context anders. Wat we moeten doen om het probleem op te lossen moet dus steeds worden afgestemd op de context. Maar dat je daar mannen bij moet betrekken en waarom, én hoe je dat doet, dat blijkt in al die landen dan weer vergelijkbaar.

Er waren ook leuke culturele uitstapjes om wat van het land en de stad te zien. Zo bezochten we de eerste avond een flamencofestival, deden we mee aan een olijfolieproeverij, kregen we een historische tour door Cáceres (wist je dat ze daar een aflevering van Game of Thrones hebben opgenomen? Wij ook niet) en brachten we een bezoek aan de nabijgelegen universiteitsstad Salamanca. Het was een vol en druk jaar voor Emancipator om te participeren in dit project, maar we zijn erg blij dat we hierbij betrokken mochten zijn en kijken uit naar toekomstige samenwerkingen vanuit Erasmus+!

 

Hoe gaat het met MenEngage Europe? Decemberupdate

Het einde van het jaar komt in zicht, tijd voor wat updates van MenEngage Europe!

Drie jaar funding voor MenEngage Europe!

Zoals eerder werd bericht, zal MenEngage Europe het nieuwe jaar goed ingaan, met een driejarige subsidie van de Oak Foundation. Oak is in 2018 (tot maart 2019) een belangrijke donor geweest voor het versterken van het MEE-netwerk. Dankzij hun bijdrage hebben we een secretariaat kunnen aanstellen, eind 2018 een nieuwe ledenbijeenkomst kunnen organiseren en zijn er consultants ingehuurd voor aanbevelingen voor het netwerk met betrekking tot de organisatiestructuur en mogelijkheden voor fondsen. In de zomer van dit jaar is MEE verder in gesprek gegaan met Oak om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor verlenging van de funding. Eind van de zomer kwam dan het fantastische bericht dat ze graag met ons verder willen gaan en MEE als een belangrijke strategische partner zien; een scherpe, progressieve kracht en belangrijke toevoeging aan hun ‘familie.’

MÄN zal vanaf 2020 het nieuwe secretariaat gaan begeleiden

Aan het einde van oktober dit jaar kwam de Steering Committee samen in Amsterdam om de toekomstige driejarige subsidie te bespreken. Een van de beslissingen was het uitbreiden van het secretariaat naar 1,5 fte om het netwerk verder te kunnen versterken. Besloten werd om organisaties uit de Steering Committee de kans te geven zichzelf verkiesbaar te stellen voor het begeleiden van dit nieuwe secretariaat van twee mensen. Emancipator heeft het met plezier vanaf augustus 2018 gedaan en zal vanaf 2020 het stokje overdragen aan MÄN in Zweden!
De Steering Committee zal later nog beslissen over het co-coördinatorschap van het netwerk.

Vertrek Floor bij MenEngage Europe

Voordat de nieuwe ‘host’ van het secretariaat werd gekozen, heeft Floor de beslissing genomen om met haar werkzaamheden voor MenEngage Europe te stoppen. Een lastige beslissing. Floor is ontzettend dankbaar voor de afgelopen tijd bij MenEngage Europe; voor de evenementen die ze heeft mogen organiseren, de mensen die ze daar heeft ontmoet en het opdoen van ervaring met het ‘runnen’ van een netwerk zoals MEE. Ze hoopt in de toekomst nog veel met MenEngage én Emancipator in contact te blijven. Wij wensen haar het beste!

Persbericht: Jens van Tricht genomineerd voor Mensenrechtenmens 2019

Het College voor de Rechten van de Mens Nederland heeft Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator, als een van drie kandidaten genomineerd voor de titel Mensenrechtenmens 2019. De titel geldt als erkenning voor de bijzondere inzet voor mensenrechten, dit jaar specifiek voor het thema ‘geweld tegen vrouwen’. Op 10 december 2019, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, wordt de winnaar bekendgemaakt.

In het nominatierapport staat: “[Van Tricht] is ervan overtuigd dat de bestrijding van geweld tegen vrouwen alleen mogelijk is als we ons op de oorzaken richten: jongens, mannen en mannelijkheid. Zijn werk is belangrijk voor de bewustwording over de rol van mannen bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen.”

Sinds 1990 houdt Van Tricht zich al bezig met het betrekken van mannen bij emancipatie en feminisme. In 2014 richtte Van Tricht de stichting Emancipator op als organisatie ter bevordering van mannenemancipatie. In zijn overtuiging hebben mannen een belangrijke bijdrage te leveren aan vrouwenemancipatie en hebben ze hier zélf ook een wereld bij te winnen.

Mannen meer mens

Een van de speerpunten is het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid. Veruit het meeste geweld wordt immers gepleegd door mannen. “Als mannen niet ophouden met slaan, gaat geweld niet ophouden. We moeten erkennen dat geweld en mannelijkheid op een problematische manier met elkaar zijn verbonden,” aldus Van Tricht. “Mannen kunnen echter ook deel van de oplossing zijn.” Om geweld tegen vrouwen tegen te gaan moeten we niet (alleen) vrouwen weerbaarder maken, dat is dweilen met de kraan open. We moeten ons ook op de bron richten; jongens, mannen en mannelijkheid dus. “Door mannelijkheidsnormen te verbreden, te verruimen en te transformeren kunnen mannen meer mens zijn.”

In haar vijfjarig bestaan heeft Emancipator grote stappen gemaakt in het helpen voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het bevorderen van zorgzame mannelijkheid. Met een lobbycampagne voor uitbreiding van het vaderschapsverlof en projecten voor het bevorderen van betrokken vaderschap, stimuleert Emancipator jongens en mannen richting zorg thuis, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Verder organiseert Emancipator met het project IMAGINE workshops in onderwijs en het jongerenwerk, waarin jongens met leeftijdgenoten in gesprek gaan over gender, stereotypen, grenzen en (seksueel) geweld.

Samenwerking met (vrouwen)organisaties is voor Van Tricht vanzelfsprekend; hij studeerde Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en leverde als zelfstandige en activist bijdragen aan het werk van tientallen vrouwenorganisaties. Emancipator werkt in de Alliantie Genderdiversiteit met Movisie, Rutgers en Doetank PEER aan het creëren van meer ruimte, meer flexibiliteit, en meer diversiteit in gender. Samen met Atria, VHTO en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) zet Emancipator zich in voor de Alliantie Werk.en.de Toekomst die zich richt op het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Eind 2018 organiseerde Emancipator samen met Donadaria, Radar en Spior in Rotterdam een stille tocht om aandacht te vragen voor de vele dodelijke slachtoffers van (partner)geweld tegen vrouwen, waaronder de tiener Humeyra.

Deltaplan ter voorkoming van geweld tegen vrouwen

Het past naadloos bij de White Ribbon Campagne die Emancipator in 2016 naar Nederland haalde. Deze internationale campagne roept mannen op zich uit te spreken en in te zetten om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Duizenden Nederlandse mannen verklaarden dit geweld actief te zullen bestrijden. Tientallen mannen schreven hier een blog over, en tientallen mannen namen deel aan trainingsweekenden om te leren hoe ze in hun eigen omgeving activiteiten kunnen organiseren om jongens en mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld.

Dit jaar verbreedt Emancipator, samen met Rutgers, Movisie en Doetank PEER, de White Ribbon Campagne naar het ‘Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen’. Hiermee krijgt een brede maatschappelijke beweging vorm van inmiddels al meer dan dertig organisaties die mannen en jongens betrekken bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

In 2018 verscheen het boek ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’, waarin van Tricht zijn missie, visie en werkwijze uiteen zet. Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven. Het boek is vertaald in het Duits en in 2020 zal het in het Arabisch verschijnen in Egypte, evenals in Engelse editie.

Van Tricht geeft trainingen, zowel in Nederland als daarbuiten, waaronder Litouwen, Egypte en Turkije. Emancipator werkt met internationale partners uit de hele wereld in het uitwisselingsproject Breaking the Cycle en coördineert de Europese tak van de Global MenEngage Alliance.

 

MenEngage Europe (MEE) updates

Afgelopen maand vonden er twee meetings plaats van MenEngage Europe. Op 24 en 25 oktober kwamen MenEngage Europe leden en andere organisaties die werken met ‘caring masculinities’ samen in Wenen om het thema ‘caring and transforming masculinities’ te bespreken. Deelnemeres verzorgden workshops over vaderschapsverlof, vadergroepen, migranten mannen, oudere mannen, mediarelaties, rapportages en zorg. Het was een zeer geslaagde meeting met heel veel input van 50 deelnemers uit heel Europa!

Aan het einde van de maand oktober kwam de Steering Committee samen in Amsterdam om de toekomstige funding te bespreken; wat willen we de komende drie jaar met MenEngage gaan doen en hoe? Verschillende plannen voor activiteiten zijn besproken en hoe we secretariaat en coördinator rollen kunnen versterken. Voor volgend jaar staan in ieder geval een ‘accountability training’ en membership meeting op de planning!

 

MenEngage Europe (MEE) updates

Nadat we tijdens de zomer groot nieuws kregen over de goedkeuring van onze funding aanvraag, komt de Steering Committee eind oktober in Amsterdam bij elkaar om deze funding te gaan bespreken; wat voor activiteiten willen we plannen, wat gaan we het eerste jaar doen, wie doet wat, wat is er nog meer nodig aan staf en netwerk versterking en hoe ontwikkelen we ons strategisch plan verder? Ook zal de organisatie van onze volgende ledenbijeenkomst in oktober 2020 aan bod komen.

Onze Fatherhood and MenCare bijeenkomst in samenwerking met Poika en gesponsord door Promundo vindt over twee weken plaats in Wenen. Er zullen 50 deelnemers aanwezig zijn vanuit vooral de Oost-Europese regio en ook MenEngage Europe leden zullen aanwezig zijn. Samen zullen we onze ervaringen en expertise op het gebied van caring, toxic and transforming masculinities uitwisselen en geven verschillende deelnemers ook zelf workshops en presentaties over vaderschap, mannen en zorg, verlof, rapportages, etc. Het belooft een interessante meeting te worden!

Onze Youth werkgroep is op het moment bezig met het verzamelen van informatie over jeugdwerk m.b.t. gendergelijkheid in de Europese regio, om te gebruiken als input voor de MenEngage Global Youth Strategy. En de voorbereidingen voor een accountability training zijn van start gegaan, die  waarschijnlijk begin volgend jaar zal plaatsvinden. Meer informatie volgt nog.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan het MEE secretariaat via menengageeurope@emancipator.nl

Sept 2019: Breaking the Cycle in Sri Lanka

MenEngage Europe (MEE) updates

Funding

Ook voor MenEngage Europe is de zomer weer voorbij en is de eerste Steering Committee vergadering weer geweest. Tijdens de zomer hebben we fantastisch nieuws gekregen: onze aanvraag voor 3 jaar funding is goedgekeurd! Hiervan kunnen we onze stafkosten gaan betalen, activiteiten voor de leden organiseren en verder bouwen aan de versterking van het netwerk. We kijken uit naar deze nieuwe ontwikkelingen en houden jullie graag op de hoogte.

Fatherhood and MenCare meeting

Een eerste activiteit die op de planning staat is de ‘Fatherhood and MenCare’ meeting in oktober. Deze meeting wordt in Wenen georganiseerd door een van onze leden, Poika, en wordt ondersteund door het MEE secretariaat. Er zullen 50 deelnemers naar de meeting komen van wie enkelen ook bijdragen aan het programma door een workshop of presentatie te houden. Het beloven twee interessante dagen te worden met uitwisseling van ervaringen, expertise en programma’s met betrekking tot vaderschap, verlof en zorgende mannelijkheid. Er zijn niet alleen MEE leden aanwezig, maar ook andere organisaties met name uit Oost- en Centraal-Europa die zich bezighouden met het transformeren van mannelijkheid. Het is dus een mooie gelegenheid voor deze organisaties om met MenEngage Europe in contact te komen. Daarnaast is het voor MEE leden ook interessant om andere organisaties buiten MEE te ontmoeten die zich bezighouden met dit thema en van elkaar te leren, ‘good practices’ uit te wisselen, te netwerken en de banden te versterken.

Vind hier een interessant artikel over vaderschap; vaders praten met hun kinderen over familie, mannelijkheid en de rol van vaders.

Youth

Verder is er van de zomer een Youth werkgroep binnen MenEngage Europe opgericht die samen met andere regionale MenEngage netwerken een MenEngage Global Youth Strategy gaan ontwikkelen. De MEE Youth werkgroep is nu een online survey aan het maken om in Europa en onder MEE leden te verspreiden en zo informatie te verzamelen over wat er al m.b.t. ‘youth work’ wordt gedaan en door wie. Deze input zal worden gebruikt bij het ontwikkelen van de Global Youth Strategy.

Er staat nog een accountability meeting op de planning voor het einde van het jaar en een volgende ledenbijeenkomst in 2020. Hiervoor start de voorbereiding binnenkort en volgt later meer informatie.

 

 

 

 

Schrijf mee met de Deltaplanblogmarathon 2019

Vanaf 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, publiceren we iedere dag een blog over geweld tegen vrouwen en mannelijkheid. Schrijf je mee? Mail je blog uiterlijk 31 oktober naar opinie@emancipator.nl.

Steeds meer mannen spreken zich uit tegen het enorme probleem van geweld tegen vrouwen. Bijna alle plegers van geweld zijn man. Geweld is gegenderd en hangt samen met maatschappelijke ideeën over mannelijkheid. De meeste mannen zijn geen pleger, maar alle mannen zijn opgegroeid in een samenleving die bepaalde verwachtingen van hen heeft en hen bepaalde normen heeft opgelegd, en in een cultuur die geweld tegen vrouwen bagatelliseert, normaliseert en uitlokt. Ook als je zelf geen geweld hebt gepleegd ben je wel deel van die cultuur. Alle mannen kunnen en moeten eraan bijdragen dat die cultuur verandert.

In de blogmarathon van dit jaar staat de vraag centraal: wat doe jij om die cultuur te veranderen? Waar vond je inspiratie? Hoe kan je andere mannen in beweging brengen?

Alle blogs, essays, gedichten, verhalen, ervaringen, video’s, liedjes en nog veel meer zijn welkom. We willen graag dat je blog zich richt op seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen en de rol van mannelijkheid en mannelijkheidsnormen daarin. Heb je inspiratie nodig? Hier vind je alle blogs van vorige jaren.

Ook als je bijdrage eerder ergens anders is gepubliceerd kunnen we die plaatsen – mits ook die andere partij daar akkoord mee is. Behalve hier op de website plaatsen we je blog ook op onze Facebookpagina. We ontvangen ook graag een foto van je, om bij je blog te plaatsen. Eventueel plaatsen we je bijdrage anoniem.

Lees meer over het Deltaplan voor het betrekken van mannen en jongens bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

We zijn verhuisd!