Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Op 18 december 1979 is het VN-Vrouwenverdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. The Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) verplicht staten die het verdrag geratificeerd hebben om de eigen regelgeving discriminatievrij te maken en ervoor te zorgen dat andere partijen (bedrijfsleven, politieke partijen etc.) vrouwen niet discrimineren. In de eerste artikelen van het Verdrag wordt het discriminatieverbod uitgewerkt. Daarna bevat het bepalingen die de gelijke rechten van vrouwen op tal van terreinen nader omschrijven, waaronder politiek en openbaar bestuur, werk en inkomen, opleiding, gezondheid, nationaliteit, huwelijk en familieleven.

Inmiddels hebben 189 landen het verdrag geratificeerd. Nederland deed dat in 1991.

Het CEDAW-comité (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) houdt toezicht op de naleving van het Vrouwenverdrag. Elke vier jaar moeten staten die het verdrag geratificeerd hebben, zich verantwoorden naar het comité over wat zij gedaan hebben in de bestrijding van discriminatie tegen vrouwen en in het verbeteren van hun positie.

Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een breed samengesteld platform waarin vrouwen- en mensenrechtenorganisaties samenwerken, met als doel het monitoren van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Het Netwerk profileert zich hoofdzakelijk op het VN-Vrouwenverdrag zelf en heeft als belangrijke rol de coördinatie van de totstandkoming van de schaduwrapportage voor het CEDAW comité. Deze rapportage bevat informatie over de naleving van het verdrag bezien vanuit het maatschappelijk middenveld en is dan ook een kritische noot op de regeringsrapportage. Ook houdt het Netwerk zich bezig met de lobby in informatievoorziening rondom de behandeling van de Nederlandse regeringsrapportage door CEDAW en zet het Netwerk zich in voor een goede nationale rapportage over CEDAW.  Indien mogelijk en relevant levert het Netwerk input voor de schaduwrapportages voor andere VN-verdragen.

De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:
1. Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag
2. Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag
3. Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages

Engelse tekst van het VN-Vrouwenverdrag

Nederlandse tekst van het VN-Vrouwenverdrag

Goedkeuringswet VN-Vrouwenverdrag

Facultatief Protocol (Engelse, Franse en Nederlandse tekst)

CEDAW Comité 

In de General Recommendations (Algemene Aanbevelingen, zie ze hier) geeft het CEDAW comité nadere duiding van de verschillende verdragsartikelen, zodat verdragsstaten aanknopingspunten hebben om het Vrouwenverdrag goed te implementeren.