9 december | Accountability: walking the talk, practicing what we preach – hoe draagt werken met mannen werkelijk bij aan de oplossing?

Woensdag 9 december 14.30 – 16.00, online

We zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving door emancipatie te bevorderen. Dat doen we door jongens en mannen te betrekken bij emancipatie, door hen te laten bijdragen en te laten zien wat ze erbij te winnen hebben. Eerlijk delen en niet slaan, daar komt het op neer. Met het Deltaplan richten we ons op het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld.

We benoemen de problemen die jongens en mannen in de wereld veroorzaken evenals de problemen die jongens en mannen in hun levens meemaken. We laten zien hoe al deze problemen mede voortkomen uit traditionele, beperkende en schadelijke opvattingen over mannen en vrouwen, over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En we proberen de ongelijke posities die in deze samenleving worden toegekend aan mannen en mannelijkheid enerzijds en vrouwen en vrouwelijkheid anderzijds recht te trekken.

Duidelijk is daarbij dat mannen en mannelijkheid evenals vrouwen en vrouwelijkheid heel divers, veranderlijk, complex en tegenstrijdig zijn. Er is niet sprake van één soort man en mannelijkheid maar van veel verschillende mannen en vele mannelijkheden. De manier waarop mannelijkheid vorm krijgt, geuit kan worden en privileges of juist marginalisatie met zich meebrengt, wordt mede bepaald door andere maatschappelijke scheidslijnen zoals kleur, seksualiteit, gender, etniciteit, religie, klasse, opleiding, leeftijd, woonplaats, enzovoorts.

In ons werk om jongens en mannen te betrekken bij emancipatie en sociale rechtvaardigheid liggen vele valkuilen op de loer. Bijvoorbeeld dat wij mannen het wel even gaan oplossen en de boel overnemen. Of dat we genderstereotypes gebruiken om mannen te trekken, of discriminerende en onderdrukkende beelden over zwarte mannelijkheid reproduceren. Of dat we blindelings uitgaan van heteroseksuele mannelijkheid en traditionele gezinsvormen. Of dat we vooral bezig zijn met de belangen van een theoretisch opgeleide randstedelijke voorhoede. Of dat we de schaarse budgetten opmaken die hier en daar beschikbaar zijn voor emancipatie van meisjes en vrouwen of de lhbtqia* gemeenschap. Of dat we, als we de focus leggen bij de problemen die jongens en mannen ervaren, de aandacht verliezen voor de verantwoordelijkheden die zouden moeten voortvloeien uit hun mannelijke privileges.

Daar moeten we ons van bewust zijn, en we moeten ervoor zorgen dat ons werk gendertransformatief is en blijft en bijdraagt aan de oplossing – kortom: we moeten accountable te zijn.

Op 9 december hebben we het over dit alles: wat is accountability, waarom is het belangrijk, wat zijn de valkuilen en risico’s van niet-accountable werken met mannen, en hoe zorgen we dat we niet in de valkuilen trappen? Hoe ziet accountability er in de praktijk uit?

Meer lezen over accountability? MenEngage schrijft er meer over.

Meer weten over ons werk aan het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld? Op 9 december om 13 uur is er een bijeenkomst (ook online) waar we je alles vertellen over het Deltaplan, de White Ribbon Campagne en ander werk met mannen. Hier meer informatie en aanmelden.

Meld je aan

20201209 Accountability
Ik wil de maandelijkse nieuwsbrief van Emancipator ontvangen *
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Emancipator *