Over het Deltaplan

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem: bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt te maken met fysiek of seksueel geweld. Mannen zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de geweldsincidenten.

Geweld is sterk verbonden aan maatschappelijke ideeën en normen voor mannen en mannelijkheid.  Dit maakt van geweld een mannenprobleem en een mannelijkheidsprobleem. We moeten dus bij mannen beginnen om geweld te voorkomen.

Hoewel het overgrote deel van de geweldsplegers man is, is het overgrote deel van de mannen geen pleger. Juist die groep kan en moet bijdragen aan het voorkomen van geweld.

Wereldwijd groeit de beweging van jongens en mannen die deel willen uitmaken van de oplossing van het probleem van genderongelijkheid en geweld tegen meisjes en vrouwen. Ook in Nederland zijn steeds meer organisaties zich ervan bewust dat we mannen deel van de oplossing moeten maken, en zij doen dat op allerlei verschillende manieren.

Het ‘Deltaplan’ brengt dat bij elkaar. Het is een brede maatschappelijke beweging van organisaties met een gezamenlijk doel: het betrekken van mannen en jongens in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Het Deltaplan gaat uit van de kracht van de bestaande organisaties, allianties, programma’s, interventies en campagnes, zodat die in synergie een grotere impact kunnen hebben. Het Deltaplan moet door een gendertransformatieve benadering zorgen voor blijvende maatschappelijke verandering. Samen maken we een eind aan geweld tegen vrouwen. Doe je mee?