Partners

Deze organisaties hebben zich aangesloten bij het Deltaplan. Samen werken we aan een langetermijnplan om jongens en mannen structureel te betrekken bij het voorkomen van geweld. Doe je ook mee?

 
shift foundation