Trainingsweekend

Voor het betrekken van mannen bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen

In het kort

 • Trainingsweekend 11-13 oktober
 • Gratis deelname
 • Je leert over gender, mannelijkheid, en (seksueel) geweld
 • Na het weekend organiseer je een activiteit
 • Daarmee draag je bij aan het voorkomen van geweld
 • Aanmelden t/m 15 september

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem. Dit geweld wordt voor het overgrote deel gepleegd door mannen, en mannen kunnen het begin zijn van de oplossing. Geweld komt voort uit knellende mannelijkheidsnormen: die moeten we veranderen, zodat mannen mens kunnen zijn. Samen gaan we voorbij aan de beperkingen van de man box. Doe je mee? Kom naar het trainingsweekend!

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem: bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt na haar vijftiende te maken met (seksueel) geweld. In negen van de tien gevallen wordt dat geweld gepleegd door een man. Niet alle mannen zijn pleger, maar alle mannen zijn opgegroeid in een samenleving die bepaalde verwachtingen van hen heeft en hen bepaalde normen en stereotypes heeft geleerd over wat mannelijk is en wat niet.

Gendernormen en -stereotypen maken dat er bepaalde dingen van je worden verwacht omdat je man bent of vrouw. Die normen zijn beperkend: je mag enkel op een bepaalde manier man zijn. En als je niet aan die normen voldoet en dus ‘niet mannelijk genoeg’ bent heeft dat grote gevolgen. Alle mannen hebben daar last van, want die mannelijkheidsnormen zijn per definitie onhaalbaar: je bent nooit écht helemaal mannelijk genoeg. Dat leidt tot frustratie, psychische problemen, geweld, en (zelf)moord. Die normen, daar moeten we dus vanaf, zodat mannen meer mens kunnen zijn en niet meer beperkt worden door de krappe ‘man box’.

Mannen hebben de verantwoordelijkheid om deel te zijn van de oplossing en eraan bij te dragen dat gendernormen veranderen. Samen werken we aan een wereld zonder knellende genderhokjes en zonder geweld. Tijdens het trainingsweekend zetten we de eerste stappen.

Wat ga je leren?

Tijdens het weekend krijg je informatie, feiten en cijfers over gender, mannelijkheid, vrouwelijkheid, (seksueel) geweld, en training: we geven je tools en methodieken om met anderen aan deze thema’s te werken.

Maar we beginnen bij onszelf. Om met anderen te kunnen werken aan genderproblematieken en maatschappelijke verandering te bereiken, moeten we ook inzien hoe gendernormen ons zelf hebben beïnvloed en nog steeds beïnvloeden. Wie ben jij en hoe hebben verwachtingen en stereotypen over mannen en mannelijkheid invloed op jou en jouw leven (gehad)?

Wat ga je doen?

Na het weekend organiseer je een activiteit over de thema’s die we hebben behandeld, gericht op het betrekken van mannen bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Dat kan van alles zijn: van bijeenkomsten, presentaties en modeshows tot debatavonden, straatinterviews, pubquizzes, stille tochten, grote feesten, thema-avonden en masterclasses. Het hoeft niet groot te zijn, sterker nog, hoe minder groots je het aanpakt hoe groter de kans van slagen. Als je met jouw activiteit op welke manier dan ook mannen betrekt bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen is je activiteit al geslaagd.

Wij helpen je bij het organiseren van je activiteit, zowel praktisch als inhoudelijk als financieel. Je organiseert je activiteit samen met een organisatie waaraan je verbonden bent (zie hieronder). Het is de bedoeling dat je al voor het weekend een idee hebt voor je activiteit, zodat je dat tijdens het weekend samen met anderen kan uitwerken.

Hoe zit dat met die organisatie?

We willen graag dat je verbonden bent aan een organisatie en samen met hen je activiteit organiseert. Dat is handig voor jou: je hebt meer menskracht, kennis, ervaring, praktische hulp, zichtbaarheid en een grotere slaagkans van je activiteit. En het is handig voor ons: we willen graag dat zo veel mogelijk organisaties zich aansluiten bij het Deltaplan.

‘Betrokken bij’ of ‘verbonden aan’ een organisatie kan van alles betekenen: dat je er werkt of vrijwilligerswerk doet, er trainingen geeft, er lid bent, of nog anders. Je kan ook enkel voor je activiteit contact zoeken met een organisatie. De precieze samenwerking met de organisatie mag je zelf invullen. We willen wel graag dat je al voor het weekend afspraken hebt gemaakt met je organisatie over je activiteit. Voor je organisatie zijn hier geen kosten aan verbonden. Voor jou trouwens ook niet.

In het kort

Je krijgt:

 • Een inspirerend, life changing weekend, volledig verzorgd inclusief overnachtingen, workshops, maaltijden, etcetera
 • Een berg informatie over gender, mannelijkheid, vrouwelijkheid, (seksueel) geweld, en nog veel meer, en nieuwe inzichten in gender, de maatschappij, anderen en jezelf
 • Allerlei tools en methodieken om met anderen aan deze thema’s te werken
 • Een netwerk en community van mannen die hier ook mee bezig zijn: voor informatie, nieuwe perspectieven, praktische hulp en support
 • Hulp en financiering van ons en uit de community bij het organiseren van je campagne-activiteit

We verwachten:

 • Je bent erbij tijdens het weekend (nb. het is niet mogelijk om maar een deel van het weekend mee te doen)
 • Je organiseert na afloop van het weekend een activiteit
 • Je schrijft een kort verslagje over je activiteit

Wie ben jij?

 • Je bent een man*, gesocialiseerd als man, of op welke manier dan ook beïnvloed door mannelijkheidsnormen;
 • Je vindt geweld tegen vrouwen een probleem en vindt dat mannen de verantwoordelijkheid hebben om daar iets tegen te doen;
 • Je wil in actie komen om mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

Wie zijn wij?

Het trainingsweekend is onderdeel van het Deltaplan voor het betrekken van jongens en mannen bij het beëindigen van geweld tegen vrouwen.

Wat je moet weten

 • Het trainingsweekend is van 11 tot 13 oktober in Biezenmortel, Noord-Brabant.
 • Je kan je hier aanmelden.
 • Aanmelden kan tot en met 15 september. Bij een te groot aantal aanmeldingen volgt een selectieronde, deelnemers worden geselecteerd op basis van onder andere motivatie en plan of idee voor een activiteit. We laten je zo snel mogelijk en uiterlijk 23 september de uitkomst daarvan weten.
 • Deelname aan het weekend is gratis. Als je je hebt aangemeld maar je kan toch niet komen, kan je je nog afmelden tot 15 september. Ben je zonder tijdige afmelding afwezig dan brengen we de kosten die we voor je hebben gemaakt bij je in rekening: 250 euro.
 • Als je je aanmeldt krijg je meer informatie over waar het is, hoe je daar komt, wanneer je er moet zijn, hoe je je voorbereidt, etcetera.
 • Vragen? Mail naar info@emancipator.nl

Hoe is dat, zo’n weekend?

Dat vertellen Mounir en Redouane je graag!