Diversiteit en Intersectionaliteit:

Mannen zijn onderling enorm verschillend, je kan dus niet zomaar over mannen als een eenduidige categorie spreken. Het maakt nogal wat uit of je als man homoseksueel of heteroseksueel bent, of je zwart bent of wit, oud of jong, arm of rijk. De verschillen tussen mannen hebben ook weer te maken met opvattingen over mannelijkheid; tussen mannen onderling spelen onrechtvaardige sekseverhoudingen ook een rol. Mannenemancipatie is te zien als een proces van inclusie: uitgaan van de diversiteit onder mannen in plaats van hen te reduceren tot eenduidige categorie, en tegelijk zoeken en streven naar verbinding. Als gesproken wordt over mannenemancipatie, moet  altijd aandacht gehouden worden voor de diversiteit onder mannen. Reduceer mannen, net zo min als vrouwen, niet tot één groep. Intersectionaliteit is ook binnen mannenemancipatie een kernbegrip. En onder andere leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit en religie zijn hierin belangrijke factoren.

Lees meer in de handreiking Mannenemancipatie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie