Emancipator Café 7 maart 2016: Emoties de Baas

Kan jij huilen met je vrienden en durf je jezelf kwetsbaar op te stellen? Dat waren een paar vragen die opkwamen bij het Emancipator Café van 7 maart dat ging over emoties en kwetsbaarheid bij de man.

Een onderwerp dat veel mensen aansprak, want het was een volle bak in restaurant de Peper met ongeveer 40 aanwezige mannen en vrouwen.

De avond begon ontspannen en was opgedeeld in twee delen. Tijdens het eerste deel werden  stellingen besproken aan de hand van de methode over de streep. Deze methode wordt in de meeste gevallen gebruikt zodat groepsleden elkaar beter leren kennen of om een sociaal probleem (bijvoorbeeld pesten) in een groep op te lossen. Maar het is ook een goede manier om de meningen en visies van een groep te inventariseren, zoals deze avond over het onderwerp emoties en kwetsbaarheid bij mannen. In het tweede deel ging de groep uiteen in kleine groepjes van drie of vier mensen. Voor de eerste ronden werden groepjes gevormd met of alleen vrouwen of alleen mannen. In de tweede ronden werden die groepen gemengd. In beide rondes gingen de aanwezigen in gesprek over het uiten en het omgaan met emoties. Het was een bijzondere avond, en daarom zou ik graag enkele van mijn bevindingen met jullie willen delen. Wat is mij opgevallen aan dit Emancipator Café en hoe hebben de deelnemers het ervaren?

Open houding tijdens gesprekken

Een van de dingen die mij is opgevallen en bijgebleven tijdens het Emancipator Café is de open houding van de deelnemers. Zowel tijdens de ‘over de streep’- oefening als tijdens de gesprekken in de groepjes, stond iedereen open voor elkaars mening en werd op een respectvolle manier met elkaars ideeën omgegaan. Deelnemers vroegen door naar elkaars meningen en luisterde met aandacht naar elkaar. Bijzonder, aangezien weinig mensen elkaar kenden. Dit kwam heel duidelijk naarvoren aan het eind van de avond, waar mensen in kleine groepjes in gesprek gingen. Met een verbazingwekkend gemak hadden de deelnemers diepe gesprekken met elkaar waarbij doorvragen niet geschuwd werd.

Bewustwording en zelfreflectie

Reflectie op een dergelijke avond en dan vooral hoe deelnemers het zelf ervaren hebben, is erg belangrijk. Wij vroegen de deelnemers dan ook aan het eind van het programma op te schrijven wat ze meegenomen hebben van dit Emancipator Café. Ten eerste viel op dat veel deelnemers aangeven zich meer bewust te zijn geworden van hun eigen handelen en daar graag iets aan willen veranderen. Een deelnemer zei bijvoorbeeld “De reactie van de ander is soms zo eng dat emoties niet wordt geuit.” Daarnaast valt op dat meerdere deelnemers uitspraken om meer aan zelfreflectie te willen doen. Zelfreflectie is een manier om het eigen handelen verder in kaart te brengen en te veranderen.  Andere deelnemers gingen naar huis met goede voornemens. Zo zei iemand dat hij/zij meer gebruik wilt maken van de regels van geweldloze communicatie.

Het is mooi om aan het einde van een avond te zien dat er zoveel beweging is ontstaan, dat mensen het onderwerp belangrijk vinden en dat er langzaam meer ruimte komt voor mannen om te kunnen zijn wie zij willen zijn. Met het Emancipator Café van 7 maart is er een klein stapje gezet naar een geëmancipeerdere wereld.

Laten we op deze weg doorgaan!

Jeroen Pouw, aanjager bij Doetank PEER en sociaal-pedagoog.

Wil je weten wanneer het volgende Emancipator Café gehouden wordt? Abonneer je dan op onze digitale nieuwsbrief. Wil je zelf meehelpen in de organisatie van een Emancipator Café? Mail ons dan via onze contactpagina.

cafe 2 cafe 3