Emancipator werkt met Women Inc. aan De Toekomst van Nederland

DeToekomstVanNederland-150306Op 8 maart 2015 gingen de 100 mannen van Emancipator  met de 100 vrouwen van Women Inc., met werkgevers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers in gesprek over een nieuwe verdeling van arbeid en zorg. Na een inleiding door SCP-directeur Kim Putters en de presentatie van onderzoeksresultaten leidde een superbrainstorm tot een lijst aanbevelingen die in gezelschap van Hare Majesteit Koningin Máxima werden overhandigd aan Jens van Tricht (directeur Emancipator), Jannet Vaessen (directeur WOMEN Inc.), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Harry van de Kraats (algemeen directeur AWVN), Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG) en Mariëtte Hamer (voorzitter SER).

Voor het eerst waren er ongeveer evenveel mannen als vrouwen op zo’n evenement. Een belangrijke stap, Emancipator benadrukt steeds het belang dat mannen en vrouwen samen optrekken, omdat mannenemancipatie en vrouwenemancipatie hand in hand gaan. Directeur Jens van Tricht van eMANcipator benadrukte tijdens het evenement het belang van goede regelingen voor zorg- en vaderschapsverlof voor mannen als voorwaarde én als signaal naar de samenleving dat mannen kunnen, mogen en moeten zorgen als we een betere verdeling van arbeid en zorg willen bewerkstelligen.

Women Inc. maakte het volgende korte videoverslag:

Na afloop vond met ruim 40 van de 100 mannen van Emancipator een korte vruchtbare nazit plaats. Het was fijn om even met de betrokken mannen van gedachten te wisselen, terug te blikken en vooruit te kijken. Mooi om te zien dat ondanks grote onderlinge verschillen deze mannen allemaal graag hun eigen bijdrage willen leveren. We zien elkaar graag weer terug!

Een aantal van de 100 mannen zijn te zien in dit korte filmpje met persoonlijke verhalen over de verdeling van arbeid en zorg: