EquAlley

Het EquAlley-project is een schoolonderwijsproject van 24 maanden dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ -programma van de Europese Commissie met partners uit Spanje, Portugal, Italië, Nederland en Polen. Het wil genderstereotypering, sociale onrechtvaardigheid en gendergerelateerd gewelddadig gedrag bij jongeren aanpakken, met name in de openbare ruimte. Dit zal gebeuren door jongeren te stimuleren en aan te moedigen om opnieuw na te denken over genderrollen, normen en stereotypen via een ‘blended learning’-cursus die wordt aangeboden in instellingen die met jongeren werken (scholen, jeugdcentra, sportclubs…). Door middel van proefprojecten en trainingen met de onderwijzers zelf, wil het EquAlley team relevante en waardevolle hulpmiddelen ontwikkelen, die de leerkrachten ondersteunen en aanmoedigen om deze cruciale thema’s in hun lessen op te nemen.
 

Door het creëren van een inclusieve, blended-learning cursus en de bijbehorende gids voor docenten, wil het EquAlley-project docenten handvatten aanreiken die hen ondersteunen en aanmoedigen om te onderwijzen over de EquAlley-onderwerpen. Uiteindelijk is het doel om

  • te voorkomen dat mannelijke individuen daders worden en hen in plaats daarvan tot bondgenoten te maken;

  • vrouwelijke individuen te versterken met betrekking tot zelfvertrouwen en -effectiviteit en hen tegelijkertijd te helpen bij het vinden van manieren om met straatintimidatie (en seksueel geweld in het algemeen) om te gaan;

  • genderrollen, -normen & -stereotypen voor mannen, vrouwen en alle genders die gewoonlijk buiten het kader vallen, te doorbreken waardoor gendersensitieve, geweldloze en inclusieve bewustwording en attitudes worden bevorderd;

  • de uitwisseling tussen jongeren bevorderen om stereotypen en discriminatie te verminderen.

Partners: