EquiTeens: Promotion of gender equality and non-violent relationships for young teenagers

Samen met partnerorganisaties Status M in Kroatië, Poika in Oostenrijk en Asocijacija XY in Bosnië-Herzegovina is Emancipator betrokken bij EquiTeens, een project gericht op het bevorderen van gendergelijkheid en geweldloze relaties onder jonge tieners.

EquiTeens wil gendergerelateerd geweld tegen – en onder – jonge tieners aanpakken door gendergelijkheid te bevorderen en schadelijke genderstereotypen en -normen te bevragen.

EquiTeens richt zich op professionals en vrijwilligers die rechtstreeks werken met jonge tieners van 10 tot 15 jaar, in bijvoorbeeld jeugdorganisaties, clubs, centra of scholen. De algemene doelstelling van het project is bij te dragen aan het beëindigen van geweld tegen en onder jongeren.

Meer specifiek heeft het project de volgende bedoelingen:

– het ontwikkelen van innovatieve methoden en praktijken voor het werken met tieners op het gebied van de preventie van gendergerelateerd geweld;

– het vergroten van kennis en vaardigheden van jeugd-/ jongerenwerkers en andere professionals voor het werken met jonge tieners op het gebied van de preventie van gendergerelateerd geweld;

– het bevorderen van gelijkwaardige en niet-gewelddadige relaties bij jonge tieners van 10-15 jaar.

Deze doelstellingen willen we bereiken door:

– de oplevering van een toolbox voor professionals die met jonge tieners werken op het gebied van gendergelijkheid en het voorkomen van gendergerelateerd geweld,

– het trainen van professionals voor het werken met jonge tieners op het gebied van de preventie van gendergerelateerd geweld;

– het organiseren van vier evenementen gericht op het delen en verspreiden van de projectresultaten zodat zoveel mogelijk professionals ermee kunnen werken.

Toolbox

De toolbox is af. U kunt de toolbox bestellen door op het plaatje rechts te klikken.

Download hier de toolbox

Kick-off meeting