Gezocht: mannen in zorg, onderwijs of thuis

Werk je in de kinderopvang, (basis)onderwijs of zorg? Ben je minder gaan werken toen je vader werd, heb je zelf lang(er) babyverlof geregeld, ben je huisman? Heel normaal, maar toch bijzonder.

Helaas zijn beroepen en huishoudelijke taken nog altijd niet eerlijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Dat is niet alleen een genderprobleem: in de zorg en het (basis)onderwijs zijn veel mensen nodig, terwijl er maar weinig mannen werken. Als die beroepen normaler worden voor mannen dan lost dat dus ook een probleem op de arbeidsmarkt op. Bovendien is het voor jongens en mannen zelf goed als ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen doen waar ze blij van worden, zonder beperkingen die hen worden opgelegd door hun man-zijn en de verwachtingen die daarbij horen. Uit onderzoek blijkt ook keer op keer dat het voor kinderen, partners, gezinnen én vaders zelf heel goed is als vaders sterk betrokken zijn bij hun gezin. Toch kiezen maar weinig vaders daarvoor, omdat dat nu eenmaal niet ‘normaal’ is.

Die stereotypes willen we veranderen: we willen laten zien dat mannen dat kunnen, doen én er blij van worden, en dat mannelijkheid breder is dan de stereotypen.

Daarvoor zoeken we mannen die in de kinderopvang, (basis)onderwijs of zorg werken, die betrokken vader zijn, langer babyverlof hebben opgenomen, huisman zijn, minder verdienen dan hun partner, enzovoort: iets doen dat op welke manier dan ook ingaat tegen traditionele mannelijkheidsnormen. Voordoeners noemen we dat. Samen met jou kunnen we laten zien dat dát het nieuwe normaal is.

Doe je mee?

We willen je graag opnemen op onze lijst voordoeners: mannen die zorgen en daarmee nieuwe, niet-traditionele mannelijkheid in de praktijk brengen. Daarbovenop kan er nog meer: als je dat wilt maken we jou en jouw verhaal zichtbaar in de communicatie van Werk.en.de Toekomst en/of kunnen we een beroep op je doen voor gastlessen, panels, activiteiten, onderzoek- en mediaverzoeken, etcetera. Daarnaast vinden we het leuk als je ambassadeur wil worden van Emancipator, en ons wil helpen onze boodschap van mannenemancipatie uit te dragen.

Genderstereotypen bepalen deels welke opleidingen, beroepen en sectoren jongeren zien als mogelijke toekomst. Dat is een van de redenen dat weinig jongens kiezen voor een toekomst in zorg of onderwijs. Jij als voordoener bent dus een counterstereotype en een rolmodel: jij kan jongens en jonge mannen laten zien dat ze zich buiten hokjes en verwachtingen mogen ontwikkelen, en dat hun toekomstmogelijkheden niet beperkt worden door hun man-zijn.

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorgen leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.