Gezocht: mannen in zorg, onderwijs of thuis

Werk.en.de Toekomst zoekt voordoeners: mannen die zorgen brengen nieuwe mannelijkheid in de praktijk

Werk je in de kinderopvang, (basis)onderwijs of zorg? Ben je minder gaan werken toen je vader werd, heb je zelf lang(er) babyverlof geregeld, ben je huisman? Of doe je nog iets anders waarmee je mannenstereotypen in de war schopt?

Dan zoeken we jou! We willen je graag opnemen op onze lijst voordoeners: mannen die zorgen en daarmee nieuwe, niet-traditionele mannelijkheid in de praktijk brengen. Meld je hier aan.

We zetten je dus op een lijst met andere voordoeners. Daarbovenop kan er nog meer: als je dat wilt maken we jou en jouw verhaal zichtbaar in de communicatie van Werk.en.de Toekomst en/of kunnen we een beroep op je doen voor gastlessen, panels, activiteiten, onderzoek- en mediaverzoeken, etcetera. Daarnaast vinden we het leuk als je ambassadeur wil worden van Emancipator, en ons wil helpen onze boodschap van mannenemancipatie uit te dragen.

Genderstereotypen beïnvloeden deels welke opleidingen, beroepen en sectoren jongeren zien als mogelijke toekomst. Dat is een van de redenen dat weinig jongens kiezen voor een toekomst in zorg of onderwijs. Jij als voordoener bent dus een counterstereotype en een rolmodel: jij kan jongens en jonge mannen laten zien dat ze zich buiten hokjes en verwachtingen mogen ontwikkelen, en dat hun toekomstmogelijkheden niet beperkt worden door hun man-zijn.

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorgen leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.