FAQ

1. Wat houdt IMAGINE in?

Het IMAGINE-project is gestart als samenwerkingsproject tussen partnerorganisaties MÄN (Zweden), The Good Lad Initiative (Verenigd Koninkrijk) en Emancipator (Nederland). Deze organisaties zijn tevens onderdeel van een grotere maatschappelijke beweging, namelijk het wereldwijde MenEngage netwerk met meer dan 600 organisaties.
Tussen 2016 en 2018 zijn er in de drie Europese landen voor vele jongeren IMAGINE-workshops verzorgd over genderstereotypen, grenzen, intimidatie en (seksueel) geweld. Hieruit is een toolkit voortgekomen om te werken met jongens en (jonge) mannen aan het voorkomen van (seksuele) intimidatie en (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen.

Vanaf 2019 is het project in Nederland voortgezet en verzorgt Emancipator de IMAGINE-workshop op scholen, binnen het jongerenwerk, sportclubs, (buurt)verenigingen en organisaties.

2. Voor wie is de IMAGINE-workshop?

Veel organisaties en initiatieven verzorgen onder andere weerbaarheidstrainingen voor meisjes en vrouwen. Dat is natuurlijk positief, alleen wat doen we met de jongens en (jonge) mannen? Om vormen van (seksueel) geweld tegen te gaan en te voorkomen hebben wij ons met IMAGINE gericht op het betrekken van deze groep.

Uit ervaring weten we inmiddels dat de IMAGINE-workshop ook positief werkt binnen gemengde groepen. We werken interactief met laagdrempelige werkvormen.  Ook bouwen wij voort op actualiteiten en stemmen we af met wat er leeft binnen een groep. Het is mogelijk een workshop op maat te maken.

De IMAGINE-workshop bieden wij op maat aan voor jongens en (jonge) mannen, gemengde groepen, klassen en studenten in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar en aan teams van professionals .

3. Waarom ligt de focus op jongens en mannen?

Als we kijken naar de cijfers van fysiek en seksueel geweld zien we dat ruim 9 op de 10 plegers van geweld man is. Natuurlijk zijn niet alle mannen plegers en gelukkig maar.

Wel zou je kunnen stellen dat geweld een mannelijkheidsprobleem is. Ook als je zelf geen geweld hebt gepleegd ben je wel deel van die cultuur. Mannen zijn namelijk opgegroeid in een samenleving die bepaalde verwachtingen van hen heeft en hen bepaalde normen heeft opgelegd: een cultuur waarin grensoverschrijding en geweld wordt gebruikt tegen vrouwen, het tevens bagatelliseert, normaliseert en uitlokt.
Strikte mannelijkheidsnormen leiden tot geweld tegen mensen die niet mannelijk (genoeg) zijn: lhbtqia+ personen en (andere) vrouwen en mannen.

De mannelijkheidsnorm schrijft voor aan welke rol, eigenschappen en gedragingen jongens en mannen moeten voldoen. Een man moet onder andere sterk, stoer, dominant en de kostwinner zijn, en mag vooral geen vrouwelijke eigenschappen tonen.

In de IMAGINE-workshop focussen we op het thema gender en gendergerelateerd geweld (tegen vrouwen). Alle jongens en mannen kunnen positief bijdragen aan een cultuurverandering. Samen met IMAGINE zetten we de eerste stap naar bewustwording en een handelingsperspectief.

4. Hoe werken jullie met de doelgroep?

Het uitgangspunt van de IMAGINE-workshop is ten alle tijden het bevragen van perspectieven, bewustwording creëren en een positief handelingsperspectief bieden.

Onze peer educators beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden om de workshop over positieve masculiniteit, gendergelijkheid en (seksueel) geweld te faciliteren. Zij zijn getraind om samen met de groep een veilige en werkbare sfeer te creëren om vervolgens met de groep aan de slag te gaan.

De IMAGINE-methodiek gaat op speelse wijze het gesprek aan over de onderwerpen en bouwt voort op de output van de groep. De werkvormen uit de toolkit zijn interactief en laagdrempelig, en ook op verschillende manieren inzetbaar. Wij zetten de groep aan het werk en faciliteren het proces!

5. Hoe lang duurt de workshop?

Een standaard IMAINGE-workshop heeft een duur van drie uur. Het is mogelijk om de workshop in zijn geheel te doorlopen, in twee sessies van anderhalf uur of in drie sessies van één uur.

Alhoewel een drie uur durende workshop in eerste instantie lang lijkt, zijn de groepen telkens positief verbaasd over hoe snel de tijd voorbijgaat en hoeveel ze in die drie uur hebben gedaan en geleerd. Mocht het niet passen in het rooster of heb je het toch liever verspreid, dan kijken wij graag met jou naar de mogelijkheden en verzorgen wij een workshop helemaal op maat!

6. Welke thema’s komen aan bod?

Tijdens de IMAGINE-workshop worden de volgende thema’s behandeld: sekse en gender, vooroordelen en stereotypen, grenzen herkennen en relaties, groepsdruk en (seksueel) geweld.

Onze peer educators stellen vooraf een inhoudelijk programma op. Dit doen we in overleg met jou aan de hand van jouw wensen. Toch kan het voorkomen dat het ene onderwerp meer schijnt te leven binnen een groep dan het andere. De peer educators zijn hierin flexibel en spelen in op wat de groep op dat moment nodig heeft door nieuwe werkvormen in te zetten die daarop aansluiten.

7. Kan de workshop ingaan op één van de thema’s?

In principe kunnen we meer focus leggen op één van de thema’s. Wel adviseren wij ten alle tijden om de link tussen gender en gender-gerelateerd geweld te leggen in de workshops. Door met de groep deze link te leggen wordt duidelijk wat zorgt voor maatschappelijke ongelijkheid en op welke manier (seksueel) geweld zich hiertoe verhoudt.

Hierdoor komen onderwerpen aan bod: de dubbele moraal, ongelijke behandeling, slutshaming en victim blaming, (cyber) pesten, exposing, (seksuele) intimidatie en meer verschillende vormen van geweld.

8. Hoe kan ik met jullie contact opnemen?

Te allen tijden kun je contact opnemen met ons via imagine@emancipator.nl, zowel voor vragen als het inplannen van een telefoon- en kennismakingsgesprek. Samen kijken we graag naar de mogelijkheden voor een IMAGINE-workshop bij jou.

Wil je meteen een workshop boeken? Klik dan op het blokje: IMAGINE-workshop boeken!