Het IMAGINE-project

Inspiring Male Action On Gender Equality In Europe (IMAGINE) werkt aan een wereld zonder genderstereotypen en ongelijkheid, een wereld waarin iedereen zichzelf als mens kan ontplooien, iedereen veilig is om zichzelf te zijn en zich vrijelijk kan bewegen.

Het IMAGINE-project (2016-2018) is een internationale samenwerking tussen MÄN (Zweden), The Good Lad Initiative (Verenigd Koninkrijk) en Emancipator (Nederland) om jongens en mannen te betrekken bij het voorkomen van (seksueel) geweld. Lees meer op de pagina Achtergrond IMAGINE.

Lees hier een artikel in de Volkskrant over het IMAGINE-project

De IMAGINE-workshop

De #MeToo-beweging heeft laten zien hoe groot het probleem is van geweld tegen vrouwen en meisjes. En dan hebben we nog maar het topje van de ijsberg gezien. Er zijn veel vormen van gender-gerelateerd geweld, gedrag en opmerkingen: in de media, op straat, bij sportclubs, tijdens het uitgaan en op scholen. De mate waarin seksueel geweld en intimidatie voorkomt onder jongeren is alarmerend hoog. Jongeren zijn tevens een risicogroep voor het meemaken van seksueel geweld en (seksuele) intimidatie.

Illustratie door Mas Hab, uit: Wij Mannen door Stijn Schenk (Real Comics).

Thema’s die in de workshop worden behandeld: sekse en gender, vooroordelen en stereotypen, grenzen herkennen en relaties, groepsdruk en (seksueel) geweld.
De IMAGINE-workshop draagt bij aan de bewustwording van jongeren rond thema’s als mannelijkheid en vrouwelijkheid, relaties en seksualiteit, grenzen en (seksuele) grensoverschrijding, en het voorkomen van geweld. De workshop is op maat en richt zich op het betrekken van jongens en (jonge) mannen, om de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen te verkleinen.

”Jongeren zitten in een fase waarin ze zichzelf ontdekken en opzoek gaan naar hun positie in de samenleving, naar hun seksualiteit en de invulling van hun identiteit. Samen met peer educators gaan zij in de IMAGINE-workshop aan de slag. We maken hen bewust van de genderstereotypen die er nu zijn en de maatschappelijke ongelijkheid, bevragen de huidige opvattingen en denkbeelden, en bespreken een alternatief: behalve man ook mens zijn.”

Voor een blijvende en bredere maatschappelijke verandering richten wij ons ook op de leerkrachten, opvoeders, ouders, mensen uit het jeugdwerk en sociale partners. Zodat zij de beweging voort kunnen zetten: aan de keukentafel, in kleedkamers, in de wijk en op scholen.

Onze peer educators over IMAGINE: