IMAGINE: Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe

Stel je voor: een wereld zonder genderstereotypen en zonder ongelijkheid, een wereld waarin iedereen zichzelf als mens kan ontplooien, een wereld waarin iedereen veilig is om zichzelf te zijn en zich te bewegen. Daaraan werkt IMAGINE.

Tusen 2016 en 2018 is onder de vlag van het IMAGINE-project een groot aantal workshops gegeven aan jongeren in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dat project is in juni 2018 afgesloten met een internationale conferentie over het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld. Lees hieronder meer.

Vanaf 2019 is IMAGINE in Nederland voortgezet. Lees hier verder, of boek meteen een workshop via imagine@emancipator.nl.

Workshops voor jongeren: nu met korting in Amsterdam!

Wat is IMAGINE?

IMAGINE is een internationaal project dat Emancipator tussen 2016 en 2018 uitvoerde in samenwerking met MÄN (Zweden) en The Good Lad Initiative (Groot-Brittannië). Het project draaide om het ontwikkelen van een toolkit aan de hand waarvan jongens en jonge mannen betrokken kunnen worden bij het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen.

Lees hier een (Engelstalig) interview van de Europese Commissie met onze projectcoördinatoren.

IMAGINE en de White Ribbon Campagne

IMAGINE maakt deel uit van de Nederlandse White Ribbon Campagne: Stop Geweld Tegen Vrouwen. In deze campagne spreken mannen zich uit tegen geweld tegen vrouwen, als ambassadeur, als blogger, door workshops te geven of te volgen, door bijeenkomsten te bezoeken of door op de website het statement te onderschrijven.

De White Ribbon Campagne wordt al 25 jaar gevoerd, ondertussen in meer dan zestig landen.

Klik hier voor het evaluatierapport over het IMAGINE-project 2016-2018.

The Graphic Story en Alex Skim maakten over IMAGINE en de White Ribbon Campagne een inspirerend stripverhaal en filmpje.

Conferentie: Werken met jongens en mannen in het #MeToo-tijdperk

De toolkit en andere resultaten van het IMAGINE-project zijn op 13 juni 2018 gepresenteerd op de internationale conferentie ‘Werken met jongens en mannen in het #MeToo-tijdperk’ in Amsterdam, met tweehonderd deelnemers uit Amsterdam, Nederland en heel Europa.

Transman Robert Witte was onze reporter ter plaatse en schreef deze persoonlijke en inhoudelijke impressie. Justine van de Beek schreef dit verslag voor OneWorld/Harlot.

Foto’s van de conferentie – door Rebecca Collins

Foto’s van de conferentie – door Tony Halldin Hultkvist (www.män.se)

Het project

Waarom IMAGINE?

33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar heeft fysiek en/of seksueel geweld ervaren. De mate waarin seksueel geweld en intimidatie voorkomt onder jongeren is alarmerend hoog. De meeste plegers zijn jongens of mannen – maar de meeste jongens en mannen zijn geen plegers. Interventies gericht op jongens blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te kunnen verkleinen. IMAGINE ontwikkelt zulke interventies.

Hoe werkt IMAGINE?

Twee jaar lang hebben jonge mannen als ‘peer educator’ workshops gegeven over het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld. Zij gaven workshops aan jongens en jongeren, jonge mannen, leerlingen, studenten, sporters, uitgaanders. Daarin hebben ze het gehad over mannelijkheid en vrouwelijkheid, over vooroordelen en stereotypen, over grenzen en relaties, over sociale vaardigheden en communicatie, over versieren en flirten, en over groepsdruk en geweld. Lees hier meer over de workshops.

Peer educators

Een peer educator is iemand in wie de jongens zich kunnen herkennen en van wie ze willen leren. Hij zit qua leeftijd en levenservaring in een vergelijkbare fase als de doelgroep, maar beschikt over genoeg kennis en inzicht om anderen iets bij te brengen over positieve masculiniteit, gendergelijkheid en het verwerpen van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Lees hier een (Engelstalig) artikel over het werken met peer educators.

Quotes from the peer educators of the project IMAGINE “Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe” by Emancipator, Good Lad & MÄN.

Production company: FANZINGO
Producer: Matilda E. Almeida
Grafik: Rope International
2018 FANZINGO. ALL RIGHTS RESERVED.

Kennismaken?

Wil je IMAGINE uitnodigen in jouw organisatie? Je kunt hier de flyer downloaden met ons workshopaanbod.

Meehelpen?

Wil jij samen met ons het verschil maken voor meisjes, vrouwen én (jonge) mannen? Ken jij iemand die interesse heeft in dit project? Wil je trainer of peer educator worden? Hier vind je onze vrijwilligersvacature.

Financiering

IMAGINE is gefinancierd vanuit het Citizens, Rights and Justice-programma van de Europese Commissie, door de Gemeente Amsterdam, en vanuit de White Ribbon Campagne van Emancipator met financiering van het Ministerie van OCW.

Daarnaast was IMAGINE niet mogelijk geweest zonder de vaak onbezoldigde medewerking van een groot aantal individuen en organisaties die het belangrijk vinden om te werken aan een toekomst zonder geweld en ongelijkheid.