IMAGINE: Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe

Stel je voor: een wereld zonder genderstereotypen of ongelijkheid, een wereld waarin iedereen zichzelf als mens kan ontplooien, een wereld waarin iedereen veilig is om zichzelf te zijn en zich vrijelijk kan bewegen. Daaraan werkt IMAGINE.

Tusen 2016 en 2018 is onder de vlag van het IMAGINE-project een groot aantal workshops gegeven aan jongeren in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dat project resulteerde in juni 2018 met een internationale conferentie over het betrekken van jongens en mannen bij het voorkomen van geweld. Lees hieronder meer.

Vanaf 2019 is IMAGINE in Nederland voortgezet. Lees hier verder, of boek meteen een workshop via imagine@emancipator.nl.

Workshops voor jongeren: nu met korting in Amsterdam!

Wat is IMAGINE?

IMAGINE is een internationaal project dat Emancipator, in eerste instantie tussen 2016 en 2018, uitvoerde in samenwerking met MÄN(Zweden) en The Good Lad Initiative (Groot-Brittannië). Het project resulteerde in een toolkit die gebruikt kan worden om jongens en mannen te betrekken bij het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen. Lees hier een (Engelstalig) interview van de Europese Commissie met onze projectcoördinatoren.

IMAGINE wordt sinds 2019 voortgezet als Nederlands project.

Lees hier een (Engelstalig) interview van de Europese Commissie met onze projectcoördinatoren.

IMAGINE en de White Ribbon Campagne

IMAGINE maakt deel uit van de Nederlandse White Ribbon Campagne: Stop Geweld Tegen Vrouwen. In deze campagne spreken mannen zich uit tegen geweld tegen vrouwen, als ambassadeur, als blogger, door workshops te geven of te volgen, door bijeenkomsten te bezoeken of door op de website het statement te onderschrijven.

De White Ribbon Campagne wordt al 25 jaar gevoerd, ondertussen in meer dan zestig landen. White Ribbon is een mondiale beweging van mannen en jongens die werken aan het beëindigen van geweld tegen vrouwen. Het is opgericht in 1991 in Canada. Emancipator heeft de White Ribbon beweging in 2016 naar Nederland gehaald.

Klik hier voor het evaluatierapport over het IMAGINE-project 2016-2018.

The Graphic Story en Alex Skim maakten over IMAGINE en de White Ribbon Campagne een inspirerend stripverhaal en filmpje.

Conferentie: Werken met jongens en mannen in het #MeToo-tijdperk

Op 13 juni 2018 werd de toolkit en andere resultaten van het IMAGINE-project gepresenteerd op de internationale conferentie ‘Werken met jongens en mannen in het #MeToo-tijdperk’ in Amsterdam. Er kwamen zo’n tweehonderd deelnemers uit heel Europa.

Transman Robert Witte was onze reporter ter plaatse en schreef deze impressie. Justine van de Beek schreef dit verslag voor OneWorld/Harlot.

Foto’s van de conferentie – door Rebecca Collins

Foto’s van de conferentie – door Tony Halldin Hultkvist (www.män.se)

Het project

Waarom IMAGINE?

33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar heeft fysiek en/of seksueel geweld ervaren. De mate waarin seksueel geweld en intimidatie voorkomt onder jongeren is alarmerend hoog. De meeste plegers zijn jongens of mannen – maar de meeste jongens en mannen zijn geen plegers. Interventies gericht op jongens blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te kunnen verkleinen. IMAGINE ontwikkelt zulke interventies.

Hoe werkt IMAGINE?

Peer educators geven sinds 2016 workshops over het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld. Deelnemers zijn o.a. jongens en jonge mannen, leerlingen, studenten, sporters, noem maar op. In de workshops wordt gesproken over mannelijkheid en vrouwelijkheid, vooroordelen en stereotypen, grenzen aangeven en relaties, sociale vaardigheden en communicatie, versieren en flirten, en over groepsdruk en geweld. Lees hier meer over de workshops.

Peer educators

Een peer educator is iemand in wie de jongens zich kunnen herkennen en van wie ze willen leren. Hij zit qua leeftijd en levenservaring in een vergelijkbare fase als de doelgroep, maar beschikt over genoeg kennis en inzicht om anderen iets bij te brengen over positieve masculiniteit, gendergelijkheid en het verwerpen van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Lees hier een (Engelstalig) artikel over het werken met peer educators.

Quotes from the peer educators of the project IMAGINE “Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe” by Emancipator, Good Lad & MÄN.

Production company: FANZINGO
Producer: Matilda E. Almeida
Grafik: Rope International
2018 FANZINGO. ALL RIGHTS RESERVED.

Kennismaken?

Wil je IMAGINE uitnodigen in jouw organisatie? Je kunt hier de flyer downloaden met ons workshopaanbod.

Meehelpen?

Wil jij samen met ons het verschil maken voor meisjes, vrouwen én (jonge) mannen? Ken jij iemand die interesse heeft in dit project? Wil je trainer of peer educator worden? Hier vind je onze vrijwilligersvacature.

Financiering

IMAGINE is gefinancierd vanuit het Citizens, Rights and Justice-programma van de Europese Commissie, door de Gemeente Amsterdam, en vanuit de White Ribbon Campagne van Emancipator met financiering van het Ministerie van OCW.

Daarnaast was IMAGINE niet mogelijk geweest zonder de vaak onbezoldigde medewerking van een groot aantal individuen en organisaties die het belangrijk vinden om te werken aan een toekomst zonder geweld en ongelijkheid.