IMAGINE: Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe

 

Wat is IMAGINE

IMAGINE is een Europees samenwerkingsproject gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen. Met behulp van partnerorganisaties in Engeland en Zweden gaan wij een methodiek ontwikkelen om jongens in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 hierover te informeren en activeren.

Waarom IMAGINE

33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar ervaart fysiek en/of seksueel geweld. De mate van seksueel geweld en intimidatie onder jongeren is alarmerend hoog. De meeste

plegers zijn jongens of mannen, maar de meeste jongens en mannen zijn geen plegers. Interventies gericht op jongens blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te voorkomen. IMAGINE ontwikkelt middelen en werkvormen die deze vormen van geweld terugdringen.

Hoe werkt IMAGINE

Met behulp van peer educators zal er medio 2017 diverse workshops en trainingen worden gegeven ter preventie van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Gedurende deze activiteiten zullen werkvormen die bijdragen aan positieve masculiniteit, gender gelijkheid, verwerpen van seksueel geweld en seksuele intimidatie worden geïntroduceerd bij groepen jongens in verschillende settings. De directe feedback die volgt op de introductie zal door de peer educators besproken worden tijdens een reeks supervisie bijeenkomsten. Onder leiding van ervaren trainers zullen de sterktes, zwaktes, kansen en valkuilen van de werkvormen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen de supervisie bijeenkomsten ook ruimte bieden aan peer educators om eigen kennis, ervaring, meningen, ideeën te delen, werkvormen naar eigen inzicht vorm te geven en om te oefenen met de aangepaste vormen. Na afloop van het supervisie traject zullen wij al de aangepaste vormen en feedback verwerken tot een toolkit. De toolkit zal vervolgens overgedragen worden door middel van een train de trainer sessie bij verschillende Nederlandse partnerorganisaties.

Peer educator

Een peer educator is een individu waarin de jongens zich herkennen en van willen leren. Het betreft een persoon die qua leeftijd en levenservaring in een soortgelijke fase zit als de doelgroep, maar die over genoeg kennis en inzicht beschikt om anderen wat bij te brengen over positieve masculiniteit, gender gelijkheid en het verwerpen van seksueel geweld zowel als seksuele intimidatie.
Meedoen?

Heb je interesse om samen met ons een verschil te maken voor meisjes, vrouwen én (jonge) mannen? Ken jij iemand die interesse heeft voor dit project? Of wil je peer educator worden? Neem dan nu contact op met Jurhaily Sling door middel van een e-mail naar jurhaily@emancipator.nl.

Je kunt hier de flyer over ons aanbod workshops downloaden.