Presentatie rapport Ervaringen, gedrag en opvattingen van mannen in Nederland– IMAGES NL

Emancipator heeft een rapport samengesteld op basis van bestaand Nederlands onderzoek naar de onderwerpen die in de International Men And Gender Equality Survey (IMAGES) aan bod komen. Dit geeft een beeld van de kennis die er al is en van de kennis die nog mist in Nederland. Atria en Emancipator pleiten voor IMAGES in Nederland.

Lees hier het rapport: Ervaringen, gedrag en genderopvattingen van mannen in Nederland

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het aandeel van mannen en mannelijkheid in allerlei problemen. Dat geldt zowel voor de problemen die mannen ervaren – zoals werkloosheid, slechtere mentale en fysieke gezondheid, misbruik van verdovende middelen, oververtegenwoordiging in suïcidecijfers – als voor de problemen die zij veroorzaken – zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld, criminaliteit, de loonkloof. En het geldt voor zowel persoonlijke als maatschappelijke problemen.

Juist die gegenderde ervaringen van mannen worden al jaren onderzocht door IMAGES: de International Men And Gender Equality Survey, een internationaal vergelijkend onderzoek naar mannen dat wordt gecoördineerd door de internationale organisatie Equimundo sinds 2009. IMAGES heeft al in 40 landen unieke inzichten opgeleverd. Van Azerbeidzjan tot Nicaragua. Van Rwanda tot Servië. Het vergelijkende onderzoek geeft een beeld van de samenhang tussen de ervaringen, het gedrag en de opvattingen van mannen. Er zijn al meer dan 67.000 mensen geïnterviewd over diverse thema’s die samen inzichten opleveren in hun ervaringen met man-zijn. Vrouwen zijn bevraagd over hun perspectief daarop. Lees hier een samenvatting van de bevindingen van 14 jaar IMAGES

Lees hier meer over de achtergronden van dit project.

Wilt u het rapport op papier hebben? Dat kan, stuur ons dan een mail.