Mijn naam is Rona Boezelijn en ik ben stagiaire trendonderzoek en conceptontwikkeling bij Emancipator. Binnen Emancipator doe ik onderzoek naar de blik van verschillende soorten mannen* op maatschappelijke vernieuwing, waarvan mannelijkheid een groot onderdeel is, en de oorzaken en gevolgen hiervan. Hiervoor heb ik een vragenlijst opgesteld.

Het doel van het onderzoek en de vragenlijst is de verschillende waarden en behoeftes van verschillende groepen mannen achterhalen. Zo gaan de vragen in op jouw blik op mannelijkheid, emancipatie en feminisme, maar ook op andere maatschappelijke ontwikkelingen. Deze informatie zal uiteindelijk worden gebruikt bij de ontwikkeling van een nieuw campagneconcept voor Emancipator. Dit campagneconcept moet alle projecten van Emancipator aan elkaar verbinden met als hoofdthema Be the Human. Het doel van dit campagneconcept is het naar buiten brengen van een duidelijke identiteit van Emancipator, het betrekken van meer verschillende soorten mannen bij mannenemancipatie en het bevorderen van kruisbestuiving tussen verschillende betrokkenen binnen en buiten Emancipator.

Ik ben dus op zoek naar mannen die mee willen doen. Wil je bijdragen aan het onderzoek? Je vindt de vragenlijst hier

De vragenlijst bestaat uit open vragen en stellingen. Het invullen van de vragenlijst kost zo’n 15 minuten. De antwoorden worden verwerkt in een spreadsheet die alleen Emancipator kan inzien. Deze antwoorden worden gebruikt om te kijken waar verschillende mannen staan op het gebied van deze maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee kunnen we peilen hoe we deze mannen op verschillende manieren bij Emancipator kunnen betrekken. Met het invullen van de vragenlijst draag jij bij aan de ontwikkeling van het eerder genoemde campagneconcept. Met behulp van het nieuwe campagneconcept kunnen we samen mannenemancipatie breder bekend maken, hier nog meer mannen bij betrekken en samen nog meer impact maken om zorgzaamheid bij mannen te bevorderen en gendergerelateerd geweld te voorkomen. Voor de resultaten van het onderzoek is het belangrijk dat de vragen zo volledig mogelijk worden ingevuld.

Sommige vragen in de vragenlijst zijn persoonlijk en/of kunnen als persoonlijk worden opgevat. Met deze informatie wordt uiterst discreet omgegaan en dit wordt nooit gedeeld met derden. Ook wordt er aan het eind van de vragenlijst gevraagd of je open staat voor eventuele verdere medewerking aan het onderzoek en hier kan je je e-mailadres of telefoonnummer achterlaten. Deze informatie wordt uiteraard ook met niemand gedeeld en wordt alleen gebruikt om voor het eerder genoemde doel contact met je op te nemen. Dit is niet verplicht. Als je hier geen contactgegevens invult is de vragenlijst anoniem.

Alvast bedankt voor de tijd en energie die je neemt om deze anonieme vragenlijst in te vullen! Jouw deelname is essentieel om meer inzichten te krijgen in de blik van mannen op deze kwesties zodat we een campagneconcept kunnen ontwikkelen dat nog meer mannen zal betrekken bij mannenemancipatie. 

*Met mannen wordt bedoeld: iedereen die zich als man identificeert.