Maillijst Mannenemancipatie

We blazen de mailinglijst Mannenemancipatie nieuw leven in!

Het doel van de lijst is: uitwisseling en verspreiding van informatie, artikelen, aankondigingen en andere bronnen over mannenemancipatie. Het is geen discussielijst. Bijdragen worden geacht in lijn te zijn met de uitgangspunten en doelstellingen van Emancipator en MenEngage. Je kunt bij de instellingen zelf aangeven of je alle mails helemaal wilt ontvangen, of beknopt, of een regelmatige samenvatting.

De lijst wordt beheerd door Emancipator. Kom erbij, klik hier.