Mannen en mantelzorg: niet te missen!

‘Ik denk echt dat mannen die niet zorgen een ervaring missen die hen dichter bij het leven brengt. Dingen die het waard zijn om voor te leven. Voor wie je dan ook zorgt, je vader, je moeder of iemand met een beperking’, aldus Patrick.

Mannelijke mantelzorgers?!

Lijkt de combinatie tussen mannen en zorg al geen vanzelfsprekende, de combinatie van mannen en mantelzorg roept helemaal vraagtekens op. Toch blijkt steeds weer en meer dat mannen prima kunnen zorgen, dat steeds vaker doen, en dat mantelzorg daarvan een groeiend deel uitmaakt. Ruim 40% van alle mantelzorgers is man, meer dan de meeste mensen denken.

Vandaag is de publicatie Mannen en Mantelzorg: niet te missen! verschenen. Movisie en Emancipator dagen u uit om op nieuwe manieren te denken over arbeid en zorg, over mannen en vrouwen, en over mannelijkheid en vrouwelijkheid. De publicatie geeft inzicht in cijfers, verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Ook geeft de publicatie aanbevelingen om in het ondersteuningsaanbod meer rekening te houden met mannelijke mantelzorgers.

Voor wie?

  • Beleidsmakers kunnen bij het opstellen en uitvoeren van mantelzorgbeleid de publicatie benutten om een gendersensitieve bril op te zetten.
  • Beroepskrachten in zorg en welzijn die samenwerken met mantelzorgers kunnen de publicatie gebruiken om de meer onzichtbare mannelijke mantelzorgers te kunnen bereiken en te betrekken bij de zorg.
  • De publicatie roept onderzoekers op om in hun onderzoek meer aandacht te besteden aan mannelijke mantelzorgers.

Downloaden?
De publicatie Mannen en Mantelzorg: Niet te missen! kunt u vinden op de website van Movisie.