Mannenberaad

Het gesprek dat niemand anders voert

Wat is Mannenberaad?

Mannenberaad is een online platform voor mannen onder druk. Emancipator wil hen bereiken, hun uitdagingen in kaart brengen en hun vragen beantwoorden. Mannenberaad is een verbindend platform waar aanbod en inspiratie samenkomt. Allerlei organisaties, initiatieven, netwerken, hulpverleners, therapeuten en mannenwerkers en -coaches delen er hun tips, inspiratie en online en offline activiteiten en bijeenkomsten.


Waarom Mannenberaad?

Mannenberaad is begin 2020 gestart, toen door de coronapandemie en de daaropvolgende lockdown mensen thuis kwamen te zitten. Veel mensen hadden het moeilijk, en juist mannen lijden extra onder de maatregelen omdat die botsen met allerlei normen en verwachtingen van mannelijkheid. Daarnaast levert de lockdown veel problemen op, waar mannen vaak moeilijker mee kunnen dealen omdat zij bijvoorbeeld vaker een kleiner sociaal netwerk hebben, niet hebben geleerd om om hulp te vragen, en bijvoorbeeld vinden dat zij kostwinner zouden moeten zijn. Wie dan zijn baan kwijtraakt valt al snel in een gat.

Mannelijkheidscoderingen schrijven voor dat mannen sterk moeten zijn, onafhankelijk, geen slachtoffer zijn en geen hulp nodig hebben, en hun problemen zelf wel oplossen. Mannen zijn typisch zorg- en hulpmijders: ze gaan vaak niet of te laat op zoek naar hulp, waardoor problemen al geëscaleerd zijn wanneer zij in beeld komen bij hulpverlening – als ze ontslagen zijn, schulden hebben, verslaafd of depressief zijn, als ze geweld hebben gebruikt of suïcidaal zijn. Vanzelfsprekend leidt dit tot grote problemen voor henzelf, hun gezin en voor de samenleving als geheel.

Mannenberaad biedt daarom een plek waar mannen laagdrempelig terecht kunnen voor een helpende hand en een luisterend oor. Als ze onder druk staan, vragen hebben, niet weten waar ze moeten beginnen, onzeker zijn of stress hebben vinden ze er raad en advies en zo nodig doorverwijzingen naar andere hulp. Zo bieden we hulpverlening zonder het zo te noemen en kunnen we geweld in relaties en gezinnen voorkomen.

Tijdens de eerste coronalockdown begin 2020 verschenen er steeds meer berichten over de enorme toename van spanningen in gezinnen en geweld achter de voordeur. Dat was de aanleiding voor de ontwikkeling van Mannenberaad: door Emancipator, in samenwerking met partnerorganisaties en met steun van het Oranje Fonds.

Samenwerken? Neem contact op

In 2020 zetten we een pilot op van Mannenberaad, in 2021 ontwikkelen we het verder. Wil je meedoen? Bijdragen? Heb je advies of hulp nodig of wil je inspiratie delen? Neem contact op via mannenberaad@emancipator.nl.

Partners

Dit project wordt gesteund door het Oranje Fonds.