MenCare Nederland

MenCare Nederland is een groeiend netwerk van organisaties en individuen die zich ervoor inzetten dat het voor mannen normaler wordt om in hun persoonlijke en professionele leven zorg en zorgzaamheid te ontplooien. Bijvoorbeeld als vader, in onderwijs of kinderopvang of in zorgberoepen.

MenCare is een internationale vaderschapscampagne actief in meer dan vijftig landen op vijf continenten, gecoördineerd door Promundo en Sonke Gender Justice. Emancipator en MenCare Nederland committeren zich aan hun missie om de betrokkenheid van mannen als rechtvaardige, geweldloze vaders en verzorgers te promoten, en daarmee te zorgen voor het welzijn van families, gendergelijkheid, en een betere gezondheid van moeders, vaders en kinderen. We streven ernaar dat mannen bondgenoten worden in de strijd voor sociale en economische gelijkheid van vrouwen, onder andere door hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor kinderen en het huishouden. We geloven dat we pas echt gelijkheid bereiken wanneer mannen wereldwijd vijftig procent van de zorg voor kinderen en het huishouden op zich nemen.

Wat we al deden

Partners

De ontwikkeling van MenCare Nederland door Emancipator wordt gesteund door onderstaande organisaties.

Stichting voor Betrokken Vaderschap
Vader Visie
Rick in de Kinderopvang
Aanpakken voor Aanstaande Vaders
Stichting Veerkrachtige Gemeenschap

Wij steunen de ontwikkeling van MenCare Nederland: om zorgzame mannelijkheid en betrokken vaderschap te bevorderen. Wij vinden het belangrijk om te laten zien dat mannen geven om zorg en dat ze hierin hun verantwoordelijkheid nemen en krijgen.

Wil je ook aansluiten? Mail naar Hannah.