MenCare

Emancipator is aangesloten bij MenCare: een wereldwijde vaderschapscampagne actief in meer dan vijftig landen op vijf continenten, gecoördineerd door Promundo en Sonke Gender Justice. We committeren ons aan hun missie om de betrokkenheid van mannen als rechtvaardige, geweldloze vaders en verzorgers te promoten, en daarmee te zorgen voor het welzijn van families, gendergelijkheid, en een betere gezondheid van moeders, vaders en kinderen. We streven ernaar dat mannen bondgenoten worden in de strijd voor sociale en economische gelijkheid van vrouwen, onder andere door hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor kinderen en het huishouden. We geloven dat we pas echt gelijkheid bereiken wanneer mannen wereldwijd vijftig procent van de zorg voor kinderen en het huishouden op zich nemen.

In 2019 deden we een verkennend onderzoek naar draagvlak voor en ideeën over een MenCare-netwerk in Nederland. In 2020 presenteren we onze bevindingen en plannen op een event rond vaderdag. Hier verschijnt binnenkort meer informatie.

Daarnaast werken we aan een toolkit voor onderwijsprofessionals om jongens te stimuleren niet-genderstereotype keuzes te maken. Ook die wordt binnenkort gepresenteerd.

Meer weten? Input geven? Betrokken blijven? Mail naar hannah@emancipator.nl.

Meer MenCare

In het kader van MenCare werken we ook aan deze projecten: