MenCare Nederland

MenCare Nederland is een groeiend netwerk van organisaties en individuen die zich ervoor inzetten dat het voor mannen normaler wordt om in hun persoonlijke en professionele leven zorg en zorgzaamheid te ontplooien. Bijvoorbeeld als vader, in onderwijs of kinderopvang of in zorgberoepen.

MenCare is een internationale vaderschapscampagne actief in meer dan vijftig landen op vijf continenten, gecoördineerd door Promundo en Sonke Gender Justice. Emancipator en MenCare Nederland committeren zich aan hun missie om de betrokkenheid van mannen als rechtvaardige, geweldloze vaders en verzorgers te promoten, en daarmee te zorgen voor het welzijn van families, gendergelijkheid, en een betere gezondheid van moeders, vaders en kinderen. We streven ernaar dat mannen bondgenoten worden in de strijd voor sociale en economische gelijkheid van vrouwen, onder andere door hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor kinderen en het huishouden. We geloven dat we pas echt gelijkheid bereiken wanneer mannen wereldwijd vijftig procent van de zorg voor kinderen en het huishouden op zich nemen.

Symposium 19 juni 2020

Hoe kunnen we mannen meer ruimte bieden om verantwoordelijkheid te nemen voor zorg? Hoe kunnen we mannen in staat stellen om meer om zorg te geven? Het is tijd voor een herwaardering van zorg in de samenleving, en het is tijd om mannen daarbij te betrekken. Op 19 juni hoor je ervaringen van organisaties en zorgende mannen zelf en bouwen we aan MenCare Nederland. Want mannen geven om zorg.

Verkennend onderzoek draagvlak MenCare Nederland

In 2019 deden we een verkennend onderzoek naar draagvlak voor en ideeën over een MenCare-netwerk in Nederland. Download het onderzoeksrapport hier.

Talentontwikkeling van jongens: een gids voor professionals in en rond het onderwijs

In 2019 maakten we een toolkit voor onderwijsprofessionals om jongens te stimuleren niet-genderstereotype keuzes te maken.

Op 19 juni 2020 presenteren we onze bevindingen en plannen op het symposium MenCare Nederland.

Meer weten? Input geven? Betrokken blijven? Mail naar men-care@emancipator.nl.

Meer MenCare

In het kader van MenCare werken we ook aan deze projecten: