MenEngage Europe bij jaarlijkse bijeenkomst European Institute for Gender Equality

Vorige week was MenEngage Europe aanwezig bij de jaarlijkse Civil Society consultation meeting van EIGE (European Institute for Gender Equality). Floor van Schagen en Jens van Tricht vertegenwoordigden Emancipator. Andere aanwezige netwerken waren de European Women’s Lobby en Social Platform, met wie MenEngage Europe ook lunch meetings had, om gezamenlijke thema’s, activiteiten en samenwerking te bespreken.

Donderdag 31 januari
Op donderdag begon de meeting met een presentatie van EIGE’s activiteiten in 2018 en de plannen voor 2019. In groepen werd gediscussieerd over wat er moet gebeuren op de verschillende thema’s zoals geweld tegen vrouwen, mensenrechten en onderwijs. Ook werd aan de aanwezigen gevraagd welke lessen zij hebben geleerd, binnen het werk van de eigen organisatie of op persoonlijk vlak.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in werkgroepen om te discussiëren en input te geven op verschillende thema’s zoals: work-life balance and gender pay gap, shrinking space for Civil Society, femicide, gender budgeting, and #metoo: what comes next?
Het was fijn om naast de presentaties en input van EIGE ook zelf ervaringen uit te kunnen wisselen met andere organisaties, input te kunnen geven op thema’s in verschillende werkgroepen en hierin van elkaar te leren.

Vrijdag 1 februari
Op vrijdag was er een meeting tussen EIGE en MenEngage Europe waarin we ingingen op de samenwerkingsmogelijkheden met EIGE en het delen van elkaars activiteiten en rapportages met onze leden. We hebben EIGE geïnformeerd over de ontwikkelingen die MenEngage Europe momenteel doormaakt, zoals de aanstelling van een secretariaat, de succesvolle ledenbijeenkomst in Wenen afgelopen oktober, de verkiezing van een nieuwe Steering Committee en het aanstellen van 2 consultants die ons helpen in organisatie ontwikkeling en fondsenwerving. Met al deze ontwikkelingen hopen we dat MenEngage Europe een sterker en stabieler netwerk wordt dat organisaties samenbrengt en informatie en kennis uitwisselt in relatie tot het betrekken van mannen en jongens in het bereiken van gendergelijkheid.
Naast de meeting met EIGE was er vrijdag ook nog tijd om samen te komen met MEE’s Steering Committee en intern verder te spreken over toekomstplannen voor het netwerk.

 

MenEngage Europe (MEE) is onderdeel van de MenEngage Global Alliance, dat zich inzet voor het betrekken van mannen en jongens bij het bereiken van gendergelijkheid. Emancipator is lid van dit Europese netwerk en ook lid van de Steering Committee. Jens van Tricht is tevens een van de coördinatoren van het netwerk.