MenEngage Europe (MEE) updates

Funding

Ook voor MenEngage Europe is de zomer weer voorbij en is de eerste Steering Committee vergadering weer geweest. Tijdens de zomer hebben we fantastisch nieuws gekregen: onze aanvraag voor 3 jaar funding is goedgekeurd! Hiervan kunnen we onze stafkosten gaan betalen, activiteiten voor de leden organiseren en verder bouwen aan de versterking van het netwerk. We kijken uit naar deze nieuwe ontwikkelingen en houden jullie graag op de hoogte.

Fatherhood and MenCare meeting

Een eerste activiteit die op de planning staat is de ‘Fatherhood and MenCare’ meeting in oktober. Deze meeting wordt in Wenen georganiseerd door een van onze leden, Poika, en wordt ondersteund door het MEE secretariaat. Er zullen 50 deelnemers naar de meeting komen van wie enkelen ook bijdragen aan het programma door een workshop of presentatie te houden. Het beloven twee interessante dagen te worden met uitwisseling van ervaringen, expertise en programma’s met betrekking tot vaderschap, verlof en zorgende mannelijkheid. Er zijn niet alleen MEE leden aanwezig, maar ook andere organisaties met name uit Oost- en Centraal-Europa die zich bezighouden met het transformeren van mannelijkheid. Het is dus een mooie gelegenheid voor deze organisaties om met MenEngage Europe in contact te komen. Daarnaast is het voor MEE leden ook interessant om andere organisaties buiten MEE te ontmoeten die zich bezighouden met dit thema en van elkaar te leren, ‘good practices’ uit te wisselen, te netwerken en de banden te versterken.

Vind hier een interessant artikel over vaderschap; vaders praten met hun kinderen over familie, mannelijkheid en de rol van vaders.

Youth

Verder is er van de zomer een Youth werkgroep binnen MenEngage Europe opgericht die samen met andere regionale MenEngage netwerken een MenEngage Global Youth Strategy gaan ontwikkelen. De MEE Youth werkgroep is nu een online survey aan het maken om in Europa en onder MEE leden te verspreiden en zo informatie te verzamelen over wat er al m.b.t. ‘youth work’ wordt gedaan en door wie. Deze input zal worden gebruikt bij het ontwikkelen van de Global Youth Strategy.

Er staat nog een accountability meeting op de planning voor het einde van het jaar en een volgende ledenbijeenkomst in 2020. Hiervoor start de voorbereiding binnenkort en volgt later meer informatie.