MenEngage Global Alliance

Wij hebben een wereld voor ogen waarin alle mensen gelijkwaardig zijn en vrij van discriminatie.

– Een wereld waarin gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de mensenrechten worden bevorderd en beschermd.

Thema’s waar MenEngage leden zich mee bezig houden zijn:

 • Bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • Verbeteren van de preventie en behandeling van HIV en AIDS
 • Beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes
 • Bestrijding van homofobie/transfobie en het bepleiten van LGBTI-rechten
 • Verminderen van geweld tussen mannen en jongens
 • Het voorkomen van seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en handel in kinderen
 • Het ondersteunen van de positieve betrokkenheid van mannen bij de gezondheid van moeder en kind, als vaders of verzorgers.
 • Aanpakken en bestrijden van beleid op macroniveau dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen maar in stand houdt.

Alle leden die zich registreren bij MenEngage moeten de Code of Conduct en Core Principles onderschrijven. Lees meer in de Factsheet MenEngage en de MenEngage Global Alliance Brochure.

Elk jaar zijn er Global Board Meetings en in 2009 organiseerde MenEngage voor het eerst een Global Symposium in Rio de Janeiro. In 2014 vond het tweede symposium in Delhi plaats op 10-13 november, waar Jens van Tricht een blog over schreef. Het derde Global Symposium zal in 2020 plaatsvinden in Beiroet, Libanon.

Wat wij geloven

Wij geloven dat mannelijkheid niet afhangt van:

 • Hoeveel seksuele partners je hebt
 • Het gebruik van geweld tegen vrouwen of mannen
 • Hoeveel pijn je kunt verdragen
 • Hoeveel macht je kunt uitoefenen over anderen
 • Of je nu homo of hetero bent

Wij geloven dat mannelijkheid afhangt van:

 • Het opbouwen van relaties, gebaseerd op respect en veiligheid
 • Je uit spreken tegen geweld in de samenleving
 • Sterk genoeg zijn om hulp te vragen
 • Gezamenlijke besluitvorming en gedeelde macht
 • De mate waarin je in staat bent om de verscheidenheid en de rechten van de mensen in je omgeving te eerbiedigen.