MenEngage

MenEngage werkt wereldwijd met jongens en mannen om hen meer te betrekken in het bereiken van gendergelijkheid. Op deze pagina vind je meer informatie over MenEngage Global Alliance, MenEngage Europe en MenEngage NL.

Verklaringen en reacties van het netwerk

Lees hier de solidariteitsverklaring van MenEngage over de demonstraties in Iran.

Lees hier de verklaring van MenEngage Europe over de oorlog in Oekraïne.

Lees hier de verklaring van MenEngage Europe over de gebeurtenissen in Keulen.

MenEngage Global Alliance

MenEngage Global Alliance is de wereldwijde alliantie van organisaties die met mannen en jongens werken aan gendergelijkheid. De alliantie heeft ruim 1000 lidorganisaties over de hele wereld, waaronder VN-partners. Verenigd in landelijke en regionale netwerken laten leden gezamenlijk geluid horen over de behoefte mannen en jongens te betrekken in gendergelijkheid, de aanpak van alle vormen van geweld, mensenrechten en constructies van mannelijkheid.

MenEngage Alliance heeft zes regionale netwerken: in Noord-Amerika (NAMEN), Latijns-Amerika, Cariben (CARIMAN), Afrika, Azië en Europa (MenEngage Europe). Download  hier de brochure over MenEngage.

MenEngage Europe

MenEngage Europe (MEE) is een van de zes regionale netwerken van MenEngage en houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met het betrekken van jongens en mannen in Europa in het bereiken van gendergelijkheid. MenEngage Europe is in 2009 ontstaan tijdens een bijeenkomst met geïnteresseerden in Stockholm en in 2014 vond de eerste officiële ledenbijeenkomst plaats in Zagreb. Het netwerk heeft sindsdien veel ontwikkelingen doorgemaakt: groei van ledenbestand (momenteel meer dan 100 lidorganisaties), diverse activiteiten op nationaal niveau, nationale en internationale samenwerking, campagnes, en meer. Er is ook een subregional network, MenEngage Iberia.

Nieuwe stuurgroep (Steering Committee) sinds november 2022.

Van links naar rechts (foto door Tony Hultqvist, MÄN): Anna Lindqvist (MÄN, Zweden), Colm Kelly Ryan (Men’s Development Network, Ierland), Nikki van der Gaag (individueel lid, VK), Hannah Mars (zittend, Emancipator, Nederland), Aleksander Dimitrijevic (Men Against Violence, Malta), Custodio Delgado Valbuena (individueel lid, Spanje), Fatjon Taipi (Woman to Woman/Office for men and boys, Albanië), Miguel Lázaro (zittend, Asociación Masculinidades Beta), Anamarija Socijo (Status M, Kroatië), Jens van Tricht (Emancipator, Nederland), Bledar Zeneli (Counseling Line for Men and Boys, Albanië). Niet op de foto: David Kiuranov (Association Roditeli, Bulgarije). Co-coördinatoren van het netwerk zijn Anamarija Socijo en Hannah Mars.

MenEngage NL

MenEngage NL is de Nederlandse tak van de MenEngage Alliance, een wereldwijde alliantie van organisaties die met jongens en mannen werkt aan meer gendergelijkheid, aan vrouwenemancipatie en een betere wereld, ook voor henzelf. MenEngage NL bundelt Nederlandse organisaties, professionals en individuen die zich inzetten voor mannen en emancipatie. MenEngage NL vindt zijn oorsprong in het Oranje Fonds programma Netwerk Man 2.0.

MenEngage NL staat voor het kritisch en constructief bevragen van rolpatronen voor het bereiken van rechtvaardige sekseverhoudingen en een rechtvaardige samenleving.

MenEngage NL biedt de leden van het netwerk: expertise over mannenemancipatie, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, trainingsprogramma met diverse themamodules, lobbyactiviteiten en publiciteit voor het thema mannen en emancipatie.

Voel je je hier bij thuis, werk je met jongens, mannen en emancipatie en/of wil je onderdeel zijn van een netwerk met organisaties, professionals en individuen die zich bezighouden met mannenemancipatie?  Neem dan contact op. Wij nodigen jou graag uit om kennis te maken en te zien welke bijdrage jij kunt leveren aan het netwerk. Door je aan te melden voor het netwerk MenEngage NL onderschrijf je de uitgangspunten hiernaast.

Uitgangspunten MenEngage NL

Rechtvaardige en gelijkwaardige seksuele relaties

Het geloof dat mannen, samen met vrouwen, betrokken moeten zijn in het streven naar rechtvaardige en gelijkwaardige seksuele relaties

Stoppen van geweld

Bevragen en bekritiseren van de gewelddadige versies van mannelijkheid en op deze manier mannen en jongens te betrekken in het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes

Bevorderen van mannen participatie in zorg

Bevorderen van een meer gelijke participatie van mannen en jongens in de zorgvoorziening, in de zorg voor kinderen en in huishoudelijke taken

Mannen als bondgenoten van vrouwen

Mobiliseren van mannen en jongens als bondgenoten van vrouwen en vrouwenorganisaties in het bereiken van gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen en meisjes

Promoten van seksuele diversiteit

Het promoten van ideeën en verwachtingen van mannen en mannelijkheid die de seksuele diversiteit en seksuele en reproductieve rechten van iedereen waarborgen

Actief actie ondernemen tegen seksisme and discriminatie

Actief argumenteren en actievoeren tegen seksisme, sociale uitsluiting, homofobie, racisme en anderen vormen van discriminerend gedrag tegen vrouwen of homo/biseksuele/transgender mannen en vrouwen, of gericht op andere factoren