Wij hebben een wereld voor ogen waarin alle mensen gelijkwaardig zijn en vrij van discriminatie.

– Een wereld waarin gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de mensenrechten worden bevorderd en beschermd.

MenEngage Global Alliance is de naam voor de wereldwijde alliantie van organisaties die werken met mannen en jongens aan meer gendergelijkheid in de wereld. Deze alliantie heeft ruim 600 aangesloten organisaties over de hele wereld, inclusief VN partners. Met landelijke en regionale netwerken willen zij een gezamenlijk geluid laten horen over de behoefte mannen en jongens te betrekken in gendergelijkheid, de aanpak van alle vormen van geweld, mensenrechten en constructies van mannelijkheid.

Thema’s waar MenEngage leden zich mee bezig houden zijn:

 • Bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • Verbeteren van de preventie en behandeling van HIV en AIDS
 • Beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes
 • Bestrijding van homofobie/transfobie en het bepleiten van LGBTI-rechten
 • Verminderen van geweld tussen mannen en jongens
 • Het voorkomen van seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en handel in kinderen
 • Het ondersteunen van de positieve betrokkenheid van mannen bij de gezondheid van moeder en kind, als vaders of verzorgers.
 • Aanpakken en bestrijden van beleid op macroniveau dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen maar in stand houdt.

All leden die zich registreren bij MenEngage moeten de Code of Conduct en Core Principles onderschrijven.

Lees meer in de Factsheet MenEngage en de MenEngage Global Alliance Brochure

MenEngage Alliance heeft 6 regionale netwerken: in Noord-Amerika (NAMEN), Latijns-Amerika, Cariben (CARIMAN), Afrika, Azië en Europa (MenEngaeg Europe). Lees over MenEngage Europe (MEE)

Wat wij geloven

Wij geloven dat mannelijkheid niet afhangt van:

 • Hoeveel seksuele partners je hebt
 • Het gebruik van geweld tegen vrouwen of mannen
 • Hoeveel pijn je kunt verdragen
 • Hoeveel macht je kunt uitoefenen over anderen
 • Of je nu homo of hetero bent

Wij geloven dat mannelijkheid afhangt van:

 • Het opbouwen van relaties, gebaseerd op respect en veiligheid
 • Je uit spreken tegen geweld in de samenleving
 • Sterk genoeg zijn om hulp te vragen
 • Gezamenlijke besluitvorming en gedeelde macht
 • De mate waarin je in staat bent om de verscheidenheid en de rechten van de mensen in je omgeving te eerbiedigen.

Downloads

Global Symposium

The MenEngage Global Alliance organiseerde in 2009 haar eerste Global Symposium in Rio de Janeiro. In 2014 vond het tweede symposium in Delhi (10-13 november) plaats, waar Jens van Tricht een blog over schreef. Het derde Global Symposium vindt in 2020 plaats in Beiroet, Libanon.