MenEngage

MenEngage werkt wereldwijd met jongens en mannen om hen meer te betrekken in het bereiken van gendergelijkheid. Op deze pagina vind je meer informatie over MenEngage Global Alliance, MenEngage Europe en MenEngage NL.

MenEngage statement over Iran

Lees hier de solidariteitsverklaring van MenEngage over de demonstraties in Iran.

Verklaring over de oorlog in Oekraïne – MenEngage Europe:

Lees hier de verklaring van MenEngage Europe over de oorlog in Oekraïne.

Veroordeling aanrandingen in Keulen – MenEngage Europe:

Lees hier de verklaring van MenEngage Europe over de gebeurtenissen in Keulen.

MenEngage Global Alliance

MenEngage Global Alliance is de naam voor de wereldwijde alliantie van organisaties die werken met mannen en jongens aan meer gendergelijkheid in de wereld. Deze alliantie heeft ruim 600 aangesloten organisaties over de hele wereld, inclusief VN partners. Met landelijke en regionale netwerken willen zij een gezamenlijk geluid laten horen over de behoefte mannen en jongens te betrekken in gendergelijkheid, de aanpak van alle vormen van geweld, mensenrechten en constructies van mannelijkheid.

MenEngage Alliance heeft 6 regionale netwerken: in Noord-Amerika (NAMEN), Latijns-Amerika, Cariben (CARIMAN), Afrika, Azië en Europa (MenEngage Europe).

MenEngage Europe

MenEngage Europe (MEE) is een van de 6 regionale netwerken van MenEngage en houdt zich al 10 jaar bezig met het betrekken van jongens en mannen in Europa in het bereiken van gendergelijkheid. MenEngage Europe is in 2009 ontstaan tijdens een bijeenkomst met geïnteresseerden in Stockholm en in 2014 vond de eerste officiële ledenbijeenkomst plaats in Zagreb. Het netwerk heeft sindsdien veel ontwikkelingen doorgemaakt: groei van ledenbestand (momenteel 80 leden uit 30 landen), diverse activiteiten op nationaal niveau, nationale en internationale samenwerking, campagnes, me-too dialogen en meer. Zo heeft MenEngage Europe een statement geschreven waarin de leden de gebeurtenissen in Keulen eind 2015 (aanranding van vrouwen tijdens oud en nieuw) sterk veroordelen.

Lees hier het statement van MenEngage Europe over de oorlog in Oekraïne.

Er zijn ook landelijke MenEngage netwerken in Europa in opkomst, zoals MenEngage België/Vlaanderen en MenEngage Spanje. Check hiernaast het blokje leden voor een profielen document met meer informatie over deze netwerken en ook de andere leden 80 leden van MenEngage Europe; zoveel mogelijk leden zijn opgenomen in het document.

Vind hier de  MenEngage Europe Brochure

Nieuwe Stuurgroep (Steering Committee) sinds 21 oktober 2018. Van links naar rechts:

Laxman Belbase (MenEngage Global Alliance) representing Sandy Ruxton (consultant), Lena Wallquist (MÄN), Besnik Leka (Care International Balkans), Leila Younis (Status M), Markus Theunert (männer), Sé Franklin (Men’s Development Network), Jens van Tricht (Emancipator), David Kiuranov (Association Roditeli), Anna McKenzie (European Network for the Work with Perpetrators of domestic violence (WWP EN), Katrien van der Heyden (Nesma Consulting and MenEngage Network Belgium), Teresa Schweiger (Poika).

Vind hiernaast meer informatie over de Steering Committee leden van MenEngage Europe.

MenEngage NL

MenEngage NL is de Nederlandse tak van de MenEngage Alliance, een wereldwijde alliantie van organisaties die met jongens en mannen werkt aan meer gendergelijkheid, aan vrouwenemancipatie en een betere wereld, ook voor henzelf. MenEngage NL bundelt Nederlandse organisaties, professionals en individuen die zich inzetten voor mannen en emancipatie. MenEngage NL vindt zijn oorsprong in het Oranje Fonds programma Netwerk Man 2.0.

MenEngage NL staat voor het kritisch en constructief bevragen van rolpatronen voor het bereiken van rechtvaardige sekseverhoudingen en een rechtvaardige samenleving.

MenEngage NL biedt de leden van het netwerk: expertise over mannenemancipatie, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten, trainingsprogramma met diverse themamodules, lobbyactiviteiten en publiciteit voor het thema mannen en emancipatie.

Voel je je hier bij thuis, werk je met jongens, mannen en emancipatie en/of wil je onderdeel zijn van een netwerk met organisaties, professionals en individuen die zich bezighouden met mannenemancipatie?  Neem dan contact op. Wij nodigen jou graag uit om kennis te maken en te zien welke bijdrage jij kunt leveren aan het netwerk. Door je aan te melden voor het netwerk MenEngage NL onderschrijf je de uitgangspunten hiernaast.

Uitgangspunten MenEngage NL

Rechtvaardige en gelijkwaardige seksuele relaties

Het geloof dat mannen, samen met vrouwen, betrokken moeten zijn in het streven naar rechtvaardige en gelijkwaardige seksuele relaties

Stoppen van geweld

Bevragen en bekritiseren van de gewelddadige versies van mannelijkheid en op deze manier mannen en jongens te betrekken in het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes

Bevorderen van mannen participatie in zorg

Bevorderen van een meer gelijke participatie van mannen en jongens in de zorgvoorziening, in de zorg voor kinderen en in huishoudelijke taken

Mannen als bondgenoten van vrouwen

Mobiliseren van mannen en jongens als bondgenoten van vrouwen en vrouwenorganisaties in het bereiken van gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen en meisjes

Promoten van seksuele diversiteit

Het promoten van ideeën en verwachtingen van mannen en mannelijkheid die de seksuele diversiteit en seksuele en reproductieve rechten van iedereen waarborgen

Actief actie ondernemen tegen seksisme and discriminatie

Actief argumenteren en actievoeren tegen seksisme, sociale uitsluiting, homofobie, racisme en anderen vormen van discriminerend gedrag tegen vrouwen of homo/biseksuele/transgender mannen en vrouwen, of gericht op andere factoren