Van Netwerk Man 2.0 naar MenEngage NL

MenEngage NL is de Nederlandse tak van MenEngage. MenEngage is de wereldwijde alliantie van organisaties die met jongens en mannen werkt aan vrouwenemancipatie en een betere wereld, ook voor henzelf. MenEngage NL bundelt Nederlandse organisaties, professionals en individuen die zich inzetten voor mannen en emancipatie. MenEngage NL vindt zijn oorsprong in het Oranje Fonds programma Netwerk Man 2.0.

MenEngage NL staat voor het kritisch en constructief bevragen van de houding en verwachtingen van mannen en vrouwen ten aanzien van rolpatronen voor het bereiken van rechtvaardige sekseverhoudingen en een rechtvaardige samenleving.

Voel je je hier bij thuis, meld je dan nu aan en laat je steunen met een netwerk dat zich hiervoor inzet. Wij nodigen jou graag uit om kennis te maken en te zien welke bijdrage jij kunt leveren aan het netwerk Men Engage NL.

Wat wij wel/niet geloven

Wij geloven dat mannelijkheid niet afhangt van:

 • Hoeveel seksuele partners je hebt
 • Het gebruik van geweld tegen vrouwen of mannen
 • Hoeveel pijn je kunt verdragen
 • Hoeveel macht je kunt uitoefenen over anderen
 • Of je nu homo of hetero bent

Wij geloven dat mannelijkheid afhangt van:

 • Het opbouwen van relaties, gebaseerd op respect en veiligheid
 • Je uit spreken tegen geweld in de samenleving
 • Sterk genoeg zijn om hulp te vragen
 • Gezamenlijke besluitvorming en gedeelde macht
 • De mate waarin je in staat bent om de verscheidenheid en de rechten van de mensen in je omgeving te eerbiedigen.

Trainingsprogramma

MenEngage NL heeft een trainingsprogramma:

 • Basismodule: Mannen en emancipatie, waar gaat dat over 
 • Themamodule: Mannen, emancipatie en geweld
 • Themamodule: Mannen, emancipatie en (arbeid en) zorg/vaderschap 
 • Themamodule: Mannen, emancipatie en seksualiteit
 • Themamodule: Mannen, emancipatie en seksuele diversiteit

Hier vind u uitgebreide informatie over de modules

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem contact op via info@emancipator.nl

Emancipator on Tour

Na de succesvolle lancering van het Handelingsperspectief Mannenemancipatie gaat Emancipator de komende maanden het land in.

We beginnen op 12 september bij het Haags Emancipatie Netwerk met een inleiding en debat over mannenemancipatie.

Op 16 september organiseren we een workshop en dialoogbijeenkomst in Vadercentrum Adam in Den Haag.

Op 22 september geven we een workshop tijdens de werkconferentie Rotterdam (Un)labelled van IDEM Rotterdam.

Op 13 oktober organiseren we een expertmeeting en dialoog in samenwerking met  IDEM Rotterdam.

Op 27 oktober organiseren we een expertmeeting en dialoog in samenwerking met Mannencentrum DaadKr8 in Amsterdam.

Eind november werken we samen met Mankracht Groningen aan een workshop en dialoog tijdens een seminar over opvoeden.

Meld je nu aan

Door je aan te melden voor het netwerk MenEngage NL onderschrijf je de uitgangspunten en verbind je je ze na te leven en daar waar mogelijk onder de aandacht te brengen.

Uitgangspunten MenEngage NL

Rechtvaardige sekseverhoudingen

Het geloof dat mannen, samen met vrouwen, betrokken moeten zijn bij het streven naar rechtvaardige sekseverhoudingen

Beëindigen gewelddadigheid

Het bevragen en bekritiseren van gewelddadige versies van mannelijkheid en zo mannen en jongens te betrekken bij het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes

Bevorderen participatie van mannen in zorg

Het bevorderen van meer evenwichtige participatie van mannen en jongens in de zorgverlening, de zorg voor kinderen en in huishoudelijke taken

Mannen als bondgenoten van vrouwen

Het mobiliseren van jongens en mannen als bondgenoten voor vrouwen en vrouwenrechtenorganisaties om gelijke kansen voor vrouwen en meisjes te bereiken

Bevorderen seksuele diversiteit

Het bevorderen van invullingen van mannelijkheid die seksuele diversiteit en seksuele en reproductieve rechten van iedereen waarborgen

Actief optreden tegen seksisme en discriminatie

Actief pleiten en optreden tegen seksisme, sociale uitsluiting, homofobie, racisme of enige vorm van discriminerend gedrag tegen vrouwen of homo/biseksuele/transgender mannen en vrouwen, of op enige andere basis

Wat MenEngage NL te bieden heeft

Door je aan te melden voor het netwerk MenEngage NL onderschrijf je deze uitgangspunten en verbind je je ze na te leven en daar waar mogelijk onder de aandacht te brengen.

MenEngage NL biedt haar leden onder andere het volgende:

 • Zichtbaarheid op de website van Emancipator
 • Netwerk- en inspiratiebijeenkomsten
 • Toegang tot het jaarlijkse Emancipator evenement
 • Een driemaandelijkse nieuwsbrief met:
  • Ontwikkelingen in het netwerk
  • Emancipator nieuws
  • Nederlands nieuws (beleid e.d.)
  • Internationaal nieuws
  • Agenda
  • Opinie
 • Een interne mailinglijst
 • Lobby en publiciteit voor mannen en emancipatie
 • Trainingsmodulen Mannen en Emancipatie