Mannenemancipatie als deel van de oplossing

in het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Gendergerelateerd geweld is een enorm probleem: bijna de helft van de Nederlandse vrouwen krijgt te maken met fysiek of seksueel geweld. Vaak wordt geprobeerd om seksueel of gendergerelateerd geweld tegen te gaan als het al gebeurt. Maar om geweld echt te stoppen is een aanpak bij de wortels nodig.

De meeste plegers van geweld zijn mannen, maar we weten dat de meeste mannen geen geweld plegen. Bovendien kunnen mannen zelf ook slachtoffer zijn van seksueel geweld, ook al zijn in die gevallen eveneens de meeste plegers mannen.

Alle mannen kunnen helpen geweld te voorkomen door uit de man box te stappen, in gesprek te gaan met jongens en mannen om hen heen, en zo in de onderste lagen van de piramide het verschil te maken.

Geweld is sterk verbonden aan maatschappelijke ideeën en normen voor mannen en mannelijkheid. Dit maakt van geweld een mannenprobleem en een mannelijkheidsprobleem. We moeten dus bij mannen beginnen om geweld te voorkomen. Emancipator werkt aan het transformeren van mannelijkheid om geweld te voorkomen en jongens, mannen en mannelijkheid deel te maken van de oplossing.

Het Nationaal Actie Programma

Begin dit jaar heeft de Nederlandse regering het Nationaal Actie Programma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld (NAP) gepresenteerd. Emancipator heeft vanuit de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW subsidie gekregen om vanuit het project ‘Mannenemancipatie als deel van de oplossing’ hieraan bij te dragen door jongens en mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld.

Het kabinet zet met het NAP in op de meerjarige brede aanpak om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Dit met het doel seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen, te herkennen, aan te pakken en hulp te bieden aan de slachtoffers.

Lees meer over het Nationaal Actie Programma

Waar maak jij het verschil?

Wil je een workshop, training of andere samenwerking?

Neem contact met ons op via nap@emancipator.nl.

Weekend

We organiseren een weekend voor sleutelpersonen die mannenemancipatie deel van de oplossing willen maken: 6-8 oktober 2023.

Op de foto de deelnemers van het weekend in 2022!

White Ribbon

We werken al jaren aan het betrekken van mannen en mannelijkheid bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld, onder andere met de internationale White Ribbon Campagne. Sinds 2016 organiseert Emancipator die campagne in Nederland.

Lees hier meer over White Ribbon.

Emancipator

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen.

Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het promoten van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+’ers en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.